„A jelenlegi helyzetet számunkra adott lehetőségnek, nem pedig katasztrófának kell tekinteni." - Dwight D. Eisenhower

Második világháború

patreon reklamTámogass bennünket!
Anyagi eszközeink nincsenek, ezek hiányában viszont hosszabb távon leküzdhetetlen nehézségbe ütközik e bázis fennmaradása. Honlapunk nonprofit, csapatunk tagjai puszta elhivatottságból teszik, amit tesznek. Ezért kérjük: akinek fontos e felület fennmaradása, e közösség további munkája, és üzenetünk eljuttatása minél szélesebb körbe, támogasson bennünket. 

CZ-27 cseh pisztoly

A cseh CZ, vagy vzór 27 - a fegyvertörténelem egyedi darabja kétségtelenül, bár hírnevét nem elsősorban a hadihasználatban szerezte. A több mint félmillió példányszámmal büszkélkedhető pisztoly valamilyen oknál fogva ismeretlen a nagyközönség előtt, annak ellenére hogy világszerte elterjedt volt, és híres volt megbízhatóságáról és robosztusságáról.

1 cz27

A kezdetek

A CZ-UB, vagy Ceska Zbrojovka - Uhersky Brod (szó szerint Cseh Fegyvergyár - Magyarbród) eredetileg a Ceska Zbrojovka vállalatnak egy szárnya volt, egy részvénytársaság melyet részben államosítottak az 1930-as években. A CZ-UB eredetileg (1936-45 között) úgy volt ismert mint "Ceska Zbrojovka, a.s., Praha, zavod v Uherskem Brode" (Cseh Fegyvergyár, prágai részvénytársaság, magyarbródi üzem). Habár a vállalat teljes története, amit ma csak röviden "CZ-ként" ismerünk, visszanyúlik a Csehszlovák Köztársaság létrejöttéig, röviden az első világháború után.

Az első világháború előestéjén az Osztrák-Magyar Monarchia népességét számtalan kisebbség alkotta, melyek már jóval a világégést megelőzően etnikai konfliktusba keveredtek egymással, de főként a többséget alkotó osztrák illetve magyar néppel. Az ellentétek odavezettek, hogy a világháború végén meggyengült ország erőtlenségét látva a nagyobb lélekszámú kisebbségek (csehek, szlovákok, horvátok, szerbek, románok stb.) a függetlenségüket, a monarchiából való kiválásukat követelték, amellett hogy a széteső ország területeire más meglévő (Románia, Olaszország) illetve újonnan létrejött államok (Lengyelország) is igényt tartottak. Az 1918-19 években végbement véres harcok, forradalmak következtében az Osztrák-Magyar Monarchia végleg széthullott, ennek egyik kivált darabja volt az újonnan létrejött állam, Csehszlovákia.

Az ország 1919-es létrejöttét követően azonnal súlyos problémákkal találta szembe magát. A versailles-i szerződés több társadalmi-politikai problémát felvetett melyben korábban a Monarchia is szenvedett, de Versailles-ban mindezeket figyelmen kívül hagyták. Ebbe beleszámított a cseh és szlovák területek egyesülése, a Bohémiában fellelhető német és magyar kisebbségek kérdése, továbbá viszonylagos politikai izoláció, lévén hogy szinte minden oldalról ellenséges országok vették körbe, nem ápolt túl jó kapcsolatokat Lengyelországgal sem. Ezen okokból kifolyólag az ország minél hamarabbi felfegyverzése és gyártásának fellendítése elsődleges szemponttá vált a fiatal köztársaságnak, és ez majdnem létrejötte után azonnal meg is kezdődött 1919-1920-ban. Több új fegyvergyárat és egyéb létesítményt is felállítottak ez időtájt, melyek nagy része ma is működik, általában mint független részvénytársaság. A mai Ceska Zbrojovka-Uhersky Brod a Ceska Zbrojovkának a letéteményeseként van számon tartva, mely ebben az időszakban jött létre.

