„Az ember három módon érheti el célját: tervezéssel, munkával és imával." - George Patton

Második világháború

patreon reklamTámogass bennünket!
Anyagi eszközeink nincsenek, ezek hiányában viszont hosszabb távon leküzdhetetlen nehézségbe ütközik e bázis fennmaradása. Honlapunk nonprofit, csapatunk tagjai puszta elhivatottságból teszik, amit tesznek. Ezért kérjük: akinek fontos e felület fennmaradása, e közösség további munkája, és üzenetünk eljuttatása minél szélesebb körbe, támogasson bennünket. 

Waffen-SS hadosztályok

 1. Leibstandarte Adolf Hitler: SS páncélos hadosztály, elsőszámú hadosztály, Adolf Hitler testőrségéből nőtte ki magát. Vezetőjük Sepp Dietrich.

 2. Das Reich: SS Páncélos Hadosztály. A  Verfügungstruppeból (intézkedési alakulat) jött létre. Parancsnokuk Paul Hausser.

 3. Totenkopf: SS Páncélos Hadosztály (halálfejes). Parancsnokuk Theodor Eicke.

 4. Polizei I.: SS Páncélgránátos Hadosztály. A Közbiztonsági Rendőrség (OrPo) alakulataiból alakult meg. Leginkább partizánvadász feladatokat látott el.

 5. Wiking: SS Páncélos Hadosztály. Skandináv önkéntesekből állították fel. Parancsnokuk Felix Steiner volt.

 6. Nord: SS Hegyi Hadosztály. Finnországban alakul meg, majd Lappföldön és Karéliában harcoltak. 

 7. Prinz Eugen: SS Hegyi Hadosztály. Vezetőjük Arthur Phleps. Leginkább Titó partizánjai ellen harcoltak.

 8. Florian Geyer: SS Lovassági Hadosztály. Hermann Fegelein a parancsnoka.

 9. Hohenstaufen: SS Páncélos Hadosztály. Wilhelm Bittrich vezetésével 1943-ban hozzák létre. Az orosz fronttól Normandiáig egész Európában harcoltak.

 10. Frundsberg: SS Páncélos Hadosztály. Heinz Harmel a vezetője, Normandiáig a 9. SS páncélos hadosztállyal együtt harcoltak.

 11. Nordland: SS Páncélgránátos Hadosztály. Északi (dán, norvég és holland) önkéntesekből hozzák létre 1943-ban. A berlini csatában semmisül meg.

 12. Hitlerjugend: SS Páncélos Hadosztály. 1943-ban Fritz Witt parancsnoksága alatt a Hitlerjugent tagjaiból és a Leibstandarte tisztjeiből alakul meg.

 13. Handschar: Waffen-SS Hegyi Hadosztály. Boszniai muzulmán önkéntesekből alakul 1943 végén.

 14. Galizien: Waffen-SS Gránátos Hadosztály. Galíciai és ukrán önkéntesekből alakul 1943-ban.

 15. Lettland: Waffen-SS Gránátos Hadosztály. Lettországi önkéntesekből alakul. A balti térségben partizánvadászatra specializálódik.

 16. Reichsführer: SS Páncélgránátos Hadosztály. Rendőrökből és Heinrich Himmler az SS vezetőjének személyes testőrségéből alakul meg 1943 végén.

 17. Götz von Berlichingen: SS Páncélgránátos Hadosztály. Werner Ostendorff vezetésével Normandiában harcol, majd Bajorországban semmisül meg.

 18. Horst Wessel: SS Önkéntes Páncélgránátos Hadosztály. 1944 elején alakul. Ukrajnában, Galíciában, majd Sziléziában harcol. Berlinnél semmisül meg.

 19. Latvia: Waffen-SS Gránátos Hadosztály. A balti államok önkénteseiből jött létre. A balti térségben tevékenykedtek.

 20. Estland: Waffen-SS Gránátos Hadosztály. 1944 elején észtországi önkéntesekből alakul meg.

 21. Skanderberg: Waffen SS Hegyi Hadosztály. Albán nemzetiségű önkéntesekből alakul 1944-ben. A Balkánon partizánvadászatra specializálódtak.

 22. Maria Theresia: SS Önkéntes Lovassági Hadosztály. 1944 elején magyarországi németekből és magyarokból alakul.

 23. Nederland: SS Önkéntes Páncélgránátos Hadosztály. 1944 őszén holland önkéntesekből alakul. Harcoltak Németalföldön, majd Lengyelországban.

 24. Karstjäger: Waffen-SS Hegyi Hadosztály. Dél-tiroli, szlovén és olasz önkéntesekből alakul 1944 végén. Végig osztrák területen harcol.

 25. Hunyadi: Waffen-SS Gránátos Hadosztály. A második magyar SS hadosztály, melyet főként a Nyilaskeresztes Párt tagjaiból hoznak létre. Részt vettek a Szálasi-puccsban.

