„Bár a háborúkat fegyverekkel vívják, de emberekkel nyerik meg." - George Patton

Második világháború

patreon reklamTámogass bennünket!
Anyagi eszközeink nincsenek, ezek hiányában viszont hosszabb távon leküzdhetetlen nehézségbe ütközik e bázis fennmaradása. Honlapunk nonprofit, csapatunk tagjai puszta elhivatottságból teszik, amit tesznek. Ezért kérjük: akinek fontos e felület fennmaradása, e közösség további munkája, és üzenetünk eljuttatása minél szélesebb körbe, támogasson bennünket. 

Történet a Don-kanyarból

„Fiam, soha ne tudd meg, mi az a háború” – mondta gyakran Nagyapám, aki második apámként történetek és tapasztalatok kimeríthetetlen kincsestára volt. Szerencsésnek érzem magam, hogy kisfiú koromban minden nap találkozhattam vele. Mesélt, és közben rajzolt. Már akkor a fegyverek és katonák felé fordult az érdeklődésem, leggyakrabban erről faggattam. Történeteibe ilyenkor fűzte bele az idézett mondatot.

Ki gépen száll fölébe…

Muhi, Mohács, Világos, Isonzó, Trianon, Don-kanyar. Magyar ember számára ezek soha többé nem lesznek pusztán földrajzi nevek.

Nagyapám egy szőlősgazda harmadik és legkisebb gyermekeként született. Az idősebb bátyjánál húsz, a fiatalabbnál tizenhat évvel volt fiatalabb. „Ajándék gyermek” volt.

Két bátyja családos ember volt, amikor karácsonykor elvitték őket katonának. Dédanyám úgy sírt, hogy szó szerint egyik napról a másikra megőszült. Nagyapám számára elemi iskolásként már nem volt titok a betűvetés, szorgalmasan levelezett bátyjaival. Küldtek neki(!) haza a hosszú és vékony, koporsószegnek nevezett cigarettafajtából. A leveleket sok-sok évig őrizte, még Édesapám is olvasta őket. Egy gyengébb pillanatában elégette a gyűjteményét.

Meg tudom érteni. Egyszerre nem érkezett több levél, se cigaretta. A várakozás izgalmát nem oldotta fel jó hír: 1943. május 15-én két testvérét eltűntnek nyilvánították. Szülei egyetlen fia maradt. Valóban ajándék gyermek volt.

Magyar Sztálingrád

A doni katasztrófa – a történelem legnagyobb magyar veszteséggel járó csatája – a sztálingrádi csata ideje alatt történt, attól nem függetlenül. Sztálingrád, mint borzalmak helyszíne és fordulópont, külföldiek számára sokkal közismertebb, így az elnevezés számukra is hűen tükrözi és érzékelteti a magyar történelemben elfoglalt helyét.

1942. április 11-én a keleti frontra küldték a 2. magyar hadsereget (július 27-ig három ütemben 207 ezer katona és 43 ezer munkaszolgálatos érkezett), hogy a második vonalban támogassa az 1942. június 28-án Dél-Oroszország és a Kaukázus ellen irányuló német offenzívát. Államközi szerződés nélkül bocsátották a németek rendelkezésére a magyar csapatokat, aminek meg is lett a közismert tragikus következménye. A német tervet nem sikerült végrehajtani, Tél tábornok Voronyezstől délre, 200 kilométeres frontszakaszon találta a magyar katonákat, akik egy eleve lehetetlen feladat végrehajtásával küszködtek.

A magyar katonáknak kimerülten kellett azonnal hozzálátniuk feladatukhoz: a III. hadtest a németekkel együtt harcolva, a következő két ütemben érkezők harc nélkül, de több mint ezer kilométeres gyalogmenetben érkeztek a Donhoz. A frontszakasz még egy kitűnően felszerelt, hasonló létszámú erő számára is túl hosszú volt. A 2. magyar hadsereg felszerelése bőven hagyott kívánnivalót: lőszer, üzem- és fűtőanyag, élelem és ruházat egyaránt elégtelen volt. Magyar viszonylatban jól felszerelték, de a „magyar viszonylatban” azt jelenti, a németek, és ami a lényeg: a szovjetek felszereltségének színvonalát nem érte el, hiába kapták meg az ország fegyverkészletének felét(!). A nyári offenzívára való felkészülés miatt hiányzott a téli felszerelés – gondolom sok Olvasómnak eszébe jut erről a németek szereplése 1941 őszén-telén. Ugyan a zsoldot megduplázták, de azt se ellőni, se megenni, se elfűteni nem lehetett… A hideg és kevés fűtőanyag, táplálkozási hiányosságok miatt sok katonát végkimerüléssel vittek kórházba. A magyar egységek harckocsikkal és hatásos páncélelhárító fegyverekkel nem rendelkeztek (T-34-es páncélzata ellen hatástalan fogatolt ágyúk voltak - ló nélkül), hiány volt aknavetőkből és egyéb tüzérségi eszközökből is. A németek nem biztosítottak nehéztüzérséget, sőt saját egységeikhez rendeltek magyar egységeket. A németek által nyújtható páncélos fedezet, az ún. Cramer-hadtest bevetéséről csak személyesen Hitler dönthetett, azaz gyakorlatilag nem létezett (a magyar egységektől elvett, azaz hiányzó harckocsikat ide osztották be).

