„Az ember három módon érheti el célját: tervezéssel, munkával és imával." - George Patton

Második világháború

patreon reklamTámogass bennünket!
Anyagi eszközeink nincsenek, ezek hiányában viszont hosszabb távon leküzdhetetlen nehézségbe ütközik e bázis fennmaradása. Honlapunk nonprofit, csapatunk tagjai puszta elhivatottságból teszik, amit tesznek. Ezért kérjük: akinek fontos e felület fennmaradása, e közösség további munkája, és üzenetünk eljuttatása minél szélesebb körbe, támogasson bennünket. 

Egyéb idézetek

„Az Anglia feletti végső győzelem most már csak idő kérdése. Nagyszabású támadó hadműveletek végrehajtására az ellenség többé nem képes." - Alfred Jodl tábornok, német hadsereg-vezérkari főnök naplóbejegyzése, 1940. június 30.

„Kelet felől az egész égbolt vörösben ragyogott... mintha fél London lángolt volna... A Shaftesbury Avenue-n, öt mérföldre a nagy lángolástól, olvasni lehetett az esti lapokat." - Barbara Nixon légiriadó-ügyeletes 1940. szeptember 7.

„Kollaborálok: ennél fogva jogom van a magam módján gondolkodni közös ügyünkön és egyénileg tenni is érte." - Monseigneur Henri-Édouard Dutoit arassi püspök mentegetve a németekkel való együttműködést választó pétaint és követőit

„Láttam német katonákat, ahogy kiráncigálják a zsidókat a házaikból, és rugdossák és verik őket az utcán..." - Arek Hersh 11 éves zsidó kisfiú a háború kitörésekor a lengyelországi Sieradzban

„Önök képtelenek lesznek pótolni a veszteségeiket, és egyre gyöngébbek is lesznek az idő előrehaladtával... mi viszont egyre erősebbek leszünk. Megroppantjuk tehát önöket, még mielőtt végleg leszámolnánk önökkel." - Harold N. Stark admirális, haditengerészeti hadműveleti főnök Nomura Kicsiszaburó admirálisnak, japán washingtoni nagykövetnek

„Alighanem a legsivárabb és leginkább lehangoló keleti régió tárult a szemem elé. A kopár, kietlen sztyepp. Sehol egy bokor, sehol egy fa, hosszú kilométerekre át sehol egy falu." - Egy német katona a Don-Donyec-Korridor vidéken látottakról

„Minden alapunk megvan annak feltételezésére, hogy az ellenség túljutott teljesítőképessége csúcsán. Harci szelleme és eredményessége kérdésessé vált, és gyorsan hanyatlásnak indulhat, ha nem ad neki lökést újabb siker." - A brit admiralitás egyik jelentéséből a tengeralattjáró-háborúról, 1943. május

..Az jutott eszembe, hogy a Kokoda-ösvény neve ugyanúgy be fogja égetni magát az ausztrálok tudatába, mint Gallipoli. Minden óra egy rémálom." - George H. Johnston haditudósító, 1942. szeptember

„Lengyel és német katonák hullái, a halálban gyakran egymásba kapaszkodva hevertek mindenfelé, s a levegő tele volt az oszló tetemek bűzével." - WładyŁav Anders tábornok a Monte Cassino körüli állapotokról az erőd 1944. májusi elfoglalása után

„Sokan vannak, akik szerint bombázással nem lehet megnyerni a háborút. Erre én azt válaszolom, hogy még sohasem próbálták. Majd meglátjuk..." - Sir Arthur Harris légi marsall parancsnok, bombázóparancsnokság, 1942. február

„Hamburg felé közeledve fantasztikus látvány fogadott. Mint ha egy fekete szalag emelkedett volna ki a fények és villanások tengeréből." - V. Wood, a 12. század repülő hadnagya a Hamburg elleni 1943. július 24-25 végrehajtott támadásáról

„Az ellenség minden utánpótlást megkapott a levegőből, miközben mi csak a könnyeinket nyeltük, és kénytelenek voltunk feladni stratégiai hadállásainkat, mert sem ennivalónk, sem lőszerünk nem volt." - Josihara Cutomu alezredes, a japán 18. hadsereg vezérkari főnöke a Lae körüli harcokról

