„Egy ember halála tragédia. Millióké statisztika." - Joszif Sztálin

Második világháború

patreon reklamTámogass bennünket!
Anyagi eszközeink nincsenek, ezek hiányában viszont hosszabb távon leküzdhetetlen nehézségbe ütközik e bázis fennmaradása. Honlapunk nonprofit, csapatunk tagjai puszta elhivatottságból teszik, amit tesznek. Ezért kérjük: akinek fontos e felület fennmaradása, e közösség további munkája, és üzenetünk eljuttatása minél szélesebb körbe, támogasson bennünket. 

Odessza meghódítása, 1941 ősze

Odessza jelenleg Ukrajna ötödik legnagyobb városa és legfontosabb kereskedelmi központja, az ország  délnyugati részén helyezkedik el, a Fekete-tenger partján, a Dnyeszter folyó torkolatától 31 km-re északi irányban.

transnistria

A nagy román offenzíva német taktikai segítséggel és támogatással Odessza város meghódítására 1941. augusztus 3-án indult meg a Barbarossa hadművelet részeként.

1

A besszarábiai harcok után a 4.-ik román hadsereg a 11. német hadsereg egy részének a támogatásával 1941 júliusában elérte és helyileg átlépte a Dnyeszter folyót. 1941 július 27-én Adolf Hitler levelet küldött Ion Antonescu román marsallnak, amelyben felszólította a román hadvezetést az ukrajnai hadműveletekben való részvételre, és parancsba adta a transznisztriai térség elfoglalását. Ennek következményeként a hadsereg -Nicolae Ciupercă tábornok vezetésével - augusztus 3-án Tighina és Dubăsari városok között átlépte a korábbi román határt.

NicolaeCiuperca

Nicolae Ciupercă tábornok

Az orosz oldalon a július 20-án létrehozott önálló tengerparti hadsereg (oroszul: Приморская армия) harcolt G.F.Sofronov vezetésével, akit a fekete-tengeri szovjet flotta támogatott. Sofronov kezdetben a város evakuálását javasolta, de parancsba kapta a védelem megszervezését és felállítását. A feladat gyors végrahajtása érdekében segítségére küldték a közelben állomásozó tengerészgyalogos hadosztályokat.

A város védelmének kialakításában 100.000 lakos is segédkezett, így rövid idő leforgása alatt sikerült 3 védelmi vonalat felállítani. Az előkészületekkel párhuzamosan a kb 600.000 lakosú városból a szovjet hadsereg megkezdte a civil lakosság evakuálását.

A román támadás terveit személyesen Antonescu marsall készítette elő, ez volt a 31.-es számú operatív parancsa a Román Katonai Vezérkarnak (Marele Stat Major).

ion-antonescu

Ion Antonescu marsall

odesa

Augusztus 8-án indult meg a román támadás és 10-re a támadóknak sikerült páncélosokkal áttörniük a külső védelmi vonalat, ami a várostól 25-30 km-re helyezkedett el. Augusztus 13-ára a románok teljesen körbekerítették a várost, de óriási veszteségeket szenvedtek, mert a páncélosokat kis csoportokban alkalmazták és nem látták el őket megfelelő számú, és kellően felszerelt gyalogsági kísérettel.

A körbekerítés után augusztus 17-én Antonescu marsall tervét követve meghódították a város vízkészleteit, melyet a szovjeteknek többszörös próbálkozás után sem sikerült visszaszerezniük.

Augusztus 19-én  létrehozták az odesszai védelmi körzetet, és Gawriil Schukow ellentengernagy, az odesszai  tengeri flotta parancsnoka vette át a város védelmének vezetését.

Augusztus 23-án a román 5. Hadtest és a német 11. Hadsereg együttes erővel elfoglalta Kubanka községet, ami fontos stratégiai pont volt, lehetőséget teremtett a fekete-tengeri szovjet hadiflotta tevékenységének a csökkentésére.

Augusztus 24-ig tartott ki a Vörös Hadsereg fő védelmi vonala. Augusztus 28-30 között megindult egy szovjet ellentámadás, így sikerült a támadókat visszaszorítani, és Kubanka községet felszabadítani.

A megújult román támadás során a tengelyhatalmi erők a vakarzhanyi orosz védőket katlanba szorították, és szeptember 3-ig teljesen felmorzsolták.