Ráadásul jelentős veszteségek - 26-27 ezer fő, az 1. páncélos hadosztály harckocsijainak fele, a 7. könnyű tüzérezred lövegállományának nagy része - ellenére is szovjet kézen maradt két hídfőállás (Uriv és Scsucsje). Az ún. hídfőcsaták 1942. július 18. és szeptember 16. között zajlottak.

1942 végén a Vörös Hadsereg vezetése kidolgozta a voronyezsi front osztrogozszk-rosszosi offenzíváját, aminek célja a 2. magyar hadsereg megsemmisítése volt. Január 5-én elfogtak egy szovjet rádióüzenetet: „Hamarosan kezdődik a koncert”. 1943. január 12-én az urivi hídfőből harcfelderítéssel indult a szovjet támadás a IV. hadtest 7. hadosztálya ellen. 13-án támadásra indult a szovjet 40. hadsereg. A magyarok jobbján (délre) lévő 8. olasz hadsereget az oroszok már decemberben felmorzsolták, baljukon (északra) lévő német egységek nem mozdultak. A havas utakon lehetetlen volt a csapatok gyors átcsoportosítása, a -10°C-os hidegben a fegyverek befagytak, éjjel a -40°C-os hidegben a sebesültek mind megfagytak. 14-én a scsucsjei hídfőből a szovjet 3. harckocsihadsereg is támadásra indult, estére már 50 kilométer széles és 17 kilométer mély rés volt a magyar védelmen. 15-én a szovjet támadó egységek elvágták a III. hadtestet a 2. magyar hadsereg többi részétől, estére 100 kilométerre szélesedett a rés a magyar védelmen. Az első napokban - amíg volt lőszer és működött a vezetés – a magyar katonák szívósan védekeztek. Legtovább a III. hadtest tartott ki, akiket a németek utóvédként durván kihasználtak: megtiltották számukra a nyugati utak használatát, nem adtak nekik szállást és ellátást, elvették járműveiket, és a hadtestparancsnokot, Stomm Marcell altábornagyot (is) durva bánásmódban részesítették (szállás helyett -20-30°C-ban éjszakázhatott). A védekezés pánikká és fejveszett meneküléssé vált, a brutális fegyelemtartás (állandó kivégzések) ellenére is. 16-án Jány Gusztáv vezérezredes előzetes intézkedéseket adott ki a VII. hadtest és az 1. páncéloshadosztály visszavonulására. A 2. magyar hadsereg a német B hadseregcsoport alárendeltségébe tartozott, ami csak 17-én engedélyezte a visszavonulást (Hitler és Horthy parancsa szerint az utolsó emberig kellett védekezni); addigra a 2. magyar hadsereg részekre szakadva vezethetetlenné vált.

Viszont addig – és ahol lehetett – a magyar katonák hősiesen kitartottak. Az urivi hídfőből induló szovjet támadás első három napja alatt 132 harckocsiból 83-at megsemmisítettek honvédeink – közelharcban(!) -, ellenállásukat csak az ötödik napra tudták felszámolni. Sikerült a visszavonuláshoz 8 kilométer széles folyosót nyitva tartani. A szovjet tervet – a 2. magyar hadsereg teljes létszámának bekerítését és megsemmisítését - nem sikerült végrehajtani, veszteségük (33 ezer halott és 61 ezer sebesült) felét magyar csapatokkal szemben szenvedték el. 24-ére sikerült(?) végrehajtani a visszavonulást. Ugyanazon a napon a német vezetés döntött a 2. magyar hadsereg (maradványai) arcvonalból való kivonásáról, az erről szóló intézkedés a magyarokat tette felelőssé a katasztrófáért. Ekkor (a fűtött szobából irányító) Jány Gusztáv vezérezredes az indokolatlan és sértő, hírhedt hadparancsával csapatai nyakába varrta a felelősséget (emiatt Horthy eljárást akart indítani ellene, így jobbnak látta nyugállományba vonulni – igaz, a németek kitüntették). A tisztek körében a csapatok becsmérléssel és felkoncolással büntetése nem volt általános. Farkas Antal alezredes és Sárkány Jenő (a III. hadtest vezérkari főnöke) öngyilkos lett, Stomm Marcell altábornagy – magyar hadtörténelemben egyedülálló módon – február 1-én felelős parancsnokként feloszlatta hadtestét, és öngyilkosságot kísérelt meg. Jánnyal ellentétben Stomm a hadszíntéren osztozott csapatai szenvedéseiben, amikor február 3-án hadifogságba esett, lábait amputálni kellett.

