„Az ember három módon érheti el célját: tervezéssel, munkával és imával." - George Patton

Második világháború

patreon reklamTámogass bennünket!
Anyagi eszközeink nincsenek, ezek hiányában viszont hosszabb távon leküzdhetetlen nehézségbe ütközik e bázis fennmaradása. Honlapunk nonprofit, csapatunk tagjai puszta elhivatottságból teszik, amit tesznek. Ezért kérjük: akinek fontos e felület fennmaradása, e közösség további munkája, és üzenetünk eljuttatása minél szélesebb körbe, támogasson bennünket. 

Hősök emlékezete

Jelentős érdeklődés mellett rendeztek január 12-én este és éjszaka a doni harcokban elhunytak emlékére kegyeleti virrasztást és gyertyagyújtást a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban.

tun 3922belso

1943 januárjában megsemmisült a Don-kanyarba küldött, több mint 200 ezer fős Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg. A hetven évvel ezelőtt történtekről évtizedekig nem lehetett pontos képet alkotni, a kommunista diktatúra szándékosan torzította, meghamisította a valóságot. Ma már szabad az emlékezés: lehet és kell is rekonstruálni az eseményeket, megismerni a valódi múltat, méltó emléket állítani a keleti fronton harcoló és életüket áldozó honvédeinknek. Ennek jegyében rendeztek január 12-én este és éjszaka kegyeleti virrasztással egybekötött megemlékezést a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum díszudvarán.

A hősök emlékének felidézése a Mátyás-templomban kezdődött, ahol az elhunyt katonákért szólt az ima. Az eseményeket azok is nyomon követhették, akik nem fértek be a templomba: ők egy óriáskivetítőn, élő adásban nézhették a misét. A résztvevők ezután átvonultak a HM HIM díszudvarára, majd Hende Csaba honvédelmi miniszter méltatta a Don-kanyarban harcolt katonák hősies helytállását. A koszorúzásokat követően az emlékezés gyertyáit helyezhették el a látogatók.

tun 3833belso

Miként lehet az emlékezést tökéletessé tenni, közel hozni hőseink emlékét kicsikhez és nagyokhoz? A szervezők e kérdésekre is megtalálták a választ: az érkezők nemcsak kegyeletüket róhatták le, hanem betekintést is kaptak a keleti fronton küzdő katonák életébe. A téren látványos hadtechnikai bemutatóval készült a múzeum, illetve a MATASZ Hagyományőrző Tagozata, akik a „doni tábort" működtették. A számos egyéb tüzérségi eszköz mellett látható volt itt többek között egy Nimród önjáró légvédelmi gépágyú és egy Bofors légvédelmi gépágyú is. Fokozta a korabeli hatást az a három katonai sátor, amelyekben a fronton készült filmeket lehetett megtekinteni, valamint a keleti fronton használt korabeli fegyverekkel is megismerkedhettek az érdeklődők. A hagyományőrzők készségesen felvilágosítottak mindenkit a kiállított tárgyakról.

A kegyeleti gyertyagyújtást és virrasztást a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság és a HM Katonai Hagyományőrző és Hadisírgondozó Osztály kezdeményezésére a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, az MH 1. vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár, valamint a Zrínyi Nonprofit Kft. szervezte. A múzeum falát beborító, 61.064 nevet tartalmazó, tizenhat darabból álló, egy méter széles és 246 méter hosszú szalagot a kft. nyomtatta ki és a HM HIM munkatársai helyezték fel. E szalagon a hősi halottak és eltűntek neve, rendfokozata, illetve halálozási vagy eltűnési helye állt. A mécsesekhez a kegyeleti virrasztásra érkezők helyben juthattak hozzá, s az így befolyt összeggel a szolgálatteljesítés közben elhunyt katonák családjait támogathatták. A helyszínen megvásárolhatták az ezen alkalomra megjelent Don-kanyar 1942-1943 című könyvet, a Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg képes krónikáját is. Az eladott példányokból származó bevétel 10 százaléka szintén a nemes célt szolgálta.

tun 4179belso

Fotók: Rácz Tünde

Forrás: honvedelem.hu

Hirdetés

További cikkek

A
A 25. órában vagyunk!

Minden családban keringenek történetek arról, mit is tett, vagy élt át egy rokon a II. világháborúban. Sokáig erről még beszélni sem volt ildomos, ám sok családban még ma is élnek azok az emberek, akik átélték a történelem egyik legnagyobb háborúját. Az ő történeteiket szeretnénk most megosztani, hogy azok is hallathassák a hangjukat, akik eddig nem tehették, vagy ma már nincsenek köztünk.

Bővebben
Látogatásaink

Az évek során igyekeztünk minél több - a világháborúhoz kapcsolódó - múzeumba, hadiparkba, haditechnikai bemutatóra és egyéb helyszínre eljutni. A gyűjteményünket olvasóink beküldött képeivel remélhetőleg tovább sikerül folyamatosan bővítenünk.

Tovább
Emlékművek

Hideg kő és/vagy fém mementói a múlt eseményeinek, a múlt embereinek és tetteiknek. Hidegek - mégis élnek. Naponta elmegyünk mellettük, mégis ritkán állunk meg, olvasunk el néhány nevet, és hajtunk fejet.

Tovább