„Hírnév, kincs, dicsőség nem adhat földi boldogságot, önmagunkban kell azt keresnünk, a szív nyugalmában s az erkölcs tiszta érzet ártatlan örömeiben." - Horthy Miklós

Második világháború

patreon reklamTámogass bennünket!
Anyagi eszközeink nincsenek, ezek hiányában viszont hosszabb távon leküzdhetetlen nehézségbe ütközik e bázis fennmaradása. Honlapunk nonprofit, csapatunk tagjai puszta elhivatottságból teszik, amit tesznek. Ezért kérjük: akinek fontos e felület fennmaradása, e közösség további munkája, és üzenetünk eljuttatása minél szélesebb körbe, támogasson bennünket. 

A Spartivento avagy a Teulada foki ütközet, 1940. november 27.

A második világháború alatt az olasz és a brit haditengerészet között 1940. november 27-én lezajlott ütközet a britek emlékezetébe a Spartivento; az olaszokéba pedig Teulada foki csataként vonult be. Bár a csata kevesebb, mint egy órán át tartott és egyik fél sem szenvedett nagy károkat, azonban jelentős következményekkel járt, ugyanakkor az olaszok számára azért volt fontos, mert még éppen csak feleszméltek egy nagy csapásból, de hajóik mégis vállalták a küzdelmet.

1940. november 11-én éjjel a britek rajtaütöttek az olasz flotta tarantói bázisán és 3 csatahajót harcképtelenné tettek. Azonban az Regia Marina hajói hamarosan, november 17-én kifutottak, hogy egy Gibraltár felől érkező, Máltára tartó konvojt feltartóztassanak. Azonban csatára nem került sor, mert a felek elkerülték egymást. Ezután a britek egy újabb nagyobb szabású akciót terveztek, egy másik nagy kísérettel védett konvojt akartak Gibraltár felől Máltára küldeni, de ezúttal az olaszok is el voltak szánva a harcra.

conte di cavour

Ez már egy valóban erősen védett konvoj volt, amit a Gibraltárban állomásozó H egység és a Földközi-tengeri flotta is biztosított. Ténylegesen a brit konvojt 1 csatahajó, 1 repülőgép hordozó, 1 csatacirkáló, 1 nehézcirkáló, 1 légvédelmi cirkáló, 5 könnyűcirkáló, 15 romboló, 4 fregatt és 4 korvett kísérte, James Somerville tengernagy parancsnoksága alatt. A konvojt a Gibraltárban tevékenykedő olasz hírszerző szolgálat vette észre és jelentette Rómának. Ellenük az olaszok 2 csatahajót, 6 nehézcirkálót és 14 rombolót vetettek be, Inigo Campioni admirális vezetésével.

angelo iachinoAngelo Aichino

james somervilleJames Somerville

Már 27-én éjjel a Sirio nevű olasz torpedónaszád észlelte a konvojt, messziről 2 torpedót lőtt ki, de egyik se ért el találatot. A torpedónaszád jelentette, hogy 7 ellenséges hadihajót észlelt keleti irányban. A britek értesültek az olasz flotta mozgásáról, ezért főerőiket északra vezényelték, hogy megállíthassák őket, mielőtt a teherhajók közelébe érnek. Délelőtt egy olasz felderítőgép jelentett egy kelet felé tartó hajórajt. Hamarosan Somerville tengernagy is jelentést kapott, mégpedig 5 ellenséges cirkáló és 5 romboló jelenlétéről. Az olaszok voltak fölényben ekkor, de 15 perc elteltével megérkezett az Alexandriából útnak indított erősítés és hamarosan egyenrangú ellenfelek kerültek egymással szembe. Az olaszoknak konkrét parancsuk volt arra vonatkozólag, hogy ne bocsátkozzanak harcba túlerőben lévő ellenséggel. A brit parancsnok erőit 2 csoportra bontotta: az egyikbe osztott 5 cirkálót, a másikba a csatahajót, a csatacirkálót és 7 rombolót. Tőlük délre az Ark Royal repülőgép hordozó állt, készen arra, hogy gépivel bekapcsolódhasson a küzdelembe. 12:07-kor az olasz Gorizia nehézcirkáló egyik felderítőgépe jelentette, hogy nem túlerővel állnak szemben, így megindulhatott az akció, először az olasz nehézcirkálók nyitottak tüzet, hogy előkészítsék a terepet a csatahajók számára.