1943. január 12. és február 2. között a szovjet csapatok több mint 100 kilométert előrenyomultak.

Március 5-én a 2. magyar hadsereg maradványait a német parancsnokság sürgősen hátravonta a Dnyeper nyugati partjára. Április 24-én elkezdődött az alakulatok hazaszállítása, egy részük a Szovjetunióban maradt megszállási feladatokat teljesíteni.

1943. január 1-én a 2. magyar hadsereg élelmezési létszáma 194334 fő, március 1-én 100818 fő (a hiány 93516 fő); 41792 fő elesett, megfagyott vagy eltűnt, 28044 beteget és sebesültet hazaszállítottak, 23680 fő fogságba esett. A 2. magyar hadsereg létszámának kb. 30%-a, 43 ezer fő munkaszolgálatos volt, veszteségük 21287 fő – azaz minden második ember -, ebből kb. 15 ezer fő elesett. A felszerelés alig 20-30%-át sikerült megmenteni, a nehézfegyverzet közel 100%-a odaveszett. A 2. magyar hadsereg Szovjetunióbeli harcai során – tehát a doni katasztrófát megelőző időszak is ide értendő – halt meg a fia Horthy Miklósnak, Kállay Miklósnak, Imrédy Bélának és Gömbös Gyulának.

A legfájóbb, hogy a katasztrófa nem volt eleve elrendelve, viszont előre látható volt; a magyar tisztek végsőkig való kitartása, és a munkaszolgálatosokkal való durva bánásmód pedig tetézte a rendkívüli veszteségeket.

A budapesti (közvéleménnyel közölt) hivatalos értékelések optimisták voltak, a tapasztalt brutalitásokra nem tértek ki. A veszteségek valós mértékéről a londoni és moszkvai rádió adásaiból lehetett értesülni. Olvasmányaim és nagyszüleim elbeszélése alapján ismerve az ország idegen nyelv ismeretét és a rádió elterjedtségét (újságra se volt pénzük…), valószínűleg a háború végéig csak sejtették a katasztrófa nagyságát.

Közben…

1943. január 14. Casablancában Roosevelt, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Churchill, Nagy-Britannia miniszterelnöke, De Gaulle, a Francia Nemzeti Felszabadító Bizottság elnöke megegyeztek: a tengelyhatalmaktól csak a feltétel nélküli megadást fogadják el.

1943. január 23. A britek elfoglalták a németektől Tripolit.

1943. január 31. Német kapitulációval véget ért a sztálingrádi csata

1943. február 18. Göbbels totális háborúra szólította fel a német népet.

1943. február 22. Kivégezték Sophie és Hans Schollt.

Emlékezünk

A háború után a doni katasztrófa tabutémává vált. Az 1983-ban kiadott Pergőtűz című könyv példányait egy héttel a megjelenés után betiltották és bezúzták.

A pákozdi Katonai Emlékparkban az 1990-es években épült Szabó Tamás tervei alapján a Doni kápolna, ahol végső nyughelyet talált egy Oroszországból, Roszkinoból hazaszállított ismeretlen magyar katona.

2009-ben Szegeden a Rákóczi téren felavatták Kligl Sándor Háború című szobrát: két egymásba kapaszkodó sebesült honvéd botjára, illetve fegyverére támaszkodik, a szélfutta télikabátok azonban üresek, hiányoznak belőlük az emberek.

Emlékezek

2011 karácsonya előtt a Honvédelmi Minisztérium Katonai Hagyományőrző és Hadisírgondozó Osztály honlapján (www.hadisir.hu) megtaláltam Nagyapám fiatalabb bátyját, aki Rudkinoban, a II. Magyar Központi Katonai Temetőben nyugszik.

