„Hírnév, kincs, dicsőség nem adhat földi boldogságot, önmagunkban kell azt keresnünk, a szív nyugalmában s az erkölcs tiszta érzet ártatlan örömeiben." - Horthy Miklós

Második világháború

patreon reklamTámogass bennünket!
Anyagi eszközeink nincsenek, ezek hiányában viszont hosszabb távon leküzdhetetlen nehézségbe ütközik e bázis fennmaradása. Honlapunk nonprofit, csapatunk tagjai puszta elhivatottságból teszik, amit tesznek. Ezért kérjük: akinek fontos e felület fennmaradása, e közösség további munkája, és üzenetünk eljuttatása minél szélesebb körbe, támogasson bennünket. 

Tigrisek Észak-Afrikában

A német hadvezetés a szövetségesek El-Alamein-i sikerei miatt 1942 november 2-án az afrikai hadszíntérre vezényelte az 501. nehézpáncélos-zászlóaljat. Az észak-afrikai német csapatok helyzetét tovább élezte a Torch hadművelet - a szövetségesek partraszállása Marokkóban és Algériában. Az 501. nehézpáncélos-zászlóalj 1942 végén indult útnak Afrika felé. A zászlóalj Tigriseinek nagy része (20 harckocsi) 1942 november 23. és 1943 január 24. között érkezett meg Bizertába és Tuniszba. Eredetileg azokat a csapatokat kellett volna megerősíteniük, amelyek a kelet felől, Libián keresztül előrenyomuló angolokat próbálták megállítani, de a marokkói angol-amerikai partraszállás megváltoztatta a helyzetet, így az első Tigrisek már 1942 decemberében harcba bocsátkoztak a nyugat felől előrenyomuló, kb. 85 000 embert számláló szövetséges haderővel.

tiger-tank-23A németek fontos szerepet szántak a Tigriseknek a védelmi harcok folyamán. A rendelkezésre álló harckocsik alacsony száma miatt a harcképes tankokat intenzíven használták a védelmi szakasz egész hosszában. A tagolt, hegyes vidék, a rossz utak és az esős, téli időjárás nagyban közrejátszott abban, hogy Tigrisek néhány száz kilométer megtétele után heteket töltöttek szerelőműhelyben. A technikai hibák jóval több tankot iktattak ki a harcból, mint szövetséges hadsereg; az első Tigrist - harcban - 1943 január 25.-én vesztették el a németek. A tankot egy 57 mm-es angol páncéltörő ágyú lőtte ki, három lövéssel. A lövedékek a tornyot találták el, átütötték a páncélzatot, és felrobbantották tank lőszerkészletét. A britek később próbalövészeten célpontnak használták a tankot, segitségükre volt a Tigrisek elleni taktika kidolgozásában.

A szövetségesek a tunéziai előrenyomulás alatt a Churchill, Valentine és Crusader tipusú brit harckocsik mellett M2-es, M3-as és M4-es amerikai típusokat használtak. Ezek közül az M4 Sherman Pzkpfw IV-esek. Tunéziában az első Shermanok a 13. amerikai páncélosezred soraiban kapcsolódtak be harcba. volt a legjobb; az El-Alamein-i csatában használták először, és taktikailag legalább olyan jó volt, mint német

Az első összecsapás a Shermanok és a Tigrisek között 1942 december 6-án zajlott le, Al-Bathan közelében. A 13. páncélosezred alig néhány perc alatt öt M4-est vesztett, amikor összecsapott a 10. páncélos hadosztály 3 Tigrisével és 4 darab Pzkpfw IV-esével.