Ámde nem lehet leírni a CZ történetét a Zbrojovka Brno gyár bemutatása nélkül. Eredetileg 1917-ben jött létre, neve szó szerint brünni fegyvergyárat jelent, egy eléggé kicsi de mégis fontos szerepet játszott az első világháború alatt. Brünn valaha Morvaország fővárosa volt, továbbá a második legnagyobb város cseh területen. A brünni gyár a jövőben nagy nevet szerez magának az európai és a civil piacon, de nem rendelkezett megfelelő kapacitásokkal hogy egy teljes nemzetet ellásson. Lévén az újonnan létrejött állam egyedüli nagyobb vállalata, immáron átnevezve a Ceskoslovenska Zbrojovka Brno-ra (Brünni Csehszlovák Fegyvergyár) több nagy fontosságú projectbe kezdett 1919 és 1920 között. Ebbe beletartozott mozdonyok gyártása, kézigránátok tervezése és előállítása, és az osztrák-magyar M95 Mannlicher ismétlőpuskák reformálása. 1921 elején a gyár a Mauser vállalat beleegyezése után elkezdte a németeknél is rendszeresített Mauser Gewehr 98 puska gyártását, mivel a versailles-i szerződések alapján Németország nem gyárthatott fegyvert. A fent leírtak egyedi lehetőségként szolgáltak a CZ megalakulásához.

A Ceska Zbrojovka létrejötte

A CZ-UB előhírnöke a "Jihoceska Zbrojovka" vállalat volt, amit Plzeňben állítottak fel 1919-ben, azonban1921-ben átköltözött Strakonicébe. Egy évvel később felvásárolta a Hubertus vállalatot, melynek létesítményei voltak Prágában és Vejprty-ben. Ekkor kapta a komplexum a ma is ismert nevét, Ceska Zbrojovka. 1923-ra a létesítmények a Ceská Zbrojovka v Praze (Prágai Cseh Fegyvergyár) és Ceská Zbrojovka v Praze, Továrny ve Strakonicích (Prágai Cseh Fegyvergyár, Strakonicei Üzem) néven futottak. Több csehszlovák illetve nyugat-európai vállalat látta el fontos alkatrészekkel a komplexumot ezidőben.

2 mauser1914

Mauser Model 1914 - nem véletlenül hasonlítanak rá a CZ pisztolyok

A vállalat kezdeti sikere egy osztrák mérnök, Joseph Nickl nevéhez köthető. Nickls 1904-ben kezdett el dolgozni a német Mausernél, és az ő műve szinte az összes Mauser által kiadott zsebpisztoly tervezése és gyártása a 20. század elején. Ő tervezte a Model 1910-et és a Neue Modellt, avagy Model 1914-et, és részt vett az összes többi Mauser-zsebpisztoly koncepció tervezésében egészen a második világháborúig. 1915-ben Nickl tervezett egy az eddigi zsebpisztolyaitól eltérően egy reteszelt záras maroklőfegyvert, melynek csöve kireteszeléskor hosszirányban mozdul el a lőporgázok hatására, a fegyver tokja alapjául pedig a Mauser Model 1914 szolgált. Egy olyan ötlet mely a maga korában nem volt újkeletű; az osztrák-magyar hadseregben széleskörűen rendszeresített Steyr Model 1912 (vagy a Roth-Steyr M1907) ugyanezt a forgócsöves megoldást alkalmazta. Prototípusok készültek .45 ACP, 9 mm Parabellum, 7,65 mm Browning illetve a 9 mm Nickl kísérleti töltényre, és bár a szabadalmat több európai országba kivitték, még az Egyesült Államokba is, a Mauser sosem vette sorozatgyártásba. Csehszlovákia függetlenedése után a Mauser Joseph Nicklt küldte Brünnbe hogy a vállalat által szolgáltatott munkaeszközök, illetve egy mérnök és technikus csapat élén létesítsen egy gyárat ahol a már fentebb említett Mauser puskákat állíthat elő az újonnan alakult csehszlovák haderő számára, és miután Nickl rájött hogy a cseh haderő a politikai és társadalmi helyzet tekintetében kétségbeesetten keres egy megfelelő maroklőfegyvert, elővette a korábbi sikertelen tervét és áttervezte azt. Így született meg a 9 mm Browning Short kaliberű vz-22.