2012 őszén, legelső látogatásomkor a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Könyvtárában – ami mindenki számára térítésmentesen nyitva áll – a kutatószobában figyelmes lettem egy könyvre: Veszteségi lajstrom. Kinyitottam. Nem az első, hanem a második világégés bekötött veszteségi lajstromai voltak. Mellette még legalább hat-hét kötet, amik vastagságban a Magyar Értelmező Kéziszótárral vetekedtek. Egy név – egy sor. A Don-kanyarban közel 150 ezer magyar katona és munkaszolgálatos halt meg. Hozzászoktunk a nagy számokhoz. Sokkal elgondolkodtatóbb volt a 10. számú veszteségi lajstromban megtalálni Nagyapám két bátyját.

Sajnos Nagyapám nem érte meg, hogy hírt kapjon a bátyjairól. Emléküket – bajtársaikéval együtt – helyette is őrzöm.

doni kapolna

Doni kápolna a pákozdi Katonai Emlékparkban

Köszönöm Belme Attilának, hogy észrevételeivel segítette cikkem kiegészítését.

 

Ajánlott, és felhasznált irodalom

Zajlik a casablancai tanácskozás. Múlt-kor történelmi portál (www.mult-kor.hu). 2004. május 21. 03:09

http://mult-kor.hu/cikk.php?id=1436 Hozzáférés: 2013. január 12. 23:11

A brit haderő elfoglalja a német kézen levő Tripolit. Múlt-kor történelmi portál (www.mult-kor.hu). 2004. május 21. 03:09

http://mult-kor.hu/cikk.php?id=2487 Hozzáférés: 2013. január 12. 23:01

Kapitulációval ér véget a sztálingrádi csata. Múlt-kor történelmi portál (www.mult-kor.hu). 2004. szeptember 13. 12:06

http://mult-kor.hu/cikk.php?id=8284 Hozzáférés: 2013. január 12. 23:14

Goebbels totális háborúra szólítja fel Németországot. Múlt-kor történelmi portál (www.mult-kor.hu). 2004. szeptember 13. 12:06

http://mult-kor.hu/cikk.php?id=8468 Hozzáférés: 2013. január 12. 23:17

Münchenben kivégzik Sophie és Hans Schollt. Múlt-kor történelmi portál (www.mult-kor.hu). 2004. szeptember 13. 12:06

http://mult-kor.hu/cikk.php?id=8469 Hozzáférés: 2013. január 12. 23:20

Megkezdődik a magyar csapatok elleni szovjet támadás a Don-kanyarban. Múlt-kor történelmi portál (www.mult-kor.hu). 2004. szeptember 13. 12:06

http://mult-kor.hu/cikk.php?id=8166 Hozzáférés: 2013. január 12. 22:41

Voronyezst visszafoglalják a szovjet csapatok. Múlt-kor történelmi portál (www.mult-kor.hu). 2004. szeptember 13. 12:06

http://mult-kor.hu/cikk.php?id=19512 Hozzáférés: 2013. január 12. 23:22

A magyar hadtörténet legnagyobb veresége. Múlt-kor történelmi portál (www.mult-kor.hu). 2008. január 11. 12:00

http://mult-kor.hu/20080111_a_magyar_hadtortenet_legnagyobb_veresege Hozzáférés: 2013. január 12, 23:26

Keserű emlékek a magyar Golgotáról. Múlt-kor történelmi portál (www.mult-kor.hu). 2008. január 11. 13:00

http://mult-kor.hu/20080111_keseru_emlekek_a_magyar_golgotarol Hozzáférés: 2013. január 12. 23:37

Menekülés a Don-kanyarból. Múlt-kor történelmi portál (www.mult-kor.hu). 2008. január 8. 14:00

http://mult-kor.hu/cikk.php?id=357 Hozzáférés: 2013. január 12. 22:40

Nagyapáink Mohácsa, a Don-kanyar. Múlt-kor történelmi portál (www.mult-kor.hu). 2009. január 10. 17:15

http://www.mult-kor.hu/20090110_nagyapaink_mohacsa_a_donkanyar Hozzáférés: 2013. január 12. 23:40

Szélfútta télikabátok emlékeztetnek nagyapáink Mohácsára. Múlt-kor történelmi portál (www.mult-kor.hu). 2009. november 2. 11:34

http://mult-kor.hu/cikk.php?id=27039 Hozzáférés: 2013. január 12. 23:50

Emléktáblát koszorúztak a doni hősök tiszteletére. Múlt-kor történelmi portál (www.mult-kor.hu). 2010. január 13.

http://mult-kor.hu/20100113_emlektablat_koszoruztak_a_doni_hosok_tiszteletere Hozzáférés: 2013. január 12.