Szeptember 3-án Ciupercă tábornok (aki azon kevés hadvezér között volt, akik ellenezték a román hadsereg nemzetközileg elismert határokon való átlépését) jelentést  küldött Antonescu marsallnak, amelyben ecsetelte a harcoló katonák nehéz helyzetét, az egy hónapja tartó, folyamatos sikertelen támadások után, jelentést tett a csökkent harci morálról, és a terepet figyelmen kívül hagyó tervről.

Szeptember 9-én Ciupercă tábornokot leváltották Ion Iacobici tábornokra, az akkori háborús miniszterre, de ő sem hozta el a várva várt győzelmet: a szeptember 12-én indított  támadást lőszer hiányában le kellett állítani.

Szeptember 22-én a tengeren folyamatosan érkező csapatokkal megerősödve a szovjetek ellentámadást indítottak, így a tengelyhatalmi erőket 5-8 km-rel visszaszorították és két román zászlóaljat teljesen megsemmisítettek.

Miután Erich von Manstein német tábornok seregeivel szeptember 29-én áttört a Krímen, és fenyegetést jelentett Sevastapolra, illetve a donezbecki iparvidékre, a Vörös hadsereg vezetése parancsba adta a város kiürítését. Október 1.-16. között 86.000 katonát és civil hozzátartozót mentett ki a fekete-tengeri szovjet flotta.

1941 október 16.-án 10:30-kor tüzérségi egységek hatoltak be a városba, 16:00-kor román katonák elfoglalták a kikötőt és felhúzták a győzelmet jelképező zászlót. Ezzel egyidőben német csapatok is bejutottak a városba.

A 4.-ik román hadsereg, augusztus 8 és október 16 között a 340.223 katonából összesen 92.545 katonát vesztett el (17.729 halott, 63.345 sérült, 11.471 eltűnt), ezzel szemben a szovjet veszteségek kisebbek voltak:  16 578 halott és eltűnt katona, 24 690 sebesült, összesen 41.268 katona.

A város meghódítása után Antonescu visszavonta a 4.-ik román hadsereget, a város felügyeletét a 2.-ik román hadtestre bízták Nicolae Macici tábornok vezetése alatt.

A támadás katasztrófális kimenetele miatt Antonescu vizsgálatot rendelt el. Az eredményben, amelynek címe: „ A vizsgálat, amely megállapítja, hogy miért nem sikerült a román hadseregnek gyors és csillogó győzelmet aratnia Odesszánál?  okként a szervezettség, a felszereltség és a felőbb szintű parancsok hiányát, illetve a csökkent harci morált nevezi meg. A vizsgálatot a német jelentés is alátámasztotta, amely a 4.-ik román hadsereg csökkent harci potenciáljára hivatkozott.

A város 1944 áprilisáig maradt román fennhatóság alatt.

1945 Május 1-én Sztálin a jól helytálló városnak hősiességéért becsületbeli érdemrendet adományozott  Moszkva, Sztálingrád és Leningrád városok mellett.

medal

 

Forrás:

http://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_um_Odessa

http://ro.wikipedia.org/wiki/Masacrul_de_la_Odesa

http://vladimirrosulescu-istorie.blogspot.hu/2012_11_08_archive.html

 

 

Írta és fordította:

Péter Attila

Hirdetés

További cikkek

A
A 25. órában vagyunk!

Minden családban keringenek történetek arról, mit is tett, vagy élt át egy rokon a II. világháborúban. Sokáig erről még beszélni sem volt ildomos, ám sok családban még ma is élnek azok az emberek, akik átélték a történelem egyik legnagyobb háborúját. Az ő történeteiket szeretnénk most megosztani, hogy azok is hallathassák a hangjukat, akik eddig nem tehették, vagy ma már nincsenek köztünk.

Bővebben
Látogatásaink

Az évek során igyekeztünk minél több - a világháborúhoz kapcsolódó - múzeumba, hadiparkba, haditechnikai bemutatóra és egyéb helyszínre eljutni. A gyűjteményünket olvasóink beküldött képeivel remélhetőleg tovább sikerül folyamatosan bővítenünk.

Tovább
Emlékművek

Hideg kő és/vagy fém mementói a múlt eseményeinek, a múlt embereinek és tetteiknek. Hidegek - mégis élnek. Naponta elmegyünk mellettük, mégis ritkán állunk meg, olvasunk el néhány nevet, és hajtunk fejet.

Tovább