Ebben az időszakban a gyártás a CZ vz-22re koncentrálódott, az első szériák 1921 októberében kerültek le a gyártósorokról. Márciusban a tesztek alapján számos módosítást eszközöltek: robosztusabb szán és cső, külső hüvelykivető, illetve más irányzék, cső és kakas. A szán az utolsó lövés után nyitva marad, azonban valamilyen oknál fogva a szánakasztó elhagyását követelték. 1923-ban folytatódott a termelés, azonban a pisztoly megbízhatatlannak bizonyult, a gyárnak problémás volt még a csereszabatos alkatrésze gyártása is. Összesen 19'000 darab készült el mielőtt leváltották a CZ vz-24 pisztolyra.

A vz-24 pisztoly létrejöttét két szempont övezte: a gyártása alkalmazkodjon a meglévő technológia fejlettségéhez, és elég megbízható legyen a rendszeresítéshez. Magyarul a pisztoly gyártása jóval egyszerűbbé és költséghatékonyabbá vált, főleg azáltal hogy a főbb alkatrészeket már nem forgácsolták hanem préselték. Szerkezeti változtatásokat is eszközöltek rajta, mégpedig megváltozott az elsütőbillentyű, a cső és a szán hosszát kicsit megnövelték, az nézőke profilján változtattak, és a hüvelykivetőnyílás hátulsó részét lekerekítették a korábbi szögletes forma helyett. A lőszere megmaradt a 9 mm Browning Shortnak (.380 ACP). 200 darab készült el 1925 májusára tesztelésre, és augusztusban pedig rendszeresítették is. Ez a típus messze sikeresebbé vált mint elődje, ezzel végre valóban megbízható pisztoly került a csehszlovák haderő kezébem és még a második világháborúban is használták. Több mint 189'000 darab került le a gyártósorokról.

1924-re kialakult a cseh fegyveripar magja: a Zbrojovka Brno forgó-tolózáras ismétlőpuskákat, a CZ pedig gyakorlatilag minden mást gyártana (főleg pisztolyokat, géppuskákat, repülőgép alkatrészeket, világítópisztolyokat). A vz-24 pisztoly kivételével, amit szintén exportáltak külföldi piacokra, a CZ 1924-1938 között főként a cseh hadi- és szolgálati megrendelésekre fordította figyelmét, míg a brünni gyár a vz-24 cseh Mauser ismétlőpuskákat gyártotta a cseh hadsereg számára illetve külhoni megrendelésre. A külföldi bevételek célja a bevételből a cseh fegyvergyártás modernizálása volt.

3 cz22

vz. 22 - az első próbálkozás, mérsékelt sikerrel

A legismertebb maroklőfegyverek a második világháború kezdetéig a vz-26, 27 és 38. A vz-26 nagyon ritka, és csupán az azt megelőző típusnak minimális módosítása, és az összes darabja a prágai üzemben készült. 1927-ben az üzemnek a terjeszkedése előkészítette az általános cseh öntöltő szolgálati pisztoly, a vz-27 nagy volumenű gyártását.

Ez a típus volt rendszerben a cseh rendvédelmi szerveknél körülbelül három évtizeden át. A vz-27 vezetett ahhoz hogy a .32 ACP (7,65×17 mm Browning) lőszer legyen általánosítva a rendőrségnél. A pisztolynak függőleges szánfelhúzó recézései vannak, szemben az azt megelőző típusok átlós recézéseivel. Ez segít a típusok megkülönböztetésében, mivel összességében a kinézetük nagyon hasonló, és a beütőjegyek néhol ellentmondásosak lehetnek. Például néhány vz-24 pisztolyt (feltételezhetően 1927-ben gyártott példányokat) "CZ 27" jelzéssel látták el.

