„Hírnév, kincs, dicsőség nem adhat földi boldogságot, önmagunkban kell azt keresnünk, a szív nyugalmában s az erkölcs tiszta érzet ártatlan örömeiben." - Horthy Miklós

Második világháború

patreon reklamTámogass bennünket!
Anyagi eszközeink nincsenek, ezek hiányában viszont hosszabb távon leküzdhetetlen nehézségbe ütközik e bázis fennmaradása. Honlapunk nonprofit, csapatunk tagjai puszta elhivatottságból teszik, amit tesznek. Ezért kérjük: akinek fontos e felület fennmaradása, e közösség további munkája, és üzenetünk eljuttatása minél szélesebb körbe, támogasson bennünket. 

Wittmann, Michael

wittmann
Michael Wittmann hivatásos katona volt. 1934-ben, húszévesen kezdte meg a szolgálatot a német hadseregben, mint gyalogos. 1937-ben átvezényelték az első fegyveres SS-hadosztályhoz, az SS Leibstandarte Adol Hitler-hez. 1939-ben, a háború kezdetekor SS Unterscharführer-i rangban egy páncélozott jármű parancsnoka volt. Az 1941-es balkáni hadjárat idejére áthelyezték egy önjáró lövegekkel felfegyverzett csapattesthez, amely a Barbarossa hadművelet idejére Oroszország délnyugati határán vonult fel, a későbbiekben pedig Dél-Oroszországban harcolt. Wittmann "páncélosvadász" karrierje tulajdonképpen itt kezdődött, egészen 1943-ig enél az egységnél szolgált, majd ezután, mint a Vaskereszt első és második fokozatával kitüntetett altiszt, egy Pzkpfw VI Tiger nehézharckocsi parancsnoka lett az 1. SS páncélosezredben. Wittman részt vett 1943 elején a Harkov környéki harcokban, végigküzdötte a kurszki csatát, és az ezt követő szovjet támadást is. 1944 január 13-án, egyetlen nap alatt 19 szovjet harckocsit és 3 önjáró lövegett lőtt ki, amiért Lovagkereszttel tüntették ki, és előléptették SS-Obersturmführerré. A keleti front súlyos harcai után átvezényelték a 101. nehézharckocsi-zászlóaljhoz, amely akkoriban Franciaországban, Párizs mellett állomásozott. Itt 1944 áprilisában kinevezték a 2. század parancsnokává.

A szövetségesek európai inváziójának napján, 1944 június 6-án a 101. zászlóalj megindult Normandia felé, de a szövetséges légitámadások miatt csak június 10- én érte el hadszinteret. Június 12-én Wittmann parancsot kapott, hogy foglaljon el hadállást Villers-Bocage falutól északnyugatra, és akadályozza meg az errefelé tartó agol páncélosokat abban, hogy áttörjenek észak felé. Wittmann 2. százada 6 Tigrisből és legalább egy darab Pzkpfw IV-esből állt, jobbszárnyán pedig az 1. század működött, Möbius SS-Hauptsturmführer parancsnoksága alatt.

wittmann1Június 13-án feltűnt a térségben az angol hadsereg első páncélosegysége. Az angolok Cromwell és Sherman Firefly harckocsikkal és páncélozott csapatszállító járművekkel rendelkeztek, amelyek oszlopba fejlődve haladtak az úton, és miután nem találkoztak ellenállással, megálltak Villers-Bocage-ban. Wittman ekkor úgy döntött, hogy meglepetésszerűen megtámadja a faluban állomásozó angolokat - Tigrisével megkerülte a páncélososzlopot, betört a faluba, összecsapott három angol harckocsival, és néhány perc alatt kilőtte őket. A negyedik angol tank, melynek parancsnoka Pat Dyas százados volt, lehajtott az útról, "betolatott" egy kertbe, a legénysége pedig bénultan nézte, hogyan halad el közvetlenül előttük Wittman Tigrise; 75 mm-es ágyújukkal könnyedén kilőhették volna oldalról.