„[Az elnök] azt mondta nekem, hogy ha az Overlord kudarccal végződik, akkor az Egyesült Államok elveszít egy csatát, Anglia számára viszont ez a katonai cselekvőképesség végét jelentené." - Averell Harriman amerikai nagykövet a Churchill-lel folyatott megbeszélésen, 1944. május 4-én

„Kétfajta ember található itt ezen a parton: aki már meghalt, és aki még csak ezután fog meghalni. El kéne húzni innen a francba." - George Taylor amerikai ezredes az Omaha partszakaszon

„A falaise-i katlanban elborzasztó látvány tárult a szemünk elé. A különféle német hadosztályok szörnyűséges megpróbáltatásokat élhettek át. A páncélos tankhadosztály (Panzerlehr) például elveszítette az összes tankját és gyalogosegységét." - Stuart Hills, egy angol sherman harckocsi parancsnoka, a szövetségesek Normandiai előrenyomulásakor

„Tűzszünetet kérünk. Berlini idő szerint 05.00-kor követeket küldünk a feltételek megbeszélésére a Potsdami hídhoz. Az ismertetőjel egy fehér négyzet, vörös fénnyel. Várjuk a válaszukat." - A német LVI. Páncélos hadtest 1945. május 1-jén 22 óra 40 perckor küldött rádióüzenete a szovjet 79. Gárdahadosztálynak

„Ha egy ellenséges hadállás elfoglalása elengedhetetlen egy háború megnyeréséhez, akkor nem ránk tartozik annak eldöntése, hogy ez mibe fog kerülni pénzben, időben, felszerelésben vagy mindenekelőtt emberéletben. Közölték velünk, hogy mik lesznek a céljaink és mi felkészülünk a munka elvégzésére." - Holland M. „Üvöltöző őrült" Smith tábornok, a csendes-óceáni amerikai hadiflotta főparancsnoka

„Pilótáink azt jelentik, hogy... szörnyű erejű tűzvész keletkezett a város központjában." - Részlet a BBC 1945. február 14-i este 6 órás hadijelentéséből

„A legutolsó katona is tudta, hogy a háborút elvesztettük. Már csak az volt a célja, hogy életben maradjon és csak annak látta értelmét, hogy védje a frontot keleten és megmentsen minél több menekülőt." - Német tiszt a németországi állapotokról a háború utolsó heteiben

„Ha már katonai erőt kell bevetni, akkor annak elsöprő fölényben kell lennie. (...) Minden háború immorális, és ha valaki hagyja, hogy ez nyugtalanítsa, akkor az illető nem jó katona." - Curtis Lemay vezérőrnagy idézi Robert S. Mc Amara Los Angeles Times

„A népesség minden rétege egyesült az engedelmességben, hogy odaálljon a nagy vezető, Szukarno mögé, és várjon bármilyen parancsra vagy feladatra.. Szilárd meggyőződésünk, hogy ez a harc egy szent küzdelem..." - Az indonéz függetlenségi mozgalom egyik képviselője a holland gyarmati uralom elleni, egyre erősödő ellenállásról 1945. október 15.

„Sztálingrád maga a pokol. Olyan, mint Verdun, a véres Verdun, csak éppen új fegyverekkel. Mindennap támadunk. Ha reggel elfoglalunk 20 métert, estére az oroszok visszafoglalják.” - Német tiszthelyettes, Sztálingrád, 1942. szeptember

„Istenem, miért hagytál el bennünket?” - Ismeretlen német páncélos hadnagy, Sztálingrád, 1942. október
 
„Csak az az elveszett, aki valóban elveszettnek érzi magát.” - Hans-Ulrich Rudel
 
„A nagyszabású náci villámoffenzívák ideje, amelyeket a harckocsik és repülőgépek ezreivel hajtottak végre, amelyek félelmet és rettegést keltettek az ellenség soraiban, és darabokra tépték a szemben álló hadsereget, szükségszerűen véget ért.” - William L. Shirer
 
A háború alatt egy diplomata megkérdezte Walter von Brauchitsch tábornagytól, a német hadsereg akkori főparancsnokától:
„-Mennyi időre lenne szüksége Magyarország megszállásához?
-Huszonnégy órára.
-És ha ellenállnak?
-Tizenkét óra.
-Hogyhogy?
-Elmaradnak az üdvözlő beszédek.”
 
