„Bocsáss meg ellenségeidnek, de jegyezd meg a nevüket!" - Joszif Sztálin

Második világháború

patreon reklamTámogass bennünket!
Anyagi eszközeink nincsenek, ezek hiányában viszont hosszabb távon leküzdhetetlen nehézségbe ütközik e bázis fennmaradása. Honlapunk nonprofit, csapatunk tagjai puszta elhivatottságból teszik, amit tesznek. Ezért kérjük: akinek fontos e felület fennmaradása, e közösség további munkája, és üzenetünk eljuttatása minél szélesebb körbe, támogasson bennünket. 

Adolf Hitler idézetek

„Agyuk primitív egyszerűsége folytán könnyebben válnak egy nagy, mint egy kis hazugság áldozatává, mert hiszen ők is gyakran mondanak kisebb hazugságokat, de nagyot hazudni már szégyellnének." - A német nép támogatásának elnyeréséről, Mein Kampf, 1925

„...az elveszett földet nem lehet visszaszerezni sem áhítatos, sem pedig valamiféle Népszövetségbe vetett reményekkel, hanem csakis a fegyverek erejével." - A Reichstag előtt, 1936

„Németország nem háborús nemzet. Inkább katonás. Ami azt jelenti, hogy nem akar háborút, ne nem is fél tőle. Szereti a békét, de szereti a méltóságát és a szabadságát is." - A Reichstagban, 1938

„Oly sok tízezer katona, tiszt és tábornok hősiességét tette semmivé egy ilyen ember... Felszabadíthatta volna magát, átléphetett volna az örökkévalóságba és a nemzeti hallhatatlanságba, de ő inkább Moszkvába akart menni." - Miután értesült Paulus kapitulációjáról

„Birodalom katonái! Ezen a napon egy olyan fontos támadásban vesztek részt, melynek kimenetele a világ egész jövőjét eldöntheti." - 1943. június 4, a kurszki csata kezdetekor

„...bekövetkeznek azok a pillanatok, amikor a szövetségesek közötti feszültség akkorára nő, hogy törés következik be... Nekünk csak ki kell várnunk a pillanatot..." - Egy katonai konferencián a kelet-poroszországi Rastenburgban, 1944. augusztus

„... végső soron mit várhattunk egy fronttól... ha most azt látjuk, hogy a hátában a legfontosabb posztokat destruktív elemek, szóval nem is egyszerű defetisták, hanem közönséges destruktív alakok foglalták el?" - A keleti fronton kialakult hadi helyzetről, 1944. július 31.
 
„Oroszország ellen nem vívhatunk lovagias háborút. A harc az ideológiák és a fajok összecsapása lesz, amit példátlan, irgalmatlan és engesztelhetetlen könyörtelenséggel kell végrehajtanunk…A komisszárok a [nácizmussal] szemben álló ideológiák képviselői. A komisszárokat ezért ki kell végezni. A nemzetközi jog megsértésében vétkesnek talált német katonák…felmentést nyernek.”
 
„Csak azért írtam alá, mert úgy gondoltam, hogy az idős gentleman kiváncsi az aláírásomra.” - Hitler a Müncheni egyezmény után arra a bizonyos „papírdarabra” utalt, 1938 ősze
 

Hirdetés

További cikkek

A
A 25. órában vagyunk!

Minden családban keringenek történetek arról, mit is tett, vagy élt át egy rokon a II. világháborúban. Sokáig erről még beszélni sem volt ildomos, ám sok családban még ma is élnek azok az emberek, akik átélték a történelem egyik legnagyobb háborúját. Az ő történeteiket szeretnénk most megosztani, hogy azok is hallathassák a hangjukat, akik eddig nem tehették, vagy ma már nincsenek köztünk.

Bővebben
Látogatásaink

Az évek során igyekeztünk minél több - a világháborúhoz kapcsolódó - múzeumba, hadiparkba, haditechnikai bemutatóra és egyéb helyszínre eljutni. A gyűjteményünket olvasóink beküldött képeivel remélhetőleg tovább sikerül folyamatosan bővítenünk.

Tovább
Emlékművek

Hideg kő és/vagy fém mementói a múlt eseményeinek, a múlt embereinek és tetteiknek. Hidegek - mégis élnek. Naponta elmegyünk mellettük, mégis ritkán állunk meg, olvasunk el néhány nevet, és hajtunk fejet.

Tovább