A világégés sűrűjében

A világpolitikai történések és a hitleri-rezsim által kifejtett nyomás komoly szerepet vállalt a CZ történetében. A gyár üzemei (Plzen, Strakonice, Vejprty és Prága) mind Bohémiában vannak (a mai Csehország nyugati része), mely túl közel helyezkedik el a német határhoz. Az országrész stratégiai fontossága, annak gazdasági fejlődésével és lévén létfontosságú Csehszlovákihoz, drámai döntéshez vezetett. Az ipari termelés nagyrésze Nyugat Bohémiában, beleértve Prága környékét, illetve Brünn környékén összpontosult. A brünni üzem és a környék fejlődésének a ténye vonzóvá tette hogy aköré áthelyezzék a gyártó kapacitás teljes egészét. Sőt, a CZ-ben folyó gyártás a prágai és strakonicei üzem közt volt felosztva, beleértve több más kisebb műhely között, amik továbbra is gyártottak alkatrészeket. A cseh védelmi minisztérium felismerte hogy ez a helyzet nem volt megfelelő agy volumenű gyártáshoz, ezért a csehszlovák kormány részben államosította a CZ-t, és megkezdte a teljes komplexum áthelyezését Morvaország tartományba (a mostani Csehország keleti része). 1936-ban elkezdődtek az építkezések egy sokkal nagyobb üzemen Magyarbródon ami közel van Brünnhöz. Azonban mindez az 1939-es német bevonulásig nem fejeződött be.

1936 és 1938 között a CZ maroklőfegyver gyártás lecsökkent más hadieszközök, főként géppuskák és repülőgép fegyverzetek rovására. A maroklőfegyver gyártás a strakonicei és prágai üzemben leredukálódott a vz-27-re, és a magyarbródi gyárban pedig a Colt Model 1908 Vest Pocket (.25 ACP) zsebpisztoly másolatát (CZ DUO) adták ki civil piacra illetve exportra. A németek közeledtével elkezdődött a vz-38 gyártása.

4 cz24

vz. 24

A vz-38 egyike a valaha készült legidomtalanabb pisztolyainak melyet nagyobb számban gyártottak. A fegyvert gyakran csúfolták "diótörőnek", mivel a tokon a csőtorkolat alatt egy tengely segítségével a cső felhajtható, és lehúzható a szánról; ez a magában szokatlan megoldásnak számított a fegyver szétszerelésre, annak ellenére hogy emiatt talán a maga korában a legegyszerűbben szétszerelhető maroklőfegyver lehetett. Bár ez mit sem javított a konstrukció hiányosságain: a pisztoly túl nagy és nehéz a viszonylag kis teljesítményű lőszerhez (.380 ACP, 9×17 mm Browning Short) ami köré tervezték. A rossz ergonómia miatt nehéz vele a célzás, és ezt a csak revolverező (DAO) elsütőszerkezet még nevetségesebbé teszi. A németek minden hibája ellenére Csehszlovákia annektálása után mégis rendszeresítették, Model 39 néven (hogy ne legyen összekeverhető a Walther P-38-cal). A döntés illogikusnak tűnhet, hiszen a fegyver ránézésre ugyanannyi nyersanyagot használhat fel mint az annál sokkal jobb Walther P-38 vagy Radom wz-35. Tekintve a feljegyzett eseteket hogy milyen gyakoriak voltak a szabotázsok a gyártókapacitás ellen a háború során azt lehet feltételezni, hogy a CZ felettébb örült hogy a németeket ilyen harmadik-világbéli pisztollyal fegyverezheti fel.

A második világháború során a CZ maroklőfegyver gyártása a vz-27 és vz-38 körül összpontosult. A német megszállás alatt a gyártás a Ceska Zbrojovka névleges felügyelete alatt folytatódott Prágában, Strakonicében, és Magyarbródon. Az alkatrészek és a lőszer gyártása eléggé szétszórodott ahogyan a háború kiteljesedett. A legtöbb pisztoly a "CESKA ZBROJOVKA A.S. V PRAZE" (azaz cseh termék) vagy a "BOHMISCHE WAFFENFABRIK PRAG" (ergo német termék) jelzéseket kapta a szán tetején, függetlenül attól hogy hol gyártották.

