„Nem ígérhetek semmi mást csak vért, gürcölést, könnyeket és izzadságot.” - Winston Churchill

Második világháború

patreon reklamTámogass bennünket!
Anyagi eszközeink nincsenek, ezek hiányában viszont hosszabb távon leküzdhetetlen nehézségbe ütközik e bázis fennmaradása. Honlapunk nonprofit, csapatunk tagjai puszta elhivatottságból teszik, amit tesznek. Ezért kérjük: akinek fontos e felület fennmaradása, e közösség további munkája, és üzenetünk eljuttatása minél szélesebb körbe, támogasson bennünket. 

A cseh hadsereg múzeuma és a prágai Heydrich-múzeum

A márciusi hosszú hétvégét kihasználva ellátogattam Prágába. Az ilyenkor szokásos Károly híd/Vencel tér/Szent Vitus katedrális/kocsmák kör mellé tervbe volt véve néhány kevésbé frekventált, ám annál érdekesebb helyszín is. Sajnálatos módon a Prága külvárosában található Kbely szabadtéri légi múzeum csak májustól októberig van nyitva, de akadt azért más hadtörténeti vonatkozású látnivaló is, amelyet most Hadimúzeumok sorozatunk alább következő részében mutatunk be.

A Cseh Hadtörténeti Intézet Hadsereg-múzeuma és Ellenállási Emlékhelye (Vojenskỳ Historickỳ Ústav Armády ČR, Památník Odboje) a belvárostól nem messze, a Źiźkov negyedben található. A múzeum az első világháborútól az antikommunista ellenállásig mutatja be a cseh fegyveres erők történetét.   

A múzeum bejáratánál (ahol még jól látszik a csehszlovák címer hűlt helye) egy korabeli , de ma is aktuális figyelmeztetés és egy Skoda gyártmányú 15 cm-es K1 löveg fogad.

p3170065k

p3170067k

Néhány ereklye az 1860-as években az Osztrák-Magyar Monarchia  cseh területein alapított Sokol-mozgalomból, mely kezdetben tornaegyletek, majd félkatonai szervezetek formájában működött és politikailag teljességgel inkorrekt célja a cseh ifjúság fizikai erőnlétének és elsősorban nemzettudatának fejlesztése volt.

p3170072hp3170073

Az antant, az USA és a központi hatalmak jellegzetes karabélyai.

p3170087ap3170091p3170092

Itt rejtegette a csehszlovák állam atyja, Eduard Benes a háború alatt már emigrációban élő Tomas G. Masarykkal, a csehszlovák állam másik atyjával folytatott levelezését, mielőtt ő maga is emigrált volna. Középen és jobbra: Fogazott pengéjű német és osztrák-magyar bajonettek, és egy érdekes amerikai rohamkés háromélű pengével.

 p3170085kp3170093p3170095

Az előtérben osztrák-magyar Schwarzlose, mögötte francia Hotchkiss, végül német Maxim géppuska. Mellette Milan Rastislav Stefánik, a cseh fegyveres erők megalapozójának fényképe. Az emigráns Cseh Nemzeti Tanács oszlopos tagja és a francia hadsereg tábornoka, az összes fontosabb antantállamot beutazta a háború alatt Oroszországtól az USA-ig, és mindenhol részt vett cseh emigránsokból álló harcoló alakulatok megszervezésében.

p3170098p3170100

"A little hell(p) from the RAF" - az angol humor megnyilvánulása az első világháborúban bevetett legnagyobb, 748 kg-os brit légibombán. Mellette a központi hatalmak háborús dísztárgyai különféle méltóságok képeivel.
 
p3170104p3170110p3170112
 
Ereklyék a cári hadsereg egyik első cseh alakulatából (kezdetben csak hírszerzési és propagandafeladatokat láttak el) és a francia hadsereg (kezdetben az idegenlégió kötelékei között szolgáló) cseh századának ("Nazdar-század") tagjai.
 
p3170114p3170117p3170118k

Az orosz hadsereg egy későbbi, már harci feladatokat is ellátó cseh alakulatának tagjai. Jobbra: 75 mm-es japán hegyi ágyú, melyet az orosz hadsereg (1916-ban 100db-ot kaptak belőle a japánoktól) cseh alakulatai használtak.

p3170120sp3170130

A cseh emigránsokat buzdító toborzóplakátok. A Cseh Nemzeti Tanács láthatóan nem tétlenkedett. Az első képen Csehszlovákia négy teremtője: Stefánik, Masaryk, Karel Kramar és persze Woodrow Wilson.

