„Embertartalékaink kiapadhatatlanok!" - Joszif Sztálin

Második világháború

patreon reklamTámogass bennünket!
Anyagi eszközeink nincsenek, ezek hiányában viszont hosszabb távon leküzdhetetlen nehézségbe ütközik e bázis fennmaradása. Honlapunk nonprofit, csapatunk tagjai puszta elhivatottságból teszik, amit tesznek. Ezért kérjük: akinek fontos e felület fennmaradása, e közösség további munkája, és üzenetünk eljuttatása minél szélesebb körbe, támogasson bennünket. 

A Rudolf Hess rejtély

hess1

Az előzmények

Hess volt az az ember, aki gyakorlatilag a legrégebbi időktől Hitler mellett volt. A müncheni sikertelen puccs idején is, majd a várbörtönben végig szeretett führere mellett állt. Hitler nagyon kevés embert tüntetett ki bizalmával, és ez a szokása 1933 után még nyilvánvalóbb lett. Rudolf Hess-t viszont barátjának, régi bajtársának tekintette. 1932-ig Hitler személyi titkára, és 1941 májusáig, pedig helyettese és legfőbb bizalmasa. Hermann Göring és Hess kicsit ellentétes személyiségek voltak, hiszen míg Hess végig az Angliával történő megbékélés politikáját erőltette, addig Göring Anglia leigázása mellett tört pálcát. A németek kezdeti sikerei Göringet igazolták, miszerint Anglia meghódítása egyre közelebbi és nem is olyan megvalósíthatatlan célnak látszott. Ekkor azonban megváltozni látszott a helyzet. Nem volt kérdéses, hogy Sztálin keleten valójában mire is készül.

A Szovjetunió szépen lassan egyre nagyobb területeket követelt, és ez aggasztotta Hitlert. Hess is látta ezt és arra a belátásra jutott, hogy Anglia nem maradhat ellenség, egy esetleges keleti front kialakulása mellett. Sztálin céljai nagyon nyilvánvalónak látszottak, ezekre számos jelek utaltak. Abban az esetben, ha Hitler harcai nyugaton elhúzódnak, és ez által meggyengül Németország és nyugat Európa, akkor a felfejlesztett Vörös hadsereg egy végső támadással győzelmet arathat. Hitler, és Hess ezt pontosan tudták, mind, ahogy azt is, hogy csak a legvégső esetben nyithatnak meg egy új frontot keleten. Minden történelmi tapasztalat szerint, ha a németek egyszerre két fronton harcoltak mindig vereséget szenvedtek, nem csoda hát, hogy nehéz döntés előtt állt a német hadvezetés, de végül a támadás mellett döntöttek, valószínűleg, azért mert nem volt más választásuk.

Rudolf Hess nem vár tovább

Hess valószínűleg arra a következtetésre jutott, hogy tennie kell valamit, hogy Németországot megmentse ettől a vészjósló folytatástól, és ez a tett az Angliával való titkos békekötés tervében nyilvánult meg. Vannak, akik azzal magyarázzák, Hess tettét, hogy ekkor féltékeny volt Bormannra és Göringre, hiszen ők egyre nagyobb és nagyobb befolyáshoz jutottak abban az időben. Tehát logikusnak tekintik azt, hogy Hess őrült volt, aki ily módon régi befolyását szerette volna visszaszerezni. Más elmélet szerint Hess egyáltalán nem volt őrült – ez látszik valószínűbbnek is – és terve egy felépített megtervezett akció volt.

A terv

Hess gondosan előkészített tervet készített. Hitler helyetteseként átrepülve Angliába, ahol felveszi a kapcsolatot befolyásos angol politikusokkal, többek közt lord Hamiltonnal, akit már az 1936-os berlini olimpián is megismert. Remélte, hogy az angolok majd hamar elfogadják a titkos békeajánlatot, amit természetesen Hitler nevében vinne. Hess talán mégsem ismerte jól angol barátait, terve megalkotásakor nem tudhatta, hogy egy ilyen dologba soha nem mennének bele. Hess tudta, hogy Hitlert nem tájékoztathatja tervéről, valószínűleg nem is engedné meg, de nagy célok vezérelték, és ha sikerülne milyen büszkén, jöhetne is vissza Németországba elújságolni Hitlernek, hogy immár teljes erejével a Szovjetunió ellen fordulhat. Terve 1941 tavaszára márt készen állt és már csak a megfelelő időpontot várta, vagyis amikor Hitler megindítja a támadást a Szovjetunió ellen.