A CZ(vagy vz.)-27 felépítése, és szerkezeti adottságai

5 cz27

vz. 27

Már az elnevezés is megtévesztő, mivel a legtöbb helyen CZ-27-ként utalnak rá, holott tervezésekor és a második világháború alatt vzór 27 néven volt rendszeresítve, ahol a 'vzór' a cseh 'minta' szót jelöli. A világháború után kapta a Ceska Zbrojovka 27 (rövidítve CZ-27) nevet, valószínűleg miután újra megjelent a nemzetközi, pl. az amerikai piacon.

A CZ-pisztolyszéria alapvetően Joseph Nickl fegyvertervező ötlete, azonban a leghíresebb darabja, a CZ-27 egy mérnöktársának, Frantisek Myska elgondolásából születetett meg. Maga a fegyver rendkívül egyszerű felépítéssel bír, azonban rendelkezik pár egyedi adottsággal is amik kiemelik a többi hadipisztoly közül. A pisztoly szabad tömegzáras, csöve fix, de kivehető. A csőben a lövés után fellépő visszaható energiát a szán súlya illetve a helyretolórugó ereje tartja vissza amíg annak mértéke nem esik le biztonságos szintre. Ezután a szán szétválik a csőtől, és megtörténhet a hüvelyürítés, illetve új lőszer betöltésének folyamata. Elsütőszerkezete csak egyszeres (single-action), lőszere a 7,65 Browning (.32 ACP), melynek erejéhez tökéletesen elég a reteszeletlen zár alkalmazása. Hátránya hogy bár a szabad tömegzár sokkal egyszerűbb konstrukció, például gyártása jóval olcsóbb, az adott lőszer nem felel meg a hadikövetelményeknek, mivel az túl gyenge hadihasználathoz, megállítóereje elégtelennek bizonyult a csatatereken. Az olyan nagyobb kaliberű kortársai, mint a .45 ACP vagy a 9 mm Luger P38 csak megbízhatóságával vehette fel a versenyt. Tárja egysoros 8 darabos szekrénytár (+1 a csőben), az utolsó lövésnél a tárnyelv megállítja hátsó helyzetében a szánt, a mai gyakorlattal szemben a tárkioldó a markolat alján lévő gomb. Az elgondolás lényege az volt hogy a katonák ne tudják elveszíteni a tárjaikat akaratlanul, például stresszes helyzetben, vagy valamilyen külső (fizikai) hatásra, illetve a tár ezáltal nem esik ki szabadon a markolatból, megkövetelve hogy a lövész mindkét kezét használja tárcserénél, még inkább megnehezítve a tár elvesztését. Ez a megoldás Európa-szerte elterjedt volt a maga korában, azonban mára már kihalt. A főbb típusok (vzór-22, 24, és 27) közti különbséget legegyszerűbben a szán recézéseinél lehet megfigyelni. A vz-22 és 24 esetében ezek srégant irányúak, míg a 27-es típusnál függőlegesek. A pisztoly külsőkakasos, bár ezt ügyesen belerejtették a szán síkjába, ezáltal nem lóg ki és nem akadhat bel semmibe a kakas a pisztoly hordásánál, előrántásánál. A fegyver sima kontúrjainak és kompaktságának köszönhetően kiváló választás rejtett viselésre. Ezért is lehetett a cseh illetve külföldi rendőri és szolgálati szervek kedvelt választása, mivel ezt a pisztolyt nem elsősorban katonai egységek kapták meg, bár rendszerben volt mint katonai maroklőfegyver Lengyelországban, Indiában és több dél-amerikai országban is. A Wehrmacht P27 néven rendszeresítette.

Az első egyedi tulajdonsága ami kiemeli az összes többi pisztoly közül az a biztosítása. A tokon elhelyezett biztosítót a hüvelykujjal lehet működtetni, lefelé állásában megakadályozza hogy a pisztoly elsüthető legyen, de csak akkor lehet bebiztosítani ha fel van húzva a kakas. Ez önmagában még nem meglepő, számtalan hadipisztoly rendelkezik ehhez hasonló tokbiztosítással. Azonban van egy nyomógomb közvetlenül a biztosító alatt (avatatlan szemnek tárkioldónak tűnhet). Azt benyomva lehet csak kibiztosítani. Szokatlan megoldás, de működőképes. Van a fegyvernek egy tárbiztosítója is, a tár kivétele után az elsütőrúd szétkapcsol a kakastól az elsütőszerkezetben, ezáltal még csőretöltve se lehet elsütni ha nincs bent a tár.

