A szovjet hadseregben nagyobb bátorság kell a visszavonuláshoz, mint az előrenyomuláshoz." - Joszif Sztálin

Második világháború

patreon reklamTámogass bennünket!
Anyagi eszközeink nincsenek, ezek hiányában viszont hosszabb távon leküzdhetetlen nehézségbe ütközik e bázis fennmaradása. Honlapunk nonprofit, csapatunk tagjai puszta elhivatottságból teszik, amit tesznek. Ezért kérjük: akinek fontos e felület fennmaradása, e közösség további munkája, és üzenetünk eljuttatása minél szélesebb körbe, támogasson bennünket. 

A Waffen-SS rendfokozatai és magyar megfelelőik

Legénység:

 • SS-Mann (Schütze, Grenadier, Kanonier, stb.) - Legénység (Gyalogos, Gránátos, Tüzér, stb.)
Minden közkatona általános beosztása. Azon katonák esetében, akik valamilyen speciális kiképzésen estek át, a beosztásuk előtt használták a megfelelő elnevezést.
 • SS-Oberschütze
Rangidős közkatona. 6 hónapos szolgálat után járt ki ez a beosztás.
 • SS-Unterführeranwarter

Olyan katona, akit tiszthelyettesi rangra jelöltek. Legalább 12 éves szolgálat volt szükséges hozzá.

Tisztesek:

 • SS-Sturmann - Őrvezető
 • SS-Rottenführer - Tizedes
 • SS-Unterscharführer - Szakaszvezető

Tiszthelyettesek:

 • SS-Stabsscharführer
Egy alakulat rangidős tiszthelyettese, ami inkább kinevezés volt, mint rendfokozat. A zubbony 2 ujjának alsó részére hímzett kétzsinóros gyűrű jelképezte ezt a beosztást. A kinevezés mindegyik tiszthelyettesnek kijár, aki legalább szakaszvezetői rangban állt.
 • SS-Scharführer - Őrmester
 • SS-Oberscharführer - Törzsőrmester
 • SS-Hauptscharführer - Főtörzsőrmester - rangidős tiszthelyettes. 15 év szolgálat után lehetett megkapni.
 • SS-Sturmscharführer - Alhadnagy
1

Tisztjelöltek, zászlósok:

 • SS-Junker
Tisztjelölt, aki önálló, szakaszvezetői ranggal egyenértékű beosztással rendelkezett.
 • SS-Standartenjunker
Tisztjelölt, aki önálló, őrmesteri ranggal egyenértékű beosztással rendelkezett.
 • SS-Standartenoberjunker - Zászlós

Tisztek:

 • SS-Untersturmführer - Hadnagy
 • SS-Obersturmführer - Főhadnagy
 • SS-Hauptsturmführer - Százados

Törzstisztek:

 • SS-Sturmbannführer - Őrnagy
 • SS-Obersturmbannführer - Alezredes
 • SS-Standarteführer - Ezredes
 • SS-Oberführer

Akkor nem volt igazi magyar megfelelője, talán Rangidős Ezredesnek hívták, de ma Dandártábornok. A tábornokhoz hasonlóan, kabáthajtókáján szürke váll-lapot viselt; sapkáján is ezüstszínű zsinór díszelgett.

Tábornokok:

 • SS-Brigadeführer - Vezérőrnagy
 • SS-Gruppenführer - Altábornagy
 • SS-Obergruppenführer - „Fegyvernemi Tábornok - Tábornagy"
 • SS-Oberstgruppenführer - Vezérezredes
 • Reichführer-SS - Birodalmi SS-vezető
2
 

Írta: Németh András Tamás (Bazooka Joe)

Hirdetés

További cikkek

A
A 25. órában vagyunk!

Minden családban keringenek történetek arról, mit is tett, vagy élt át egy rokon a II. világháborúban. Sokáig erről még beszélni sem volt ildomos, ám sok családban még ma is élnek azok az emberek, akik átélték a történelem egyik legnagyobb háborúját. Az ő történeteiket szeretnénk most megosztani, hogy azok is hallathassák a hangjukat, akik eddig nem tehették, vagy ma már nincsenek köztünk.

Bővebben
Látogatásaink

Az évek során igyekeztünk minél több - a világháborúhoz kapcsolódó - múzeumba, hadiparkba, haditechnikai bemutatóra és egyéb helyszínre eljutni. A gyűjteményünket olvasóink beküldött képeivel remélhetőleg tovább sikerül folyamatosan bővítenünk.

Tovább
Emlékművek

Hideg kő és/vagy fém mementói a múlt eseményeinek, a múlt embereinek és tetteiknek. Hidegek - mégis élnek. Naponta elmegyünk mellettük, mégis ritkán állunk meg, olvasunk el néhány nevet, és hajtunk fejet.

Tovább