 26. Hungária: Waffen-SS Gránátos Hadosztály.A harmadik magyar SS hadosztály, melyet 1945 márciusában hoznak létre. Az oroszok, majd az amerikaiak ellen harcol itthon és Dél-Németországban.

 27. Langermarck: SS Önkéntes Gránátos Hadosztály. A flamand rohamdandárból alakul 1944 őszén. Németalföldön és Lengyelországban harcol.

 28. Wallonie: SS Önkéntes Páncélgránátos Hadosztály. A vallon rohamdandárból alakult 1945 elején. Észtországban, Belgiumban és Pomerániában harcol.

 29. Italia: Waffen-SS Gránátos Hadosztály. Az olasz fasiszta köztársaság önkénteseiből alakul 1944 végén. Az olasz és osztrák hegyvidéken harcol.

 30. Weissruthenien: Waffen-SS Gránátos Hadosztály. Belorusz és rutén önkéntesekből alakítják meg 1944 nyarán. Szlovákiában harcoltak.

 31. Batschka: SS Önkéntes Gránátos Hadosztály. Szlovákiai és morvaországi németekből, valamint magyarországi svábokból alakul meg 1944 végén. Sziléziában, majd Csehországban harcol.

 32. 30. Januar: SS Önkéntes Gránátos Hadosztály. Osztrák és délnémet önkéntesekből 1945 elején alakul meg. Elnevezése Hitler 1933. január 30-i kancellári kinevezését idézi. Lengyelországban, majd Pomerániában harcol.

 33. Charlemagne: Waffen-SS Gránátos Hadosztály. Francia önkéntesekből alakul 1944 végén.

 34. Landsturm: Nederland SS Gránátos Hadosztály. 1944 végén holland tartalékosokból és önkéntesekből alakul. Németalföldön harcol.

 35. Polizei II.: SS Gránátos Hadosztály. A második rendőr-hadosztály. Pomerániában és Lengyelországban vetik be.

 36. Dirlewanger: Waffen SS Gránátos Hadosztály. Oskar Dirlewanger vezetése alatt alakult meg. Pomerániában harcol.

 37. Lutzow: SS Önkéntes Lovassági Hadosztály. A Waffen SS maradék lovassági alakulataiból hozzák létre 1945 elején. Frankföldön és Bajorországban harcol, főleg az amerikaiak ellen.

 38. Niebelungen: SS Páncélgránátos Hadosztály. 1945 tavaszán alakul meg a Waffen-SS iskola növendékeiből. Berchtesgaden környékén semmisül meg.


ss-2
Leibstandarte Adolf Hitler
ss-2
Das Reich
ss-2
Totenkopf
ss-2
Polizei I.
ss-1
Wiking
ss-1
Nord
ss-1
Prinz Eugen 
ss-1
Florian Geyer 
ss-1
Hohenstaufen
ss-1
Frundsberg 
ss-1
Nordland
ss-1
Hitlerjugend 
ss-1
Handschar
ss-1
Galizien 
ss-1
Lettland 
ss-1
Reichsführer 
ss-1
Götz von Berlichingen
ss-1
Horst Wessel 
ss-1
Latvia 
ss-2
Estland 
ss-2
Skanderberg
ss-2
Maria Theresia 
ss-2
Nederland
ss-2
Karstjäger 
ss-2
Hunyadi 
ss-2
Hungária 
ss-2
Langermarck 
ss-2
Wallonie 
ss-2
Italia
ss-2
Weissruthenien
ss-2
Batschka
ss-2
30. Januar
ss-2
Charlemagne
ss-2
Landsturm 
ss-2
Polizei II. 
ss-2
Dirlewanger 
ss-2
Lutzow
ss-2
Niebelungen 
   
 
Írta: Hansen

Hirdetés

További cikkek

A
A 25. órában vagyunk!

Minden családban keringenek történetek arról, mit is tett, vagy élt át egy rokon a II. világháborúban. Sokáig erről még beszélni sem volt ildomos, ám sok családban még ma is élnek azok az emberek, akik átélték a történelem egyik legnagyobb háborúját. Az ő történeteiket szeretnénk most megosztani, hogy azok is hallathassák a hangjukat, akik eddig nem tehették, vagy ma már nincsenek köztünk.

Bővebben
Látogatásaink

Az évek során igyekeztünk minél több - a világháborúhoz kapcsolódó - múzeumba, hadiparkba, haditechnikai bemutatóra és egyéb helyszínre eljutni. A gyűjteményünket olvasóink beküldött képeivel remélhetőleg tovább sikerül folyamatosan bővítenünk.

Tovább
Emlékművek

Hideg kő és/vagy fém mementói a múlt eseményeinek, a múlt embereinek és tetteiknek. Hidegek - mégis élnek. Naponta elmegyünk mellettük, mégis ritkán állunk meg, olvasunk el néhány nevet, és hajtunk fejet.

Tovább