„Hírnév, kincs, dicsőség nem adhat földi boldogságot, önmagunkban kell azt keresnünk, a szív nyugalmában s az erkölcs tiszta érzet ártatlan örömeiben." - Horthy Miklós

Második világháború

patreon reklamTámogass bennünket!
Anyagi eszközeink nincsenek, ezek hiányában viszont hosszabb távon leküzdhetetlen nehézségbe ütközik e bázis fennmaradása. Honlapunk nonprofit, csapatunk tagjai puszta elhivatottságból teszik, amit tesznek. Ezért kérjük: akinek fontos e felület fennmaradása, e közösség további munkája, és üzenetünk eljuttatása minél szélesebb körbe, támogasson bennünket. 

Vitéz Szombathy Pál vezérőrnagy

Szombathy Pál 1893. február 17-én Debrecenben született. Édesapja: Szombathy János rendőrfogalmazó, édesanyja Illukovszky Mária volt. A négyosztályos gimnázium után 1907-1910 között először a soproni honvéd főreáliskolán tanult, majd 1910-1913 között elvégezte a Ludovika Akadémiát is. Nyelvismeretéről a következő minősítéseket kapta: németül tökéletesen, angolul jól, míg franciául gyengén beszélt. Az orosz nyelvismeretéről ellenben nem kapott minősítést a személyi adatlapján.

https://masodikvh.hu/images/stories/szemelyek/v/szombathy_kis.jpg
Nagyításhoz kattints a képre

Szombathy Pált először 1913. augusztus 1-én léptették elő zászlóssá. Tényleges katonai szolgálata 1913. augusztus 18-án kezdődött, amikor a m. kir. (magyar királyi) 20. honvéd gyalogezredhez vezényelték. Ezt követően 1913. szeptember 1-vel már előléptették hadnaggyá, majd 1917. szeptember 1-vel főhadnaggyá. Erről az időszakról azonban kevés adat áll rendelkezésre róla. Mindössze annyit ismerünk, hogy 1918-ban az I. világháború befejezése után tért haza orosz hadifogságból. Majd ismét visszatért a hadseregbe, ahol 1921. szeptember 1-én előléptették századossá. 1922 és 1928. november 15. között immár a m. kir. 6. „Nagy Lajos király" honvéd gyalogezrednél teljesített szolgálatot. Ezután 1928. november 15-től 1931. szeptember 1-ig a Ludovika Akadémiára vezényelték, ahol tanárként gyalogsági gyakorló szabályzatot és gyalogsági lövéstant oktatott. Ezután 1935. november 1-ig a honvédség főparancsnokának volt szabályzatügyi előadója, mialatt 1931. október 1-ével őrnaggyá, majd 1935. május 1-ével alezredessé lépett elő a ranglétrán. 1935. november 1-től 1937. május 1-ig a honvédség főparancsnokának immár tisztképző szemlélő seregtisztje volt. Ezt követően 1937. május 1-től augusztus 1-ig Vácon, a m. kir. „Damjanich János" 1. kerékpáros zászlóalj beosztott tisztje volt, majd 1937. augusztus 1-től 1938. október 1-ig a zászlóalj parancsnoki teendőit látta el. Ezután 1939. január 23-ig a 14. kerékpáros zászlóalj parancsnoki feladataival bízták meg Szegeden. 1939. január 23. és 1940. október 1. között a m. kir. 16. kerékpáros zászlóalj parancsnokává nevezték ki ugyancsak Szegeden. Azután újra a Ludovika Akadémiára küldték, ahol tanárként egészen 1942. szeptember 15-ig oktatta a hallgatókat. Eközben 1941. május 1-ével ismét előléptették, immáron ezredessé. 1942. szeptember 15. – október 1. között a Honvédelmi Minisztérium 8/b osztályán teljesített szolgálatot, majd október 1-étől annak vezetőjévé nevezték ki. Ebben a minőségében 1943. augusztus 10-ig volt beosztásban. Ezt követően 1943. augusztus 10-től 1944. augusztus 1-ig a 6. gyalogos hadosztály gyalogsági parancsnoki feladataival bízták meg. Időközben, 1944. január 1-vel vezérőrnagyi rendfokozatot kapott. Vitéz Szombathy Pál, a II. világháború során utolsó beosztását 1944. augusztus 1-től a II. hadtestnél, mint beosztott tábornok látta el.
Vitézzé avatásának pontos dátuma mindezidáig nem ismert, mindössze csak annyi ismeretes róla, hogy az Országos Vitézi Székben a honvédelmi miniszter képviselője volt 1945 előtt. Vitéz Szombathy Pál vezérőrnagy, a háborút követően emigrációba vonult, és 1977. augusztus 7-én, 84 éves korában, a kanadai Torontóban hunyt el.

