„Csak azért írtam alá, mert úgy gondoltam, hogy az idős gentleman kiváncsi az aláírásomra.” - Adolf Hitler

Második világháború

patreon reklamTámogass bennünket!
Anyagi eszközeink nincsenek, ezek hiányában viszont hosszabb távon leküzdhetetlen nehézségbe ütközik e bázis fennmaradása. Honlapunk nonprofit, csapatunk tagjai puszta elhivatottságból teszik, amit tesznek. Ezért kérjük: akinek fontos e felület fennmaradása, e közösség további munkája, és üzenetünk eljuttatása minél szélesebb körbe, támogasson bennünket. 

Ez történt szilveszterkor és az újév első napján

Szilveszterkor az emberek általában baráti társaságokkal búcsúztatják az év utolsó, és egyben köszöntik az új esztendő első napját. Azonban ez nem volt mindig így. Idei utolsó tízes összeállításunkban azokból a történelmi eseményekből válogatunk – szokásunkhoz híven, szigorúan szubjektív szempontok szerint –, amelyek az év utolsó, illetve első napján történtek.

1385. december 31.

II. Károly, december 31-én került a magyar trónra, ahol nem egészen két hónap múlva bekövetkező haláláig, 1386. február 24-ig uralkodott. A termete miatt Kis Károlyként is emlegetett király eleinte nem akarta a magyar trónt birtokolni, ám amikor ám amikor 1385-ben Nagy Lajos lánya, Mária és az orléans-i herceg, Lajos összeházasodtak, az országban lázadás kezdődött. Horváti Pál püspök Kanizsai Miklóssal együtt hajóra szállt, és elindultak Nápolyba, hogy rábírják az akkor már nápolyi király Károlyt a magyar trón elfoglalására. 1385. december 31-énnjou-házi király 1385. , reggel kilenc órakor Demeter esztergomi érsek koronázta meg.

1. karolyII. (Kis) Károly

1621. december 31.

A harmincéves háború első szakaszát lezáró nikolsburgi béke II. Ferdinánd magyar király és Bethlen Gábor erdélyi fejedelem között köttetett,1621. december 31-én. A béketárgyalások értelmében Bethlen visszaszolgáltatta a Szent Koronát, lemondott a királyi címről, visszaadta magyarországi foglalásai jelentős részét és az elfoglalt vármegyéket és várakat, továbbá szabadon bocsátotta a foglyokat. A békeszerződés értelmében II. Ferdinánd többek között Bethlennek adományozta a német birodalmi hercegi címet, és átengedett neki hét magyarországi vármegyét.

2. nikolsburgibekeA nikolsburgi béke szövege

 1944. december 31.

Az Újpesti hidat, vagy hétköznapi nevén az Északi összekötő vasúti hidat a második világháborúban több légitámadás is érte. A végső csapást a hídra a visszavonuló német haderő mérte, amikor 1944. december 31-én felrobbantotta. A hídroncsok kiemelését 1945 telén a szovjet hadsereg kezdte meg. A Dunában, a híd közelében az elmúlt években is több alkalommal találtak második világháborús légibombákat a Magyar Honvédség tűzszerészei.

3.ujpesti vasuti hid 1944Az északi összekötő vasúti hidat bombázzák

 2012. december 31.

Pontosan egy évvel ezelőtt, 2012. december 31-én, az ENSZ tizenhárom év után befejezte kelet-timori békefenntartó misszióját, a MINUT-it. Az ENSZ-misszió 1999-ben kezdődött, és legfőbb feladata az önálló kelet-timori rendőrség és hadsereg kiképzése volt.

4.kelet timorENSZ-békefenntartók Kelet-Timorban

 1523. január 1.

A Johannita–török háborút, vagy más néven a rodoszi hadjáratot I. Szulejmán oszmán szultán vezette Rodosz szigetén, az ott uralkodó Johanniták ellen. A háború 1522. június 26. és 1523. január 1-je között tartott, a harcok Szulejmán sikerét hozták. A szultán felszámolta az utolsó keresztes támaszpontot is a Földközi-tenger keleti felén.

5.szulejmanI. Szulejmán

1557. január 1.