p3170174p3170131p3170132p3170133p3170134

Az orosz forradalom után alapított 3. Csehszlovák Lövészezred tagjai és néhány légiós ereklye.

p3170146p3170155
Barátságos segédeszközök, természetesen az orosz frontról.
p3170150p3170151
 Cseh önkéntesek az olasz és francia hadseregben a háború vége felé.
 
p3170163sp3170164p3170168Zászlóvariációk a születőben levő új állam számára.
 

p3170172A Sokol-mozgalomból kinőtt önálló csehszlovák hadsereg első tagjai. Az egyenruhákon jól látszanak az innen-onnan összeszedegetett elemek, de a hatékonyságra nem lehetett panasz: a légiókban edződött veteránok megszállták a szeparatista német területeket, meghátrálásra kényszerítették a Teschen-vidéket megszállni igyekvő lengyel hadsereget és végül a Tanácsköztársaság offenzíváját is visszaverték. De azért akadtak hiányosságok is: a képen látható szótár a Monarchiában használatos német vezényleti nyelv miatt csak németül ismert katonai szakkifejezések csehszlovákosítását szolgálta.

 

p3170181p3170194Történtek persze lépések a magyarság integrálására is (legalábbis a hadseregben). A képeken: nyelvóra a hadseregben valamint a fegyvernemek és a rendfokozatok cseh, német és magyar megnevezéseit tartalmazó oktatóanyagok.

p3170206qp3170209

A munka nemesít! Néhány emléktárgy a német közmunkaprogramot koordináló Birodalmi Munkaszolgálattól(Reichsarbeitsdienst).

p3170230p3170231

 "A szövetségesek árulása" (ez a vitrin felirata). Lengyel és magyar katona kézfogása, feltehetően Kárpátalja illetve a Teschen-vidék megszálláskor. Mellette a Cseh-morva protektorátust létrehozó führeri rendelet eredeti példányának első és utolsó oldala.

p3170295p3170278

Alois Eliás tábornok portréja és egyenruhája. Az első világháborúban a francia és orosz cseh légiókban harcolt. Csehszlovákia létrejötte után egyre feljebb emelkedett a ranglétrán, végül a szállítmányozási miniszterségig vitte. 1939 és 1941 között népszerűsége miatt a Protektorátus bábkormányának formális miniszterelnöke volt. És hogy akkor miért kapott díszhelyet a múzeumban? Nos, lényegében ő volt a hazai ellenállás szimbóluma, kifelé mutatott arca. Pozícióját arra használta, hogy ahol csak tudott, keresztbe tett a németeknek, végig szorosan együttműködött az ellenállással és kereste a kapcsolatot Londonnal. Heydrich színre lépésekor, még hivatalban levő miniszterelnökként letartóztatták, 1942-ben pedig kivégezték.

p3170299a

A RAF 310. "csehszlovák" százada győzelmeinek jegyzőkönyve. Mellette: Karel Pavlík őrmester csinosítja a Spitfire-jét. 

p3170303p3170304

És a csehek ezúttal is mindenhol ott vannak: a RAF-ban, az észak-afrikai brit erőknél, az ejtőernyős alakulatokban...

p3170321

A Heydrich elleni merényletben is használt házi készítésű gránát és Sten Mk. II-hoz való tölténytár, amelyek a Protektorátus területén bevetett diverzáns alakulatok alapfelszerelésének részét képezték. Mellette ejtőernyősök által használt Sten Mk.V, szuronnyal - ilyen is volt.

p3170310

És végül a jelen: abszolút NATO-konform cseh KFOR-katona, kezében hazai gyártású Sa vz.58. Mellette egy "amerikai gyártmányú, a Koszovói Felszabadítási hadseregtől elkobzott sapka". Ezt valamiért fontosnak tartották megjegyezni és kiállítani.

p3170330p3170331

Összegezve, ha valaki Prágában jár, mindenképp érdemes itt eltöltenie egy-két órát, mivel a múzeum igen gazdag tárlatokkal rendelkezik, érdekes témát dolgoz fel a cseh mellett meglepően aprólékos angol nyelvű magyarázatokkal is (azt már száz éve is tudták, hogy milyen fontos a külföld megfelelő tájékoztatása) és ráadásul ingyenes. Bár nem meglepő módon a túra végére kicsit olyan érzése lesz az embernek, mintha az Osztrák-Magyar Monarchia és a Harmadik Birodalom bukása is kizárólag a csehek közreműködésének lett volna köszönhető.