Volt egyszer egy hadsereg. Múlt-kor történelmi portál (www.mult-kor.hu). 2011. január 12. 13:31

http://mult-kor.hu/20110112_volt_egyszer_egy_hadsereg Hozzáférés: 2013. január 12. 23:45

Szegő Iván Miklós: A magyar katonát dicsérték a németek 1942-ben. [origo] (www.origo.hu) 2012. 07. 02. 18:24

http://www.origo.hu/tudomany/20120702-ii-vilaghaboru-sztalingrad-donkanyar-magyar-katonak.html Hozzáférés: 2013. január 13. 0:48

Szegő Iván Miklós: Tudni lehetett, hogy elpusztul a doni hadsereg. [origo] (www.origo.hu) 2012. 11. 06. 16:12

http://www.origo.hu/tudomany/tortenelem/20121029-donkanyar-a-nagy-vilmos-miniszter-sem-menthette-a-2-magyar.html Hozzáférés: 2013. január 13. 0:48

Szegő Iván Miklós: Elfagyott kezekkel, éhesen vártak sorsukra a Don-kanyarban. [origo] (www.origo.hu) 2012. 12. 17. 23:30

http://www.origo.hu/tudomany/tortenelem/20121210-allohaboru-a-donkanyarban-a-2-magyar-hadsereg-es-a-munkaszolgalatosok.html Hozzáférés: 2013. január 13. 0:58

Szegő Iván Miklós: Egy szál puskával a tankok ellen. [origo] (www.origo.hu) 2013. 01. 13. 0:55

http://www.origo.hu/tudomany/tortenelem/20130110-attores-a-donkanyarban-a-2-magyar-hadsereg-pusztulasa.html Hozzáférés: 2013. január 13. 1:09

Szegő Iván Miklós: Egy hétig hallgattak a doni katasztrófáról [origo] (www.origo.hu) 2013. 01. 12. 20:28

http://www.origo.hu/tudomany/tortenelem/20130111-donkanyar-a-hosi-halal-dicsobb-mint-az-erelmeszesedes.html Hozzáférés: 2013. január 13. 1.17

Katona Gergely: Térképek a Don-kanyarból. 2004.

http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/szakdolg/katona_gergely/katona.htm Hozzáférés: 2013. január 13. 1:28

Ungváry Krisztián: Mítoszok a Don-kanyarról. index (www.index.hu)

http://index.hu/tudomany/tortenelem/2013/01/17/mitoszok_a_don-kanyarrol Hozzáférés: 2012. január 21. 15:59

Honvédelmi Minisztérium Katonai Hagyományőrző és Hadisírgondozó Osztály honlapja (http://www.hadisir.hu) Hozzáférés: 2013. január 15. 23:26

Katonai Emlékpark Pákozd (www.kempp.hu) Hozzáférés: 2013. január 16. 2:19

Száray Miklós – Kaposi József: Történelem IV. középiskolák, 12. évfolyam. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2006. ISBN 978-963-19-3501-1

MSZ ISO 690:1990 Bibliográfiai hivatkozások

Írta: Porkoláb Péter

Hirdetés

További cikkek

A
A 25. órában vagyunk!

Minden családban keringenek történetek arról, mit is tett, vagy élt át egy rokon a II. világháborúban. Sokáig erről még beszélni sem volt ildomos, ám sok családban még ma is élnek azok az emberek, akik átélték a történelem egyik legnagyobb háborúját. Az ő történeteiket szeretnénk most megosztani, hogy azok is hallathassák a hangjukat, akik eddig nem tehették, vagy ma már nincsenek köztünk.

Bővebben
Látogatásaink

Az évek során igyekeztünk minél több - a világháborúhoz kapcsolódó - múzeumba, hadiparkba, haditechnikai bemutatóra és egyéb helyszínre eljutni. A gyűjteményünket olvasóink beküldött képeivel remélhetőleg tovább sikerül folyamatosan bővítenünk.

Tovább
Emlékművek

Hideg kő és/vagy fém mementói a múlt eseményeinek, a múlt embereinek és tetteiknek. Hidegek - mégis élnek. Naponta elmegyünk mellettük, mégis ritkán állunk meg, olvasunk el néhány nevet, és hajtunk fejet.

Tovább