1557. január 1-jén Kolozsváron született Bocskai István, Erdély későbbi fejedelme. Ifjú korát a Habsburg udvarban töltötte, és apródként szolgálta az akkori uralkodót. 1592-től a törökellenes párt egyik vezéralakja lett. 1604 és1606 között felkelést szervezett a császári önkény ellen, amelyhez a hajdúk is csatlakoztak. 1605. április 17-én a szerencsi országgyűlés Magyarország és Erdély fejedelmévé választotta.1606. június. 23-án írták alá a Bocskai-felkelést lezáró bécsi békét, amely többek között szabad vallásgyakorlást biztosított a protestánsoknak.

6.bocskaiBocskai István

1820. január 1.

1820. január 1-jén Pesten született Figyelmessy Fülöp, aki az 1848-49-es szabadságharcban a Bocskai-huszárezred őrnagya és kapitánya volt. 1859-ben jelentkezett az olaszországi Magyar Légióba, és emiatt részt vett a Garibaldi harcaiban, mint a magyar huszárezred parancsnoka. 1862-ben kitelepült az Egyesült Államokba és lovasezredesként részt vett a polgárháborúban. Abraham Lincoln amerikai elnök konzulnak nevezte ki, és 1865-től 1878-ig Fülöp látta el Brit-Guyanábanaz amerikai konzuli teendőket. 1892-ben hazautazott, hogy tiszteletét tegye Kossuth Lajos kilencvenedik születésnapján.

7.fulopFigyelmessy Fülöp

 1887. január 1.

1887. január 1-jén született Wilhelm Canaris német tengernagy , aki az első világháborúban a haditengerészet vezérkarában szolgált. Az 1920-as évek közepén Canarist referensé nevezték ki a védelmi minisztérium haditengerészeti vezérkarában. Feladata az volt, hogy megbízható fegyverszállítókat és fegyver gyártókat találjon, valamint titkos tervrajzokat juttasson külföldre. Az 1944. július 20-i Führer elleni merénylet után letartoztatták, és egy koncentrációs táborban kivégezték.

8.wilhelmWilhelm Canaris

 1942. január 1.

1942. január 1-jén került sor az úgynevezett washingtoni találkozóra, amelyen a négy nagyhatalom: Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Szovjetunió és Kína, valamint 22 további ország képviselői vettek részt. A Washingtoni Nyilatkozatot – amit az Egyesült Nemzetek Nyilatkozatának neveztek – ekkor fogadták el. Itt szerepelt először a szervezet neve (ENSZ), amely elnevezés a régi feljegyzések szerint Roosevelt elnöktől származott. Akik aláírták a nyilatkozatot kötelezettséget vállaltak a második világháború győztes befejezéséért, méghozzá úgy, hogy a különbékét elutasítják. Az ENSZ Alapokmányát 1945. június 26-án San Franciscóban írták alá, amely 1945. október 24-én lépett hatályba - ez a mai napig az ENSZ napja.

9.enszA washingtoni találkozó

 1959. január 1.

1959. január 1-jén győzött a kubai forradalom, ami a Fidel Castro által vezetett Július 26. Mozgalom fegyveres felkelése volt a Fulgencio Batista által irányított diktatúra ellen. Az 1958. december 1-ei Santa Clara-i csatában elszenvedett vereség hatására Batista 1959. január 1-jén Kubából a Dominikai Köztársaságba menekült. A diktátor helyét a Castro által vezetett forradalmi kormány vette át.

10.castroGyőzött a kubai forradalom

Forrás: honvedelem.hu

Hirdetés

További cikkek

A
A 25. órában vagyunk!

Minden családban keringenek történetek arról, mit is tett, vagy élt át egy rokon a II. világháborúban. Sokáig erről még beszélni sem volt ildomos, ám sok családban még ma is élnek azok az emberek, akik átélték a történelem egyik legnagyobb háborúját. Az ő történeteiket szeretnénk most megosztani, hogy azok is hallathassák a hangjukat, akik eddig nem tehették, vagy ma már nincsenek köztünk.

Bővebben
Látogatásaink

Az évek során igyekeztünk minél több - a világháborúhoz kapcsolódó - múzeumba, hadiparkba, haditechnikai bemutatóra és egyéb helyszínre eljutni. A gyűjteményünket olvasóink beküldött képeivel remélhetőleg tovább sikerül folyamatosan bővítenünk.

Tovább
Emlékművek

Hideg kő és/vagy fém mementói a múlt eseményeinek, a múlt embereinek és tetteiknek. Hidegek - mégis élnek. Naponta elmegyünk mellettük, mégis ritkán állunk meg, olvasunk el néhány nevet, és hajtunk fejet.

Tovább