Vitéz Szombathy Pál vezérőrnagy kitűntetései az 1944. január 1-jei sematizmus alapján:

- Magyar Érdemrend Tisztikeresztje
- Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
- III. osztályú Katonai Érdemkereszt hadidíszítménnyel és kardokkal
- Kormányzói Dicsérő Elismerés Magyar Koronás Bronzérem
- Károly Csapatkereszt (I. világháborús adományozás)
- Háborús Emlékérem a kardokkal és sisakkal
- II. osztályú Tiszti Katonai Szolgálati Jel
- Felvidéki Emlékérem
- Erdélyi Emlékérem

A cikk elkészítésében megköszönöm dr. Számvéber Norbert sz. őrnagy úrnak, a HM HIM Hadtörténelmi Levéltár levéltárvezetőjének, aki vitéz Szombathy Pál személyi adatlapját a rendelkezésemre bocsátotta; valamint Ruzsa Károly történésznek a segítségét.

Felhasznált irodalom:

- HM HIM Hadtörténelmi Levéltár, tiszti anyakönyvek és személyi okmánygyűjtők, 1893/1699.
- Szakály Sándor: A magyar Katonia felső vezetés 1938-1945. Lexikon és Adattár. Ister Szolgáltató, Kereskedelmi és Kiadó Kft. Budapest, 2001. 332. o. (Továbbiakban: Szakály, 2001.)
- A Magyar Királyi Honvédség és Csendőrség tisztjeinek és hasonlóállásúaknak 1944. évi rangsorolása. (Lezárás ideje: 1944. február 1. Hivatalos Kiadás.) Interneten: http://www.militaria.hu/rang/cd/1942/talal-index.php?talalev=1942&talalkod=44
- http://www.hkhermanos.hu/oldal/vit%C3%A9zi-rend-adatb%C3%A1zis

Írta: Kiss Kálmán

Hirdetés

További cikkek

A
A 25. órában vagyunk!

Minden családban keringenek történetek arról, mit is tett, vagy élt át egy rokon a II. világháborúban. Sokáig erről még beszélni sem volt ildomos, ám sok családban még ma is élnek azok az emberek, akik átélték a történelem egyik legnagyobb háborúját. Az ő történeteiket szeretnénk most megosztani, hogy azok is hallathassák a hangjukat, akik eddig nem tehették, vagy ma már nincsenek köztünk.

Bővebben
Látogatásaink

Az évek során igyekeztünk minél több - a világháborúhoz kapcsolódó - múzeumba, hadiparkba, haditechnikai bemutatóra és egyéb helyszínre eljutni. A gyűjteményünket olvasóink beküldött képeivel remélhetőleg tovább sikerül folyamatosan bővítenünk.

Tovább
Emlékművek

Hideg kő és/vagy fém mementói a múlt eseményeinek, a múlt embereinek és tetteiknek. Hidegek - mégis élnek. Naponta elmegyünk mellettük, mégis ritkán állunk meg, olvasunk el néhány nevet, és hajtunk fejet.

Tovább