„Az egyetlen dolog, amitől félnünk kell, az maga a félelem." - Franklin D. Roosevelt

Második világháború

patreon reklamTámogass bennünket!
Anyagi eszközeink nincsenek, ezek hiányában viszont hosszabb távon leküzdhetetlen nehézségbe ütközik e bázis fennmaradása. Honlapunk nonprofit, csapatunk tagjai puszta elhivatottságból teszik, amit tesznek. Ezért kérjük: akinek fontos e felület fennmaradása, e közösség további munkája, és üzenetünk eljuttatása minél szélesebb körbe, támogasson bennünket. 

Zalai honvédek a Donnál

Zalai honvédek a Donnál címmel megjelent Molnár Andrásnak és Szabó Péternek a magyar királyi 9. honvéd könnyű hadosztály történetét dokumentáló kötete a Zala megyei levéltár kiadásában.

40090

A több mint 200 oldalas album képekben elbeszélve mutatja be a jórészt zalai alakulatokból álló hadosztály történetét az 1942. tavaszi mozgósítástól az 1943. májusi hazatérésig - mondta el Molnár András. A kötet fotótörténeti szempontból is újdonságot jelent. Míg a korábban megjelent hadtörténeti könyvekben zömében a haditudósítók képei szerepelnek, a zalai honvédek életét dokumentáló könyvben látható fotókat, pillanatfelvételeket a hadosztály tisztjei, közkatonái készítették - hangsúlyozta a levéltár igazgatója.

Minden fotó emberi történeteket mesél el, hitelesen, őszintén tárják fel a történéseket, mutatják be a fronton töltött napjaikat. Az "amatőr fotósoknak" még a visszavonulás idején, a kilátástalanság, a legpokolibb harcok közepette is volt lelkierejük, hogy elővegyék fényképezőgépüket - mondta Molnár András.

A könyv anyagának 90 százaléka magántulajdonban lévő dokumentumokra - fotókra, levelekre, naplókra, visszaemlékezésekre, katonai iratokra - épül. A katonák a hadszíntéren készített képek negatívjait már a háború alatt igyekeztek hazajuttatni. A megőrzött felvételeket a kötet szerzői a Hadtörténeti Intézet és Múzeum nyilvántartása, felhívások alapján kutatták fel. Több ezer fotót, jobbára a negatívval megegyező nagyságú kontaktképet gyűjtöttek össze, a foltos, sérült képeket Zóka Gyula digitális technikával restaurálta.

Molnár András kiemelte: a zalai honvédek II. világháborús részvételéről kevés dokumentum maradt fenn a közgyűjteményekben, annak ellenére, hogy kiemelkedő szerepük volt a magyar hadtörténetben. A Zala megye legfontosabb katonai alakulatait - gyalogosokat, tüzéreket, szekerészeket, szállítókat - összefogó magyar királyi 9. honvéd könnyű hadosztály 1942 nyarán elsőként ért a Donhoz. Közülük véreztek el a legtöbben, ők vívták a legsúlyosabb harcokat. Védőállásaikat utolsóként, a doni áttörést (1943. január 12.) követően, a Voronyezsből visszavonuló németeket fedezve hagyták csak el.

Egymásra vigyázva próbáltak hazatérni, amit fotók is dokumentálnak. Az egyik csoportképen például a honvéd egyenruhába öltöztetett Mike Géza munkaszolgálatos látható. A munkaszolgálatosok nagy része meghalt a visszavonuláskor, de az orvos életét a zalaegerszegi katonák megmentették. Amikor a visszavonulás során rátaláltak a civil ruhás doktorra, katonai egyenruhába öltöztették, élelmezték, a munkaszolgálatos pedig segített a sebesülteken, és hazatérése után megbecsült orvosa lett Zalaegerszegnek.

Forrás: Múlt-kor

 

Hirdetés

További cikkek

A
A 25. órában vagyunk!

Minden családban keringenek történetek arról, mit is tett, vagy élt át egy rokon a II. világháborúban. Sokáig erről még beszélni sem volt ildomos, ám sok családban még ma is élnek azok az emberek, akik átélték a történelem egyik legnagyobb háborúját. Az ő történeteiket szeretnénk most megosztani, hogy azok is hallathassák a hangjukat, akik eddig nem tehették, vagy ma már nincsenek köztünk.

Bővebben
Látogatásaink

Az évek során igyekeztünk minél több - a világháborúhoz kapcsolódó - múzeumba, hadiparkba, haditechnikai bemutatóra és egyéb helyszínre eljutni. A gyűjteményünket olvasóink beküldött képeivel remélhetőleg tovább sikerül folyamatosan bővítenünk.

Tovább
Emlékművek

Hideg kő és/vagy fém mementói a múlt eseményeinek, a múlt embereinek és tetteiknek. Hidegek - mégis élnek. Naponta elmegyünk mellettük, mégis ritkán állunk meg, olvasunk el néhány nevet, és hajtunk fejet.

Tovább