„Az ember három módon érheti el célját: tervezéssel, munkával és imával." - George Patton

Második világháború

patreon reklamTámogass bennünket!
Anyagi eszközeink nincsenek, ezek hiányában viszont hosszabb távon leküzdhetetlen nehézségbe ütközik e bázis fennmaradása. Honlapunk nonprofit, csapatunk tagjai puszta elhivatottságból teszik, amit tesznek. Ezért kérjük: akinek fontos e felület fennmaradása, e közösség további munkája, és üzenetünk eljuttatása minél szélesebb körbe, támogasson bennünket. 

Bárdossy László

bardossy(1890-1946)
 
Politikus, közhivatalnok, magyar királyi miniszterelnök Pályáját a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban kezdi 1913-ban. 1922. februártól a Külügyminisztérium sajtó osztály munkatársa, 1926-tól vezetője. Gyors felfogóképesség, nagy szellemi teljesítőképesség jellemzi, tehetségének tudatában azonban nemegyszer hoz elhamarkodott döntést. Gondolkodásban sógorához, Gömbös Gyulához áll közel. 1941. febr. 4-én, gróf Csáky István halála után kerül a bukaresti követség éléről a külügyminiszter székbe. Gróf Teleki Pál miniszterelnök öngyilkossága napján, ápr. 3-án Horthy Miklós miniszterelnökké nevezi ki. 1942. márc. 7-én a kormányzó lemondatja. Kormányfői megbízatásának szűk egy esztendeje alatt Magyarország három nagyhatalommal, a Szovjetunióval, Nagy-Britanniával és az USA-val kerül hadiállapotba. Az országot olyan háborúba viszi bele, amelyhez nem fűződik nemzeti érdek. A háborúból való távolmaradás igen nagy erőfeszítést és kiemelkedő államférfiúi kvalitást kívánt volna. A sorsdöntő 1941. áprilisi, majd júniusi, végül decemberi napokban meg sem kísérelte a hosszú távon katasztrófához vezető lépések elkerülését vagy legalább elodázását. A háború végén Svájcba menekül, onnan kitoloncolják. A népbíróság 1945 végén golyó általi halálra ítéli. Kivégezték.

Hirdetés

További cikkek

A
A 25. órában vagyunk!

Minden családban keringenek történetek arról, mit is tett, vagy élt át egy rokon a II. világháborúban. Sokáig erről még beszélni sem volt ildomos, ám sok családban még ma is élnek azok az emberek, akik átélték a történelem egyik legnagyobb háborúját. Az ő történeteiket szeretnénk most megosztani, hogy azok is hallathassák a hangjukat, akik eddig nem tehették, vagy ma már nincsenek köztünk.

Bővebben
Látogatásaink

Az évek során igyekeztünk minél több - a világháborúhoz kapcsolódó - múzeumba, hadiparkba, haditechnikai bemutatóra és egyéb helyszínre eljutni. A gyűjteményünket olvasóink beküldött képeivel remélhetőleg tovább sikerül folyamatosan bővítenünk.

Tovább
Emlékművek

Hideg kő és/vagy fém mementói a múlt eseményeinek, a múlt embereinek és tetteiknek. Hidegek - mégis élnek. Naponta elmegyünk mellettük, mégis ritkán állunk meg, olvasunk el néhány nevet, és hajtunk fejet.

Tovább