1943 februárjában némileg enyhült a szövetségesek nyomása nyugat felől; a németek több ellentámadást is indítottak. Az ellenlökések egyike, a Frühlingswind hadművelet, 1943 február 14-én kezdődött. A támadás folyamán a 10. páncéloshadosztály észak felől támadta a Sidi Bou Zid körül csoportosuló szövetséges katonaságot, a 21. páncéloshadosztály pedig dél felől támadott. A harcokban 11 Tigris vett részt; most először manőverezhettek szabadon, viszonylag nyílt terepen. Ennek eredményeképpen az 1. amerikai páncélosezred 3. zászlóalja 50 db M4-eséből 44-et elveszített már az első nap folyamán. A második napon, amikor az 501. nehézpáncélos-zászlóalj tankjai tartalékban maradtak, ugyanezen amerikai ezred 2. zászlóalja újabb 46 Sherman-t veszitett.

pz4_7Az 501. zászlóalj következő nagyobb harci bevetésére az Oschenkopf fedőnevű hadművelet folyamán került sor, amelynek célja a Beje környéki hágók feletti ellenőrzés megszerzése volt. A Tigriseket 15 db Pzkpfw IV-essel és 15 db Pzkpfw III-assal erősítették meg. A harcok ezúttal tagolt terepen folytak, váltakozó szerencsével. A hadművelet kezdetekor, 1943. február 26-án 14 Tigris, 12 Pzkpfw IV és 15 Pzkpfw III volt harcképes, március 1-jére ez a mennyiség egyetlen darab Pzkpfw IV-esre és 4 db Pzkpfw III-asra csökkent. A harcok folyamán az összes Tigris kiesett - 7 darabot kilőttek a szövetségesek, a másik 7 pedig német kézen maradt ugyan, de nem volt harcképes.

Érdekes, hogy szövetséges harckocsik úgyszólván nem is vettek részt ezekben a harcokban; a hét Tigris elvesztésének oka az volt, hogy a terepkörülmények arra kényszerítették a Tigriseket, hogy egy szűk terepszakaszon bocsátkozzanak harcba, és itt aknamezőbe kerültek. Az ellenséges lövegek és páncéltörő ágyúk tüze pedig megtette a magáét.

Április végére már csak egyetlen nehézharckocsi-század maradt harcképes. A század Tigrisei április 20. és 24. között 75 angol és amerikai tankot semmisítettek meg - még mindig fel tudták venni a harcot az ellenséges túlerővel, de ekkor már nyilvánvaló volt, hogy a Tigrisek, tagadhatatlan fölényük ellenére nem tudnak megbirkózni a szövetségesek számbeli túlerejével. A nehézharckocsi-század harci erejéről szóló utolsó jelentés 1943. május 4-én íródott; ekkor már csak egy Tigris volt harcképes Észak-Afrikában.

tiger1-131-tunis-43

A nehézharckocsi-zászlóaljak maradéka a többi német egységgel egyetemben 1943. május 13-án adta meg magát a szövetségeseknek; a Tigrisek rövid, de helyenként nagy jelentőségű és figyelemreméltó Észak-Afrikai szereplése ezzel véget ért.

Hirdetés

További cikkek

A
A 25. órában vagyunk!

Minden családban keringenek történetek arról, mit is tett, vagy élt át egy rokon a II. világháborúban. Sokáig erről még beszélni sem volt ildomos, ám sok családban még ma is élnek azok az emberek, akik átélték a történelem egyik legnagyobb háborúját. Az ő történeteiket szeretnénk most megosztani, hogy azok is hallathassák a hangjukat, akik eddig nem tehették, vagy ma már nincsenek köztünk.

Bővebben
Látogatásaink

Az évek során igyekeztünk minél több - a világháborúhoz kapcsolódó - múzeumba, hadiparkba, haditechnikai bemutatóra és egyéb helyszínre eljutni. A gyűjteményünket olvasóink beküldött képeivel remélhetőleg tovább sikerül folyamatosan bővítenünk.

Tovább
Emlékművek

Hideg kő és/vagy fém mementói a múlt eseményeinek, a múlt embereinek és tetteiknek. Hidegek - mégis élnek. Naponta elmegyünk mellettük, mégis ritkán állunk meg, olvasunk el néhány nevet, és hajtunk fejet.

Tovább