rudolf_hess

Hess akcióba lép

Hess gépe egy külön neki fenntartott Messerschmitt Bf 110-es repülő volt. A gépet az augsburgi repülőtéren őrizték, ahová 1941. május 10-én 16 órakkor érkezett meg. Legelőször repülős ruháját vette fel, vagyis csak vette volna, ugyanis nem volt a szekrényében a nevével ellátott kabát! Ekkor egy másik pilóta Helmut Kaden pilótakabátját vette fel. Az indulás előtt kiderült hogy épp most az eddig mindvégig megbízható repülőgép egyik motorja nem indul és ezért néhány órát várnia kellett. Hess mindenese Karlheinz Pintsch gyakran fotózgatta főnökét, így ezen a bizonyos délutánon is több képet készített róla. Ezek a képek, amelyek később nyilvánosságra kerültek, ha valóban, akkor készültek, ahogy azt Pintsch állította, akkor néhány érdekességről nem árt szót ejteni. Az egyik képen jól látható a gép törzsére festett szám: 3526, azonban az a gép, amellyel, Hess állítólag Angliába repült, és földet ért Skóciában már a 3869-es számot viselte. Egy másik fotón még egy különös dolog fedezhető fel: a gépen nem voltak póttartályok. Nos, ez két dologgal magyarázható. Hess magabiztos volt magában, és az 1300 km-es útra elegendőnek gondolta a benzint, amely épp nagyjából ilyen távra volt elegendő a gépén, de ekkor nem hibázhatott. Nem tévedhetett el, és igazából ellenszelet sem foghatott ki, mert akkor kudarcba fulladna útja. A másik pedig, és ez nagyon is valószínű, hogy nem akart gyanút kelteni, hiszen ő elvileg csak egy kis repülős gyakorlásra megy, amihez póttartályokra végképp nincs szüksége. Más források szerint, Hess csak este 8 órakor indult el az útra. Ez nagy eltérés, az előbbi állítással szemben, hiszen délután Pintsch hogyan fotózhatta le Hess-t a repülőgép pilóta fülkéjében?

Egyre több információ, egyre bonyolultabb szálak

Bizonyos, hogy Hess indulása után Pintsch 21 órakor valakinek telefonált a reptérről, hogy kinek azt csak találgatni lehet. Pintsch azt állította, hogy Hess utasítására rádiójelet kért a légügyi minisztériumtól. Ez már csak azért is kétséges, mert ha valóban így volt, az saját maga lebuktatását jelentette volna, hiszen ilyen jelet a bombázók használtak, ráadásul neki Skócia felé kellett repülnie. Tehát valószínűleg Pintsch nem mondott igazat. Egyes állítások szerint Göringnek telefonált, aki Heydrichtől és Himmlertől már jóval korábban tudhatta, Hess tervét, ami nem meglepő, hiszen Heydrich számtalan emberről gyűjtötte az információkat, amelyeket sokszor fel is használt. Logikusnak hangozhat, hogy Himmler keze is benne van a dologban. Ő nem kedvelte Hess-t, pozícója révén könnyen el is intézhette a már említett késleltetett indulást, a kabát esetleges ellopását.

rudolf_hess_and_the_royals_5_big

Az alteregó 

Számos elgondolás szerint Angliában nem Hess, hanem egyik hasonmása jutott el. Erre számos jel utal. Göring, amikor kiderült, hogy Hess eltűnt igencsak meglepődött, nem kizárt tehát, hogy neki semmi köze nem volt az egészhez, nem úgy, mint Himmlernek. Ha Pintsch azon állításai igazak, miszerint ő készítette 1940 május 10-i képeket, akkor szinte bizton állíthatjuk, hogy nem az igazi Hess érkezett meg Angliába. Valószínűleg Himmler a tenger fölött lelövette, Hess-t és valaki mást, Hess egy alteregóját küldhette valahonnan Hollandia partjaitól. Nem lehet tudni mi lehetett ezzel a célja, miért nem elégedett meg azzal, hogy Hess-t eltávolította a képből? A radarjelek alapján rekonstruálták „Hess” gépe útját. Meglepő, és az előbbi állítást bizonyítják ezek az adatok, hiszen, a gép Anglia partjai előtt több órát vesztegelt repült teljesen más irányokba. Később „Hess” azt állította, hogy nem akart világosban odaérkezni, hogy ne vegyék észre. Nos, ha valóban az igazi Hess repült volna Augsburgból, akkor ilyen manőverekre nem lehetett lehetősége egyszerűen azért mert minden csepp üzemanyagra szüksége volt. Persze, ha hitelt adunk a hasonmás elméletnek, akkor mindez nagyon is valószínű, hiszen neki bőven volt üzemanyaga, és tényleg megvárhatta a sötétedést, hogy úgy érje el úti célját.