Másik igen érdekes tulajdonsága a szerkezetében rejlik. A szánt és a csövet a tok síneken baloldaról egy recézett stift tartja a helyén. Ennek gomb alakú végződését jobbról benyomva lehet ezt balról lehúzni, majd kivenni, ezáltal a cső és szánegység levehető a tokról. A cső kivehető, és ez azért érdemel említést mert a szabad tömegzáras fegyverek oroszlánrészében a cső a tok része, megnehezítve a fegyver tisztítását. Az érdekes rész a cső és a helyretolórugó kapcsolatában rejlik; egy bemarásokkal teli fém tömb amivel a cső és a helyretolórugó egymáshoz csatlakozik, és mozog együtt lövés közben a csővel, a tömb bemarásainak negatívja megtalálható a cső alatt. Ennek a masszív összeköttetésnek köszönheti leginkább a kiváló megbízhatóságát.

Nem ismert hogy végülis mennyi pisztolyt gyártott a magyarbródi üzem a háború alatt, de a gyártás 1951-es befejeztéig kb. 650'000 darab készült el.

Ebből 425'000 példány készült a német megszállás alatt, ezek ma gyűjtők által hőn keresett darabok.

Technikai adatok:

 • Kaliber: 7,65 mm Browning (.32 ACP)
 • Teljes hossz: 155 mm
 • Csőhossz: 99.1 mm
 • Üres tömeg: 655 gramm
 • Huzagok száma: 6 darab, jobbos
 • Tárkapacitás: 8 (+1 a csőben)
 • Torkolati sebesség:  280 m/s

 

Források:

 • http://www.czforumsite.info/index.php?topic=16482.0
 • http://unblinkingeye.com/Guns/VZ22/vz22.html
 • http://unblinkingeye.com/Guns/VZ24/vz24.html
 • http://www.weapon.ge/index.php?sel=1&id=54&man=15&coun=&cat=&l=en
 • https://www.youtube.com/watch?v=5Q9wketzEag
 • http://www.imfdb.org/wiki/CZ_27
 • http://world.guns.ru/handguns/hg/de/mauser-1910-14-34-e.html
 • http://www.angelfire.com/ar/classicfirearms/CZ27.html
 • http://en.wikipedia.org/wiki/%C4%8CZ_vz._27

Képek forrásai:

 • http://www.rockislandauction.com/photos/1021/p_standard/URI3-S-F1-H.jpg
 • http://unblinkingeye.com/Guns/10-14M/1014-24/IMGP4362MauserLM.jpg
 • http://world.guns.ru/userfiles/images/handguns/czechoslovakia/hg231/1287751616.jpg
 • http://unblinkingeye.com/Guns/VZ24/VZ2401/336CZ24-L.jpg
 • http://www.weapon.ge/images/54_1.jpg

Írta: Birki Antal

 

 

Hirdetés

További cikkek

A
A 25. órában vagyunk!

Minden családban keringenek történetek arról, mit is tett, vagy élt át egy rokon a II. világháborúban. Sokáig erről még beszélni sem volt ildomos, ám sok családban még ma is élnek azok az emberek, akik átélték a történelem egyik legnagyobb háborúját. Az ő történeteiket szeretnénk most megosztani, hogy azok is hallathassák a hangjukat, akik eddig nem tehették, vagy ma már nincsenek köztünk.

Bővebben
Látogatásaink

Az évek során igyekeztünk minél több - a világháborúhoz kapcsolódó - múzeumba, hadiparkba, haditechnikai bemutatóra és egyéb helyszínre eljutni. A gyűjteményünket olvasóink beküldött képeivel remélhetőleg tovább sikerül folyamatosan bővítenünk.

Tovább
Emlékművek

Hideg kő és/vagy fém mementói a múlt eseményeinek, a múlt embereinek és tetteiknek. Hidegek - mégis élnek. Naponta elmegyünk mellettük, mégis ritkán állunk meg, olvasunk el néhány nevet, és hajtunk fejet.

Tovább