A szovjet hadseregben nagyobb bátorság kell a visszavonuláshoz, mint az előrenyomuláshoz." - Joszif Sztálin

Második világháború

patreon reklamTámogass bennünket!
Anyagi eszközeink nincsenek, ezek hiányában viszont hosszabb távon leküzdhetetlen nehézségbe ütközik e bázis fennmaradása. Honlapunk nonprofit, csapatunk tagjai puszta elhivatottságból teszik, amit tesznek. Ezért kérjük: akinek fontos e felület fennmaradása, e közösség további munkája, és üzenetünk eljuttatása minél szélesebb körbe, támogasson bennünket. 

Kovács Sándor katonaélete

 

1

Született Tiszafüreden 1911. év december hó 25-én. meghalt 1984. május 29-én.

Kovács Sándor életútját a hivatalos okmányokból, kézzel írt fogalmazványokból sikerült összeállítani. Az 1958 évben készült önéletrajza nagy segítséget nyújtott az életút bemutatásához.
Az Egri Cisztercita tanítóképző elvégzése után Tiszafüreden segéd tanítói állást vállalt. 1932. október 1.-től 1933. szeptember 30-ig tényleges katonai szolgálatot teljesített. M.kir. Dobó István 14. honvéd gyalogezred I zászlóalj 3. századánál. Mint karpaszományos gyalogos címzetes őrmester. Önként, egy évvel hamarabb vonult be, mert; az egri egyházmegyének akkori rendelete szerint végleges állásra csak az olyan okleveles tanítókat lehetett megválasztani, akik tényleges katonai szolgálatuknak már eleget tettek. Leszerelése után tanítás mellett cserkészvezetői feladatokat is ellátott, majd leventeoktató is lett.

1936 nyarán 2 hónapos katonai gyakorlatra hívták be, amely után zászlóssá léptették elő.

Visszatérve Tiszafüredre ígéretet kapott, ha tovább is végzi a leventeoktatói feladatokat, nem vonultatják be.

2

Az ígéret ellenére a felvidéki hadművelet idejére mégis behívták, 1938. november 18-án szerelt le. Közben megkapta a Felvidék visszacsatolásának emlékére alapított Emlékérmet.

Leszerelése után megnősült nem sokat lehetett családja körében, mert újabb katonai behívót kapott, Tényleges katonai szolgálatot teljesített 1939. július 1-től szeptember 20-ig

 A történet folytatása pdf formátumban elérhető a következő linken: Kovács Sándor katonaélete.pdf

A történetért köszönet Ali Attilának!

A történet a felhívásunkra érkezett, melyet itt tekinthetsz meg.

 

Hirdetés

További cikkek

A
A 25. órában vagyunk!

Minden családban keringenek történetek arról, mit is tett, vagy élt át egy rokon a II. világháborúban. Sokáig erről még beszélni sem volt ildomos, ám sok családban még ma is élnek azok az emberek, akik átélték a történelem egyik legnagyobb háborúját. Az ő történeteiket szeretnénk most megosztani, hogy azok is hallathassák a hangjukat, akik eddig nem tehették, vagy ma már nincsenek köztünk.

Bővebben
Látogatásaink

Az évek során igyekeztünk minél több - a világháborúhoz kapcsolódó - múzeumba, hadiparkba, haditechnikai bemutatóra és egyéb helyszínre eljutni. A gyűjteményünket olvasóink beküldött képeivel remélhetőleg tovább sikerül folyamatosan bővítenünk.

Tovább
Emlékművek

Hideg kő és/vagy fém mementói a múlt eseményeinek, a múlt embereinek és tetteiknek. Hidegek - mégis élnek. Naponta elmegyünk mellettük, mégis ritkán állunk meg, olvasunk el néhány nevet, és hajtunk fejet.

Tovább