„Hírnév, kincs, dicsőség nem adhat földi boldogságot, önmagunkban kell azt keresnünk, a szív nyugalmában s az erkölcs tiszta érzet ártatlan örömeiben." - Horthy Miklós

Második világháború

patreon reklamTámogass bennünket!
Anyagi eszközeink nincsenek, ezek hiányában viszont hosszabb távon leküzdhetetlen nehézségbe ütközik e bázis fennmaradása. Honlapunk nonprofit, csapatunk tagjai puszta elhivatottságból teszik, amit tesznek. Ezért kérjük: akinek fontos e felület fennmaradása, e közösség további munkája, és üzenetünk eljuttatása minél szélesebb körbe, támogasson bennünket. 

Állami kézben De Gaulle tábornok háborús kéziratai

Állami tulajdonba kerül Charles De Gaulle tábornok 313 háborús kézirata a francia legfelsőbb bíróság szerdai döntése alapján, amely kimondta, hogy a néhai francia elnök 1940 decembere és 1942 decembere között írott levelei köziratnak tekintendők.

40072degaulle

A leveleket hetven évig Marie-Thérese Desseignet, a tábornok egykori titkárnője őrizte, tőle kerültek a párizsi Kéziratok és levelek múzeumának tulajdonába. A dokumentumokat 2012-ben a francia kulturális minisztérium indítványára lefoglalta a bíróság, szerdán pedig helyt adott az állam keresetének, amely szerint a Szabad Franciaország vezetőjének a II. világháború idején született levelei "megváltoztathatatlanul és elidegeníthetetlenül" köziratot képeznek, és ezért az országos levéltárban van a helyük.

Ezt az álláspontot támogatta az ügyészség is. A Kéziratok és levelek múzeuma azonban úgy vélte, hogy a dokumentumok azért nem tekinthetők köziratnak, mert "De Gaulle tábornok sem az államot, sem a nemzeti felszabadítási bizottságot nem képviselte" a háború alatt. A kulturális minisztérium viszont a államtanács egyik korábbi határozatára hivatkozott, amely kimondta, hogy különbséget kell tenni a Pétain marsall által vezetett Vichy-kormány mint hatóság és a De Gaulle vezette kormány között, amelyek egyszerre léteztek és képviselték Franciaországot a II. világháborúban.

A minisztérium szerint a kérdéses dokumentumok történelmi értéke vitathatatlan. A levelek nagy része ugyanis De Gaulle utasításait tartalmazza a francia ellenállás tagjainak, a Szabad Franciaország vezetőinek, akiket a Közel-Kelet, Afrika és a csendes-óceáni területek felszabadításának politikai és katonai harcainak irányításával bízott meg a tábornok.

A 313 levél 1941-1942-ből származik, s a többségük címzettjei francia katonai vezetők, de a gyűjteményben található üzenet Churchillnek, Sztálinnak és Albert Schweitzernek is. Az értékes dokumentumokból 2011 decembere és 2012 áprilisa között kiállítást rendezett a magánkézben lévő Kéziratok és levelek múzeuma.

Forrás: Múlt-kor

Hirdetés

További cikkek

A
A 25. órában vagyunk!

Minden családban keringenek történetek arról, mit is tett, vagy élt át egy rokon a II. világháborúban. Sokáig erről még beszélni sem volt ildomos, ám sok családban még ma is élnek azok az emberek, akik átélték a történelem egyik legnagyobb háborúját. Az ő történeteiket szeretnénk most megosztani, hogy azok is hallathassák a hangjukat, akik eddig nem tehették, vagy ma már nincsenek köztünk.

Bővebben
Látogatásaink

Az évek során igyekeztünk minél több - a világháborúhoz kapcsolódó - múzeumba, hadiparkba, haditechnikai bemutatóra és egyéb helyszínre eljutni. A gyűjteményünket olvasóink beküldött képeivel remélhetőleg tovább sikerül folyamatosan bővítenünk.

Tovább
Emlékművek

Hideg kő és/vagy fém mementói a múlt eseményeinek, a múlt embereinek és tetteiknek. Hidegek - mégis élnek. Naponta elmegyünk mellettük, mégis ritkán állunk meg, olvasunk el néhány nevet, és hajtunk fejet.

Tovább