„Hírnév, kincs, dicsőség nem adhat földi boldogságot, önmagunkban kell azt keresnünk, a szív nyugalmában s az erkölcs tiszta érzet ártatlan örömeiben." - Horthy Miklós

Második világháború

patreon reklamTámogass bennünket!
Anyagi eszközeink nincsenek, ezek hiányában viszont hosszabb távon leküzdhetetlen nehézségbe ütközik e bázis fennmaradása. Honlapunk nonprofit, csapatunk tagjai puszta elhivatottságból teszik, amit tesznek. Ezért kérjük: akinek fontos e felület fennmaradása, e közösség további munkája, és üzenetünk eljuttatása minél szélesebb körbe, támogasson bennünket. 

Csata a Narvánál, 1944. július

Tengelyhatalmak hadereje:

  • III.SS Páncélos-hadtest - Felix Steiner SS Oberstgruppenführer

  • 11.Nordland hadosztály -Von Scholz SS Brigaden führer

  • 23.Nederland hadosztály-Wagner SS Brigaden führer

  • 15.Lett önkéntes SS hadosztály-Prückler-Burghaus SS Brigaden führer

  • 19.Lett önkéntes SS hadosztály-Schuldt SS Brigaden führer

  • 20.Észt önk. hd.-Augsberger SS Brigaden führer

  • 28.Wallonie SS hadosztály-Leon Degrelle SS-Sturmbann führer

proba1
Ezen SS hadosztályoknak kellett és sikerült is megállítania a Szovjet gőzhenger három hadseregének (8.,47.,2.) támadását. Természetesen egyéb egységeik is részt vettek a harcban, de ezeknek volt a legnagyobb harcértékük. A németek (bár rengeteg önkéntesük volt más nemzetekből) a Narva folyónál védelmi vonalat alakítottak ki,a keleti oldalon. A február 2-ai szovjet roham hamar szétzúzta a STAVKA reményeit a német vonalak gyors összeomlásáról. Nordland és a Nederland hadosztályok, a szovjet tüzérség hosszas puhítását követően is helyt álltak,és több ellenlökést is végrehajtottak. Ám hamarosan, Sziveriszknél sikerült az oroszoknak egy kis hídfőállást létesíteniük, ám a Hermann Von Salza megakadályozta az orosz kitörést. Végül a Nordland és a Nederland összehangolt rohama innen is kiűzte a szovjeteket. A csalódott oroszok ekkor kombinált hadműveletet indítottak a Narvától Nyugatra. Merekula térségében sikerült lerohanni a védőket,de végül a „németek" felőrölték őket. Délebbre, Krivasszó térségében az oroszok egy erős hídfőállást alakítottak ki. 24-ére világossá vált, hogy ki tudnak törni. Ekkor az odairányított Nordland hadosztály kezdetben sikeres ellentámadását a muszkák visszaverték és ellentámadásba mentek át. A Waffen-SS egységeknek vissza kellett vonulniuk.
proba2
Márciusban és áprilisban tovább zajlottak a harcok. Ekkora felerősödött a szovjetek légi aktivitása. 7-én a szovjetek 12 órás tüzérségi támadása után megtámadták Narvát. A Nederland hadosztály azonban nemcsak visszaverte a rohamot, hanem ellentámadást indított. Wolfgang Joerchel, az ellentámadást vezető Generald Seyfard ezred parancsnoka meg kapta a Lovagkeresztet. Ekkor a ruszkik Lilienbach felé fordultak, és sikeresen áttörtek a németek külső védőövén. Ám végül innen is kikergették őket. 1944 júniusára a Vörös Hadsereg még mindig nem foglalta el a Narvát. Ekkor a németek nyugatabbra,az ún. Tannenberg vonalra vonultak vissza. Július 26-án megkezdődött a totális szovjet támadás, és bár csapatai hősiesen harcoltak, Steiner, hogy elkerülje megfogyatkozott csapatai teljes megsemmisülését, visszavonulót fúvatott.

Írta: Farkas Gergő

Hirdetés

További cikkek

A
A 25. órában vagyunk!

Minden családban keringenek történetek arról, mit is tett, vagy élt át egy rokon a II. világháborúban. Sokáig erről még beszélni sem volt ildomos, ám sok családban még ma is élnek azok az emberek, akik átélték a történelem egyik legnagyobb háborúját. Az ő történeteiket szeretnénk most megosztani, hogy azok is hallathassák a hangjukat, akik eddig nem tehették, vagy ma már nincsenek köztünk.

Bővebben
Látogatásaink

Az évek során igyekeztünk minél több - a világháborúhoz kapcsolódó - múzeumba, hadiparkba, haditechnikai bemutatóra és egyéb helyszínre eljutni. A gyűjteményünket olvasóink beküldött képeivel remélhetőleg tovább sikerül folyamatosan bővítenünk.

Tovább
Emlékművek

Hideg kő és/vagy fém mementói a múlt eseményeinek, a múlt embereinek és tetteiknek. Hidegek - mégis élnek. Naponta elmegyünk mellettük, mégis ritkán állunk meg, olvasunk el néhány nevet, és hajtunk fejet.

Tovább