„A jelenlegi helyzetet számunkra adott lehetőségnek, nem pedig katasztrófának kell tekinteni." - Dwight D. Eisenhower

II. világháború - masodikvh.hu

Adolf Hitler idézetek

„Agyuk primitív egyszerűsége folytán könnyebben válnak egy nagy, mint egy kis hazugság áldozatává, mert hiszen ők is gyakran mondanak kisebb hazugságokat, de nagyot hazudni már szégyellnének." - A német nép támogatásának elnyeréséről, Mein Kampf, 1925

„...az elveszett földet nem lehet visszaszerezni sem áhítatos, sem pedig valamiféle Népszövetségbe vetett reményekkel, hanem csakis a fegyverek erejével." - A Reichstag előtt, 1936

„Németország nem háborús nemzet. Inkább katonás. Ami azt jelenti, hogy nem akar háborút, ne nem is fél tőle. Szereti a békét, de szereti a méltóságát és a szabadságát is." - A Reichstagban, 1938

„Oly sok tízezer katona, tiszt és tábornok hősiességét tette semmivé egy ilyen ember... Felszabadíthatta volna magát, átléphetett volna az örökkévalóságba és a nemzeti hallhatatlanságba, de ő inkább Moszkvába akart menni." - Miután értesült Paulus kapitulációjáról

„Birodalom katonái! Ezen a napon egy olyan fontos támadásban vesztek részt, melynek kimenetele a világ egész jövőjét eldöntheti." - 1943. június 4, a kurszki csata kezdetekor

„...bekövetkeznek azok a pillanatok, amikor a szövetségesek közötti feszültség akkorára nő, hogy törés következik be... Nekünk csak ki kell várnunk a pillanatot..." - Egy katonai konferencián a kelet-poroszországi Rastenburgban, 1944. augusztus

„... végső soron mit várhattunk egy fronttól... ha most azt látjuk, hogy a hátában a legfontosabb posztokat destruktív elemek, szóval nem is egyszerű defetisták, hanem közönséges destruktív alakok foglalták el?" - A keleti fronton kialakult hadi helyzetről, 1944. július 31.
 
„Oroszország ellen nem vívhatunk lovagias háborút. A harc az ideológiák és a fajok összecsapása lesz, amit példátlan, irgalmatlan és engesztelhetetlen könyörtelenséggel kell végrehajtanunk…A komisszárok a [nácizmussal] szemben álló ideológiák képviselői. A komisszárokat ezért ki kell végezni. A nemzetközi jog megsértésében vétkesnek talált német katonák…felmentést nyernek.”
 
„Csak azért írtam alá, mert úgy gondoltam, hogy az idős gentleman kiváncsi az aláírásomra.” - Hitler a Müncheni egyezmény után arra a bizonyos „papírdarabra” utalt, 1938 ősze
 

Hirdetés

További cikkek

A
A 25. órában vagyunk!

Minden családban keringenek történetek arról, mit is tett, vagy élt át egy rokon a II. világháborúban. Sokáig erről még beszélni sem volt ildomos, ám sok családban még ma is élnek azok az emberek, akik átélték a történelem egyik legnagyobb háborúját. Az ő történeteiket szeretnénk most megosztani, hogy azok is hallathassák a hangjukat, akik eddig nem tehették, vagy ma már nincsenek köztünk.

Bővebben
Látogatásaink

Az évek során igyekeztünk minél több - a világháborúhoz kapcsolódó - múzeumba, hadiparkba, haditechnikai bemutatóra és egyéb helyszínre eljutni. A gyűjteményünket olvasóink beküldött képeivel remélhetőleg tovább sikerül folyamatosan bővítenünk.

Tovább
Emlékművek

Hideg kő és/vagy fém mementói a múlt eseményeinek, a múlt embereinek és tetteiknek. Hidegek - mégis élnek. Naponta elmegyünk mellettük, mégis ritkán állunk meg, olvasunk el néhány nevet, és hajtunk fejet.

Tovább