A Heydrich-i Terror Hőseinek emlékhelye (Národní Památník Hrdinů Heydrichiády) a belváros Nové Mesto negyedében található, a Szent Cirill és Metód katedrális alagsorában. Az útikönyvek érdekes módon nem írnak róla, nekem is Rammjaeger kolléga hívta fel rá a figyelmemet. A múzeum témája a cseh-morva protektorátus néhai helytartója, Reinhard Heydrich tevékenysége és halála, de elsősorban az 1942. május 27-i merényletet elkövető három, Angliában kiképzett cseh ejtőernyősnek (Josef Gabĉik, Jan Kubiś, Josef Valĉik) és a megtorlások áldozatainak állít emléket. A múzeum két részből áll, az egyik egy kis terem néhány vitrinnel és az események részletes leírásával, a másik pedig valójában a katedrális kriptája. Itt bujkáltak az ejtőernyősök, itt haltak meg/lettek öngyilkosok mikor a németek ostrom alá vették az épületet és itt is vannak eltemetve.
 
 A merénylők által használt fegyverek és a kormányzó kocsija a merénylet után, már ami maradt belőle. Ehhez képest Heydrich még napokig életben maradt, egy, az életmentő műtét közben szerzett fertőzés végzett vele.  Itt idő és akkumulátor-kapacitás hiányában sajnos már nem sikerült sok értelmes képet készíteni, azokat is csak mobillal.
kp752kp757
 
Az ezúttal is kétnyelvű és igencsak részletes magyarázatokból megtudhatjuk, hogy hogyan fogalmazódott meg a britek és cseh emigráns kormány fejében Heydrich megölésének a terve (és hogy hogyan tiltakozott ez ellen az otthoni cseh ellenállás), hogyan zajlott a merénylet és az azt követő megtorlás, mindez számos személyes jellegű aprósággal kiegészítve. A konkrét eseményeket most részletesen nem is fejteném ki, a neten  bárki utánanézhet az Emberszabású Hadműveletnek (Operation Anthropoid), avagy a művelet, ahol minden, amit csak el lehet szúrni, az el is lett szúrva (rossz helyen földet érés, csütörtököt mondott fegyver, a támadók megsebesítik magukat/egymást a merénylet során, stb.), de a célt végül hatalmas szerencsével (nyitott autó, a sofőr támadáskor állóra fékezi a kocsit ahelyett hogy a gázra taposna, stb.) mégis sikerült elérni. A néhai helytartóról egyébként a Marduk nevű beatzenekar is megemlékezett.
 
A hadimúzeum-túra stílusos lezárásaként pedig fáradjunk be az utca túloldalán, pont a Heydrich múzeum bejáratával szemben található, mintegy a múzeum éttermeként funkcionáló „Az ejtőernyőshöz” címzett kocsmába („Krĉma u paraśutistú”), ahol ihatunk egyet a derék katonák emlékére és gyönyörködhetünk a falakat díszítő fotókban és korabeli dokumentumokban.
 kp776

Forrás: KatPol Blog
 

Hirdetés

További cikkek

A
A 25. órában vagyunk!

Minden családban keringenek történetek arról, mit is tett, vagy élt át egy rokon a II. világháborúban. Sokáig erről még beszélni sem volt ildomos, ám sok családban még ma is élnek azok az emberek, akik átélték a történelem egyik legnagyobb háborúját. Az ő történeteiket szeretnénk most megosztani, hogy azok is hallathassák a hangjukat, akik eddig nem tehették, vagy ma már nincsenek köztünk.

Bővebben
Látogatásaink

Az évek során igyekeztünk minél több - a világháborúhoz kapcsolódó - múzeumba, hadiparkba, haditechnikai bemutatóra és egyéb helyszínre eljutni. A gyűjteményünket olvasóink beküldött képeivel remélhetőleg tovább sikerül folyamatosan bővítenünk.

Tovább
Emlékművek

Hideg kő és/vagy fém mementói a múlt eseményeinek, a múlt embereinek és tetteiknek. Hidegek - mégis élnek. Naponta elmegyünk mellettük, mégis ritkán állunk meg, olvasunk el néhány nevet, és hajtunk fejet.

Tovább