„Nem ígérhetek semmi mást csak vért, gürcölést, könnyeket és izzadságot.” - Winston Churchill

Második világháború

patreon reklamTámogass bennünket!
Anyagi eszközeink nincsenek, ezek hiányában viszont hosszabb távon leküzdhetetlen nehézségbe ütközik e bázis fennmaradása. Honlapunk nonprofit, csapatunk tagjai puszta elhivatottságból teszik, amit tesznek. Ezért kérjük: akinek fontos e felület fennmaradása, e közösség további munkája, és üzenetünk eljuttatása minél szélesebb körbe, támogasson bennünket. 

Az Afrika Korps, 1941 nyara

Miután a britek 1940-ben kiverték az olaszokat Líbia keleti feléből, és már Tripolit fenyegették. 1941 januárjában - az olaszokat üldözve már Bardíát és Tobrukot is elfoglalták az angolok. Az olaszok 130 000 embert elveszítve, február 8-án El-Agheiláig vonultak vissza. Ekkor az angolok leálltak, csapataik egy részét Görögországba dobták át. Közben ugyancsak 1941 januárjában angol támadás indult Kelet-Afrikában, és május 18-án az aostai herceg vezette olasz csapatmaradványok letették a fegyvert. Valamennyi kelet-afrikai olasz gyarmat elveszett. Olaszország kénytelen volt német segítséget kérni. A Wehrmacht már a Barbarossa-hadműveletre készült, és Mussolini erőinek veresége a lehető legrosszabbkor jött.
afrika41_t

Felállítottak egy kisebb, páncélosokkal megerősített gépesített erőt, amely végül egy teljesen fel nem töltött hadtestté állt össze, és az 5. könnyűhadosztályból; valamint a 15. páncéloshadosztályból állott. Ez utóbbi vegyes összetételű páncélos erő volt (45 db Pz. II, Pz. III, 20 db Pz. IV és 10 parancsnoki páncélos). A két német hadosztályt nevezték Afrika Korpsnak (Afrika Hadtest). Ugyancsak ide irányítottak két újabb (egy páncélos és egy gyalogos) olasz hadosztályt. Az olasz csapatok vezetését (a beosztásából felmentett Graziani marsall helyett) Gariboldi tábornok vette át. A német-olasz csapatok parancsnoka pedig Rommel tábornok lett, aki Franciaországban kiváló teljesítményt nyújtott a 7. páncéloshadosztály élén.

Rommel helyreállítva a fegyelmet, 1941. március 21-én sikeres támadást indított. Március 31-én pedig háromágú előrenyomulást indított Cirenébe, meglepve a görögországi hadjárat miatt legjobb páncéloserőiktől amúgy is megfosztott briteket. Április 4-én az angolok elvesztették Benghazit, a három német hadoszlop április 7-én Mechilinél találkozott. Nemcsak Cirene került Rommel kezére, hanem több angol tábornokok is. Tizenöt nap alatt az angol csapatok - két legyengült hadosztály és egy dandár - az egyiptomi határra vonultak vissza. Április 12-én elvesztették Bardiát, 15-én Sidi Omart és Es-Salumot, a Halfaya-hágót és a Giarabub-oázist. Április 10-én Tobrukban 35 000 angolt kerítettek be. Az utánpótlási vonalak azonban túl hosszúra nyúltak - a németek 900 km-t nyomultak előre -, a víz és élelmiszerszállítás nehézségekbe ütközött.

rommelafrica1941Az olasz-német csapatok, különösen a páncéloscsapatok és a repülőegységek, gyengék voltak a Rommel kezdeményezésére indított hadművelet befejezéséhez és Kairó eléréséhez. A német hadvezetés azonban nem küldött több erőt Afrikába, mivel akkor már teljes erővel készült a Szovjetunió megtámadására.

Tobruk megvédésével a britek véget vetettek Rommel első sikersorozatának, mivel a beásott, merev és nagyon erős védelemmel szemben a német páncé1osok nem tudtak manőverezni, hatalmas tűzerő, amelyet a tenger felől a hadihajók lövegei is támogattak, jelentős veszteségeket okoztak Rommel egyébként sem túl erős alakulatainak.

A május végén bekövetkező angol ellentámadás elől Rommel taktikusan kitért, ezzel elkerülte a bekerítést. Az angol harckocsikat - a speciális sivatagi harchoz készített Crusadereket - tőrbe csalta, és 88 milliméteres légvédelmi ágyúkkal sorban kilőtte őket. Ekkor azonnal ellentámadást indított, visszaszerezte Capuzzót, Sol1umot és Halfaját. Churchill azonban ellentámadásra utasította Wavell tábornagyot a közel-keleti brit csapatok főparancsnokát. Ez azonban újabb kudarccal járt, mert a frontális angol támadást a németek aknamezőkkel és tankelhárító ágyúkkal lassították le, és a szárnyakat újra és újra megtámadva visszavonulásra kényszerítették őket. Churchill rezignáltan jelentette ki: "Rommel letépte Wavell homlokáról a babért" - és leváltotta közel-keleti főparancsnokát. Helyét Auchinleck tábornok foglalta el.

afrika_tobruk

Hitler 1941. június 21-én kijelentette Mussolininek: "Az Egyiptom elleni támadás őszig lehetetlen." Ez meg is mentette az angol "Nile" hadsereget a teljes vereségtől, Angliát pedig Egyiptom és a Szuezi-csatorna elvesztésétől. Az észak-afrikai arcvonal a líbiai-egyiptomi határ közelében átmenetileg megszilárdult.

Hirdetés

További cikkek

A
A 25. órában vagyunk!

Minden családban keringenek történetek arról, mit is tett, vagy élt át egy rokon a II. világháborúban. Sokáig erről még beszélni sem volt ildomos, ám sok családban még ma is élnek azok az emberek, akik átélték a történelem egyik legnagyobb háborúját. Az ő történeteiket szeretnénk most megosztani, hogy azok is hallathassák a hangjukat, akik eddig nem tehették, vagy ma már nincsenek köztünk.

Bővebben
Látogatásaink

Az évek során igyekeztünk minél több - a világháborúhoz kapcsolódó - múzeumba, hadiparkba, haditechnikai bemutatóra és egyéb helyszínre eljutni. A gyűjteményünket olvasóink beküldött képeivel remélhetőleg tovább sikerül folyamatosan bővítenünk.

Tovább
Emlékművek

Hideg kő és/vagy fém mementói a múlt eseményeinek, a múlt embereinek és tetteiknek. Hidegek - mégis élnek. Naponta elmegyünk mellettük, mégis ritkán állunk meg, olvasunk el néhány nevet, és hajtunk fejet.

Tovább