„..ha harcászatilag lehetséges lett volna a Németországra ledobott összes bombánk egynegyedét az olajiparral, golyóscsapágyak vagy repülőgépmotorok gyártásával kapcsolatos üzemekre összpontosítani, akkor mostanra már megnyertük volna a háborút”. - Sir Charles Portal, a brit légierő vezérkari főnöke, 1943 december
 
„Nincs szükségünk a szárazföldi hadseregre ahhoz, hogy megnyerjük ezt a háborút. Csak azért van szükségünk magukra, hogy elfoglalják a repülőtereket.” - Carl Andrew Spaatz tábornok 1943. december

„Bármit gondoljanak is egyesek, Őfelsége kormánya sohasem folyamodna ahhoz, hogy szándékosan, pusztán megfélemlítési célzattal támadást intézzen nők és gyermekek, illetve más civilek ellen.” - Neville Chamberlain brit miniszterelnök, 1939. szeptember 14.
 
„Azt hiszem, úgy helyes, ha az utca embere felismeri: nincs olyan erő a földön, amely megakadályozhatja, hogy őt lebombázzák. Akármit is mondjanak neki az emberek, a bombázó mindig áthatol.” - Stanley Baldwin brit miniszterelnök, 1931. november 10.
 
„A jelenleg rendelkezésre álló forrásainkkal legfeljebb nyugtalanítani tudjuk az ellenséget. Hogy ez vajon elvezethet-e a brit háborús szándék lelohasztásához, az részben kiszámíthatatlan, részben pedig megjósolhatatlan tényezőkön múlik… Egy Angliával szembeni anyagháború jócskán meghaladja a rendelkezésre álló forrásainkat.” - Hellmuth Felmy repülőtábornok, 1938. szeptember 22.
 
„Igencsak vitatható, hogy vajon a bombázás önmagában döntő tényező-e a jelenlegi háborúban. A háború kezdete óta inkább tűnik úgy, hogy testi-lelki hatását nagymértékben eltúlozták.” - Sir Charles Portal, 1940
 
„A közvélemény hangulata roppant derűs… A Defiant vadászgépek sikere […] mindenkiben jelentősen fokozta a harci szellemet.” - Mollie Panter-Downes, a New Yorker újságírója, 1940
 
„Nem, uraim csakis katonai célpontokat bombázunk.” - Sir Archibald Sinclair, brit légügyi miniszter, 1943-ban az alsóházban jelentette ki a fenti mondatot, miközben erősen támogatta a szőnyegbombázást.)
 
„Lübecket inkább gyújtósnak építették, semmint emberi lakóhelynek. […] A támadás legfőbb célkitűzése annak felmérése volt, hogy a repülőgépek első hulláma által okozott tűzvész mennyire képes a második hullámot a célig kalauzolni; félórás időközt írtam elő a két hullám között, hogy a tüzek kellően lábra kapjanak.” - Sir Arthur Harris légimarsall, 1942
 
„A német nép ezeket a rajtaütéseket [értsd: bombázásokat] Isten büntetésének fogja fel.” - Adolf Galland német repülőtábornok, 1944
 
„Semmi szükségünk drága nehézbombázóra; a kétmotoros zuhanóbombázóhoz képest rengeteg anyag kell hozzá.” - Ernst Udet német repülőtábornok, 1940
 
„Szilárd meggyőződésem szerint Magyarország a német-orosz háborúban nem maradhat tétlen.
E háborúban részt kell vennünk:
1. mert ezt követeli az ország területi épségének, valamint állami, társadalmi és gazdasági rendszerünk biztosítása,
2. mert jövőnk érdekében az orosz szomszédság gyengítése és eltávolítása határainkról elsőrendű nemzeti érdekünk,
3. mert erre kötelez a keresztény nemzeti alapokon álló világnézetünk és a bolsevizmussal szembeni elvi állásfoglalásunk úgy a múltban, mint a jelenben is,
4. mert politikailag a tengelyhatalmak mellett véglegesen lekötöttük magunkat,
5. mert további országgyarapításunk is ettől függ.” - Werth Henrik érvei a Szovjetunió elleni hadba lépés mellett, 1941. június 14.
 