Wittman eközben folytatta útját a falu központja felé, és kilőtt további három harckocsit, miközben őt is eltalálta egy Sherman Firefly lövedéke. Ekkorra Pat Dyas is feleszmélt, és tüzet nyitott Wittmanra - kétszer is rálőtt, de nem találta el, nem igy Wittmann: visszafordult, és Dyas harckocsiját is kilőtte. Ezután letért az útról, felhajtott a falu szélén emelkedő dombra, és kilőtte az angol oszlop végén álló féllánctalpas járművet, majd lassan az oszlop mellett haladva megsemmisítette az egészet, ami 25 kilőtt páncélos járművet jelentett. Mivel időközben megérkezett századának két másik Tigrise, Wittmann újra betört a faluba, de ezúttal nem volt szerencséje: a faluban levő angol gyalogság magához tért, sikerült állásba vinniük egy páncéltörő ágyút, és kilőniük Wittman egyik lánctalpát. A 2. század parancsnoka elhagyta a mozgásképtelen Tigrist, visszarendelte harckocsijait, és mivel úgy találta, hogy az angolokat ki lehet verni a faluból, "elfutott" erősítésért ahhoz a páncélos kiképzőhadosztályhoz, amely mindössze hat kilométerre északra állomásozott. Egy századra való Pzkpfw IV-essel tért vissza, és igy "megerősödve", Möbius Tigriseinek hathatós közreműködésével nehézségek nélkül visszafoglalta a falut. Ezért a teljesítményért újra előléptették - megkapta a kardokat is a Lovagkeresztjéhez. Wittman itt tulajdonképpen az angol 22. páncélosdandár két zászlóalját semmisitette meg.

wittmann2
 
De nem örülhetett sokáig - az angolok hamarosan visszatértek, és a szó szoros értelmében "kirobbantották" Wittmant Villers-Bocage-ból - 266 angol repülőgép 1100 tonna bombát dobott a falura. Wittmann győzelme nem változtatta meg az általános hadihelyzetet a nyugati fronton - a 101. nehézharckocsi-zászlóalj az elkövetkező két hétben súlyos veszteségeket szenvedett.

Wittman augusztus 8-án Cintheaux faluban foglalt el állást, a Caen-ból Falaise-ba tartó műút mellett. Késő délután összecsapott 8 Shermannal.

wittmann3Kettőt közülük sikerült kilőnie, egy harmadikat pedig mozgásképtelenné tennie, de a megmaradt öttel már nem birt: a számbeli fölényben levő Shermanok tűzpárbajban kilőtték Wittmann Tigrisét. A tank személyzetéből senki sem élte túl az összecsapást. Egy héttel később pedig bezárult a szövetségesek gyűrűje, és a falaise-i katlanban rekedt Tigrisek is mind Wittman harckocsijának sorsára jutottak. Ettől függetlenül Michael Wittmann teljesiíménye rendkívülinekmondható - összesen 138 harckocsit és 132 ágyút semmiíitett meg harckocsijával.

Hirdetés

További cikkek

A
A 25. órában vagyunk!

Minden családban keringenek történetek arról, mit is tett, vagy élt át egy rokon a II. világháborúban. Sokáig erről még beszélni sem volt ildomos, ám sok családban még ma is élnek azok az emberek, akik átélték a történelem egyik legnagyobb háborúját. Az ő történeteiket szeretnénk most megosztani, hogy azok is hallathassák a hangjukat, akik eddig nem tehették, vagy ma már nincsenek köztünk.

Bővebben
Látogatásaink

Az évek során igyekeztünk minél több - a világháborúhoz kapcsolódó - múzeumba, hadiparkba, haditechnikai bemutatóra és egyéb helyszínre eljutni. A gyűjteményünket olvasóink beküldött képeivel remélhetőleg tovább sikerül folyamatosan bővítenünk.

Tovább
Emlékművek

Hideg kő és/vagy fém mementói a múlt eseményeinek, a múlt embereinek és tetteiknek. Hidegek - mégis élnek. Naponta elmegyünk mellettük, mégis ritkán állunk meg, olvasunk el néhány nevet, és hajtunk fejet.

Tovább