bolzano

A Fiume nehézcirkáló 12:22-kor nyitott tüzet 23 500 méterről. Az HMS Ramillies csatahajó nem tudta tartani az iramot és kiesett a csatából. Az egész csata megakadt egy időre a kialakult távolság miatt, de Luigi Sansonetti ellentengernagy 3. cirkáló hadosztálya 12:30-kor rátámadt az angolokra, majd hamarosan megérkezett Angelo Iachino tengernagy 1. cirkáló hadosztálya is. Iachino azonban hamarosan abban a meggyőződésben, hogy túlerővel áll szemben elrendelte a sebesség növelését és cirkálói füst függöny oltalma alatt kitértek. Ez alatt a Lanciere nevű olasz rombolót a Manchester könnyűcirkáló megrongálta, hazaúton vontatni kellett a hajót. Korábban, már a csata legelején, 12:22-kor a brit Berwick nehézcirkáló Y-lövegtornyát egy olasz nehézcirkáló eltalálta, megölve 7 embert, 9 másikat megsebesítve. Ennek hatására tűz keletkezett a hajón, ami egy órán át tombolt és a lövegtorony használhatatlanná vált.

berwick nehézcirkáló

12:35-kor a második találat a hajó elektromos rendszerét ütötte ki, megbénítva a megmaradt K, C és T tornyot valamint a hajó hátsó része áram nélkül maradt. A következő percekben a Renown brit csatacirkáló odaért és bekapcsolódott a harcba, így a britek kerültek fölénybe. A Fiume nehézcirkálónak géphibái voltak. 13:00-kor a Vittorio Veneto ágyúi 27 000 méterről bekapcsolódtak a küzdelembe, ezzel az erők újra kiegyenlítődtek. Az olasz csatahajó 7 sorozatban 19 lövést adott le, ami elég volt ahhoz, hogy a Berwick nehézcirkáló és a Manchester könnyűcirkáló délkelet felé meneküljön a Renown csatacirkálóhoz. Az olaszok is visszafordultak. A csata csak 54 percig tartott és ahhoz képest, hogy minden adott volt egy nagy tengeri ütközethez, csak kisebb károkat okoztak egymásnak a harcoló felek. A brit konvoj folytathatta útját. A Berwick nehézcirkálónak vissza kellett fordulnia Gibraltárba a keletkezett károk miatt, az olasz Lanciere rombolót a kikötőig vontatni kellett. Campioni többször kérte a Regia Aeronautica támogatását, de a gépek túlkésőn érkeztek. Az Ark Royal hordozóról felszállt 11 Swordfish nem gyakorolt nagyobb hatást a történtekre. Bár az eredmény ezek alapján döntetlennek mondható, Campioni pozitívan értékelhette a csatát, különösen a tengerészek magatartását. Iachino tengernagy szavaival élve: „Ezeknek a hajóknak a mostani bevetését - amely nem sokkal az után történt, hogy flottánk leghatékonyabb egységeit Tarantóban harcképtelenné tették - a Supermarina azért rendelte el, hogy visszanyerjük az arcunkat és bebizonyítsuk, hogy a morál még mindig kiváló."

ark royal

vittorio veneto

Azonban ez a kisebb csata is jelentős következményeket vont maga után mindkét oldalon. Somerville tengernagynak bizottság előtt kellett felelnie, amiért nem mert nagyobb összecsapásba bonyolódni az olaszokkal, ellenben mindenki emlékezett rá, hogy a Vichy tengerészet erőivel nyáron milyen elszántan szállt szembe. Azonban az eljárás vége igazolás lett. Bár Campioninak szigorú parancsa volt, hogy ne kockáztasson sokat, Mussolini és a vezetés ekkor elégelte meg a csaták nagy részében tanúsított tartózkodó magatartását és leváltották. Utóda Angelo Iachino tengernagy lett, aki merészségével szerzett hírnevet.

Források:
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Cape_Spartivento
http://acelmonstrum.host22.com/mat.html
http://www.navweaps.com/index_oob/OOB_WWII_Mediterranean/OOB_WWII_Teulada-Spartivento.htm

Írta: Veres Marcell Vencel

Hirdetés

További cikkek

A
A 25. órában vagyunk!

Minden családban keringenek történetek arról, mit is tett, vagy élt át egy rokon a II. világháborúban. Sokáig erről még beszélni sem volt ildomos, ám sok családban még ma is élnek azok az emberek, akik átélték a történelem egyik legnagyobb háborúját. Az ő történeteiket szeretnénk most megosztani, hogy azok is hallathassák a hangjukat, akik eddig nem tehették, vagy ma már nincsenek köztünk.

Bővebben
Látogatásaink

Az évek során igyekeztünk minél több - a világháborúhoz kapcsolódó - múzeumba, hadiparkba, haditechnikai bemutatóra és egyéb helyszínre eljutni. A gyűjteményünket olvasóink beküldött képeivel remélhetőleg tovább sikerül folyamatosan bővítenünk.

Tovább
Emlékművek

Hideg kő és/vagy fém mementói a múlt eseményeinek, a múlt embereinek és tetteiknek. Hidegek - mégis élnek. Naponta elmegyünk mellettük, mégis ritkán állunk meg, olvasunk el néhány nevet, és hajtunk fejet.

Tovább