A hasonmás elmélet bizonyítékai

A pártigazolvány

Miután az a bizonyos gép földet ért igencsak kalandos körülmények között ( a valódi, Hess jó pilóta volt, aligha ügyetlenkedett volna a katapultálásnál.) érdekes, hogy többek közt azzal az NSDAP-s pártigazolvánnyal igazolta magát, amit az induláskor (augsburgi repülőtéren) még nem talált magánál.

Lord Hamilton

A másik furcsaság, hogy a landolást követően követelte, hogy személyes ismerősével, lord Hamiltonnal találkozhasson. A lord meg is jelent, de nem ismerte fel „Hess”-t.  Vajon mégsem volt olyan tökéletes a hasonmás, vagy lord Hamilton tényleg elfelejtette kivel ebédelt és szórakozott 1936-ban? - kevésbé valószínű.

A vallatások

A brit történetírás szerint az elfogott „Hess” semmi használhatót, érdemlegeset nem közölt velük. Ha ezt az embert tényleg Himmler küldte, akkor mi lehetett ezzel a célja azon kívül, hogy megpróbálta elhitetni a világgal, hogy valóban Hess repült Angliába?

Nürnberg

„Hess”-t a nürnbergi törvényszék életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte. Lehetősége lett volna találkoznia feleségével, Ilse Hess-el, azonban ezt elutasította. Egy újabb jel arra a tényre, hogy ez az ember valaki más volt, hiszen tudhatta, hogy Ilse Hess valószínűleg észrevenné, hogy nem a férje áll előtte.

A sebhelyek

A spandaui börtönben raboskodó férfi 28 év után rejtélyes körülmények között, a hivatalos történetírás szerint öngyilkos lett. Halála után az orvosok megvizsgálva a testét, nem találták rajta első világháborús sebhelyeit. A dolog már csak azért is gyanús, mivel ezek maradandóan látszó sebesülések voltak.

hess

Konklúzió

Nem lehet tudni, hogy ha elfogadjuk azt, miszerint nem az igazi Hess érkezett és raboskodott Angliában, akkor Németország bukása után, miért nem árulta el magát? Mindezen megállapítások után, annyi biztos, hogy a „Rudolf Hess rejtély” még napjainkban is nagyon homályos. 2017-ben megnyílnak a brit levéltár ide vonatkozó dokumentumai. Számos történész szerint, ezekből az iratokból sok érdemleges bizonyíték kerülhet majd elő, melyek végre tiszta vizet öntenek a pohárba.

Hirdetés

További cikkek

A
A 25. órában vagyunk!

Minden családban keringenek történetek arról, mit is tett, vagy élt át egy rokon a II. világháborúban. Sokáig erről még beszélni sem volt ildomos, ám sok családban még ma is élnek azok az emberek, akik átélték a történelem egyik legnagyobb háborúját. Az ő történeteiket szeretnénk most megosztani, hogy azok is hallathassák a hangjukat, akik eddig nem tehették, vagy ma már nincsenek köztünk.

Bővebben
Látogatásaink

Az évek során igyekeztünk minél több - a világháborúhoz kapcsolódó - múzeumba, hadiparkba, haditechnikai bemutatóra és egyéb helyszínre eljutni. A gyűjteményünket olvasóink beküldött képeivel remélhetőleg tovább sikerül folyamatosan bővítenünk.

Tovább
Emlékművek

Hideg kő és/vagy fém mementói a múlt eseményeinek, a múlt embereinek és tetteiknek. Hidegek - mégis élnek. Naponta elmegyünk mellettük, mégis ritkán állunk meg, olvasunk el néhány nevet, és hajtunk fejet.

Tovább