„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” - Winston Churchill

Második világháború

patreon reklamTámogass bennünket!
Anyagi eszközeink nincsenek, ezek hiányában viszont hosszabb távon leküzdhetetlen nehézségbe ütközik e bázis fennmaradása. Honlapunk nonprofit, csapatunk tagjai puszta elhivatottságból teszik, amit tesznek. Ezért kérjük: akinek fontos e felület fennmaradása, e közösség további munkája, és üzenetünk eljuttatása minél szélesebb körbe, támogasson bennünket. 

Harkovi csata, 1942 tavasza

1942-ben a szovjet ellenfél meglehetősen megkönnyítette a németek dolgát egy hatalmas stratégiai tévedésével. A szovjeteket félrevezették 1941 az 1941 évi téli sikereik, és azt hitték, bátran offenzívát indíthatnak annak ellenére, hogy csak ugyanakkora az erejük, mint a németeké. Három ilyen offenzívára került sor, nagy távolságra egymástól. Mindegyiket a régi, fejjel a falnak módon hajtották végre, miközben Sztálin erősködött, hogy mindenáron folytatni kell a támadást. Mind a három offenzíva teljes fiaskó volt. A Krímben 100 000 szovjet katona esett fogságba, és 200 harckocsit veszítettek. Leningrád mellett elveszítettek egy egész hadsereget. Vlaszov, a hadsereg parancsnoka előre megfontolt szándékkal megadta magát a németeknek, abban a reményben, hogy ő állhat majd a Sztálin-ellenes hadsereg élére.

400 307
Nagyításhoz kattints a képre. 

A legkatasztrofálisabb azonban Harkov elfoglalásának kísérlete volt 1942 májusában. Célja Harkov és környéke visszafoglalása volt. A Tyimosenko marsall irányította Délnyugati Front 28 hadosztálya május 12-én indította meg támadását az arcvonal izjumi kiszögelléséből a német 6. hadsereg jobbszárnya ellen.

szu42-2

Előrenyomulások kezdetben sikeres volt, de a szovjet hadvezetés nem gondoskodott a támadó csapatok szárnyainak biztosításáról, és nem vette figyelembe, hogy a német Dél Hadseregcsoport időközben jelentős erőket vont össze hátukban, Kramatorszk körzetében. Tyimosenko 600 harckocsival benyomult egy kiszögellésbe pontosan akkor, amikor a németek megkezdték a fölszámolását. A szovjet csapatok mögött kezdtek összeszorulni a szárnyak. Tyimosenko engedélyt kért a megállásra. Azt a parancsot kapta, hogy folytassa az előrenyomulást. Folytatta is, amíg föl nem morzsolódott a hadserege. 240 000 szovjet katona esett fogságba, és körülbelül 1000 harckocsi veszett oda. Amikor a német offenzíva megkezdődött, a Szovjetuniónak összesen csak 200 harckocsija volt az egész déli fronton. A német csapatok megközelítőleg 20 ezer főt vesztettek halottakban és sebesültekben.

Hirdetés

További cikkek

A
A 25. órában vagyunk!

Minden családban keringenek történetek arról, mit is tett, vagy élt át egy rokon a II. világháborúban. Sokáig erről még beszélni sem volt ildomos, ám sok családban még ma is élnek azok az emberek, akik átélték a történelem egyik legnagyobb háborúját. Az ő történeteiket szeretnénk most megosztani, hogy azok is hallathassák a hangjukat, akik eddig nem tehették, vagy ma már nincsenek köztünk.

Bővebben
Látogatásaink

Az évek során igyekeztünk minél több - a világháborúhoz kapcsolódó - múzeumba, hadiparkba, haditechnikai bemutatóra és egyéb helyszínre eljutni. A gyűjteményünket olvasóink beküldött képeivel remélhetőleg tovább sikerül folyamatosan bővítenünk.

Tovább
Emlékművek

Hideg kő és/vagy fém mementói a múlt eseményeinek, a múlt embereinek és tetteiknek. Hidegek - mégis élnek. Naponta elmegyünk mellettük, mégis ritkán állunk meg, olvasunk el néhány nevet, és hajtunk fejet.

Tovább