„…amennyiben a magyar kormány eltűri, sőt elősegíti, hogy német hadsereg Magyarországra bevonulva, azt katonai bázisnak használja Jugoszlávia ellen, Anglia részéről diplomáciai viszonyunk megszakításával és annak össze következményeivel okvetlen számolni kell.
Ha azonban Magyarország e támadáshoz bármilyen indoklással (Jugoszlávia területén magyarok megvédése) csatlakoznék, úgy Nagy-Britannia és szövetségesei (Törökország, esetleg idővel Szovjet) hadüzenetével is kell számolni.” - Barcza György londoni magyar követ 1941. április 2-ki táviratából.
 
„Te katasztrófába viszed az országot. Rólad mindenki tudja, hogy németellenes vagy, és angolbarát vagy és nem vagy antiszemita. Futsz majd az angolok után, de soha nem nyered meg őket, ahogy Bethlen sem tudta, sem senki más. Ők le vannak kötelezve ellenségeinknek, az oroszoknak és a kisantantnak, és soha nem fogják cserbenhagyni őket. Te viszont elveszíted a németek barátságát, és Magyarország magára marad. Azon a tényen, hogy ha a németeket megverik, minket is a vesztesek közé sorolnak, te úgysem tudsz változtatni. Ez eldőlt már az első világháborúban, és eldőlt Trianonban is.” - Bárdossy László mondta Kállai Miklósnak, amikor Kállayt kinevezték miniszterelnökké.
 
„A szovjet kormány úgy véli, azért a fegyveres segítségért, amelyet Magyarország Németországnak nyújtott, valamint azokért a gyilkosságokért és erőszakos cselekményekért, fosztogatásokért és gyalázatosságokért, amelyeket a megszállt területeken követtek el, a felelősséget nemcsak a magyar kormánynak kell viselnie, hanem nagyobb vagy kisebb mértékben a magyar népnek is.” - V. Molotov szovjet külügyi népbiztos gondolatai a moszkvai brit nagykövethez 1943. június 7-én írt leveléből.
 
„Az utolsó másfél év alatt a magyar kormány által követett politika fő célja az volt, hogy a körülmények által megengedett ütemben visszanyerje teljes cselekvési szabadságát, és ezzel egyidejűleg az ország közvéleményét és hadseregét is átállítsa ennek a kizárólag magyar politikának a szolgálatába.” - Kállay Miklós, 1944. március 1.
 

Hirdetés

További cikkek

A
A 25. órában vagyunk!

Minden családban keringenek történetek arról, mit is tett, vagy élt át egy rokon a II. világháborúban. Sokáig erről még beszélni sem volt ildomos, ám sok családban még ma is élnek azok az emberek, akik átélték a történelem egyik legnagyobb háborúját. Az ő történeteiket szeretnénk most megosztani, hogy azok is hallathassák a hangjukat, akik eddig nem tehették, vagy ma már nincsenek köztünk.

Bővebben
Látogatásaink

Az évek során igyekeztünk minél több - a világháborúhoz kapcsolódó - múzeumba, hadiparkba, haditechnikai bemutatóra és egyéb helyszínre eljutni. A gyűjteményünket olvasóink beküldött képeivel remélhetőleg tovább sikerül folyamatosan bővítenünk.

Tovább
Emlékművek

Hideg kő és/vagy fém mementói a múlt eseményeinek, a múlt embereinek és tetteiknek. Hidegek - mégis élnek. Naponta elmegyünk mellettük, mégis ritkán állunk meg, olvasunk el néhány nevet, és hajtunk fejet.

Tovább