„Ennyire még soha nem álltak úgy a dolgok a történelem során, mint most." - Dwight D. Eisenhower

Második világháború

patreon reklamTámogass bennünket!
Anyagi eszközeink nincsenek, ezek hiányában viszont hosszabb távon leküzdhetetlen nehézségbe ütközik e bázis fennmaradása. Honlapunk nonprofit, csapatunk tagjai puszta elhivatottságból teszik, amit tesznek. Ezért kérjük: akinek fontos e felület fennmaradása, e közösség további munkája, és üzenetünk eljuttatása minél szélesebb körbe, támogasson bennünket. 

Az olasz fasizmus és a német nácizmus összehasonlítása

Nagyon sokan tudják úgy, hogy Németország a II. világháborúban egy fasiszta ország volt. Sőt, még történelem könyvekben is találhatunk "a fasiszta Németország" kifejezéseket. Ez viszont egy súlyos tévedés: a németek nácik, az olaszok pedig fasiszták voltak. De mi a kettő közötti különbség? Erre a kérdésre próbálunk meg ebben az összefoglalásban választ adni.

A bal- és jobboldal küzdelme Olaszországban

Olaszországban az első világháború következményeképpen éhínségek és válságok tomboltak. 1919-ben Benito Mussolini megalakítja a Hadviseltek Szövetségét (Fascio di Combattimento), ami 1921-ben átalakul Nemzeti Fasiszta Párttá. Támogatói többek között a katonatisztek, a királyi ház, Vatikán és a feketeingesek (fegyveres alakulat). Eközben 1921-ben megalakul a baloldal Olasz Kommunista Párt (Togliatti) néven, melyet  a munkásság egy része támogat.

Fegyveres harc tör ki a fasiszta alakulatok és a munkásság között (megindul a baloldali szervezetek és intézmények felszámolása). 1922 októberében a kormány a fasizmus térhódítása ellen a szükségállapot kihirdetését kéri III. Viktor Emánuel királytól, aki ezt visszautasítja, ezzel szabad utat biztosítva a fasiszta hatalomátvételhez. 1922 október 29-én Mussolini miniszterelnök lesz, ezzel megkezdődik a fasiszta diktatúra lassú kiépülése. 1923-ban létrejön és beépül az államszervezetbe a Fasiszta Nagytanács. Később megindul az ellenzéki pártok felszámolása, a sajtószabadság korlátozása. Mussolini rendeleti úton kormányoz, csak a királynak felelős, a parlamentnek nem.

Részlet az olasz fasiszták tízparancsolatából (1934-es változat):

  • "A fasiszta, különösen ha katona, legyen tudatában annak, hogy nincs örök béke.
  • A bajtársad legyen a testvéred, először azért, mert vele élsz, másodszor azért, mert úgy gondolkozik mint te.
  • A puskát és a tölténytáskát nem azért kaptad, hogy az tétlenségben rozsdásodják, hanem azért, hogy a háborúban szorítsad.
  • Mussolininak mindig igaza van!"

A weimari Németország bukása és a nemzetiszocialista állam kiépítése

A gazdasági világválság éveiben a munkanélküliség, az életszínvonal csökkenése, a kis- és középüzemek tömeges tönkremenetele radikális változások követelésére mozgósította a tömegeket. A középpártok befolyása csökkent. A szélsőjobboldal ugyanekkor teret nyert. Megnőtt az NSDAP (Nationalsonzialistische Deutsche Arbeiterpartei) befolyása. Főként a kispolgári és középréteg támogatta.

Adolf Hitler 1919-ben került kapcsolatba az NSDAP-val, melynek később tagja, majd 1921 júliusától vezetője lett. Főbb vezetők még: Ernst Röhm az SA vezére, Herman Göring, Joseph Goebbels, és Rudolf Hess. Egyre nagyobb lett a népszerűsége a pártnak az elkövetkezendő időben.
Ígéretek, melyeket az NSDAP tett az embereknek: szociális demagógia, új, nagy hadsereg, új hivatalok, munkanélküliség megszüntetése, TB reform, oktatás és egészségügy fejlesztése. A párt - kisebb nehézségek után - megnyeri a választásokat. 1934 augusztus 2-án Hindenburg meghal: Hitler a köztársasági elnök lesz, majd 1938-tól a hadsereg főparancsnoka is.

Hitler, a párt zászlajáról:

"A vörös színben a mozgalom szociális gondolatát látjuk, a fehérben a nemzeti eszmét, a horogkeresztben pedig az árja ember győzelméért folytatott harc misszióját, és egyben az alkotó munka gondolatának győzelmét, amely mindig antiszemita volt és az is marad."

Az olasz fasizmus különbségei a német nácizmushoz képest:
  • A törvényes keretek fennmaradnak 
  • Kiépüléséhez hosszú idő szükséges 
  • Nem önálló, Németországtól függ
  • Hat rá a Marinetti-féle futurizmus: minden rossz és bűnös, mindent le kell rombolni, hogy újjá lehessen építeni a világot
 

Olaszország

Németország

Vezető párt
Fasiszta Párt NSDAP
Vezető személy
Benito Mussolini Adolf Hitler
Diktatúra
Tekintélyuralmi, majd totális Totális
Családi élet Nem szólnak bele Beleszólnak
Korrupció
Csökken

Háborúravaló felkészülés
Nincs különösebb felkészülés Jelentős felkészülés
Művészet
Épületeket, műemlékeket építenek
Lerombolják a műemlékeket, óriási épületeket építenek

Mussolini a fasizmussal, Hitler pedig a nemzeti-szocializmussal írta zászlajára a kommunizmus elleni harcot. Nemzeti mozgalom volt mindkettõ, és ellensége a nemzetközi szellemnek. Ezért minden olyan összehasonlítás, amely a fasizmust vagy a nemzeti-szocializmust azonosítja a kommunizmussal mindenképpen helytelen félrevezetés.

Írta: Koszta

Hirdetés

További cikkek

A
A 25. órában vagyunk!

Minden családban keringenek történetek arról, mit is tett, vagy élt át egy rokon a II. világháborúban. Sokáig erről még beszélni sem volt ildomos, ám sok családban még ma is élnek azok az emberek, akik átélték a történelem egyik legnagyobb háborúját. Az ő történeteiket szeretnénk most megosztani, hogy azok is hallathassák a hangjukat, akik eddig nem tehették, vagy ma már nincsenek köztünk.

Bővebben
Látogatásaink

Az évek során igyekeztünk minél több - a világháborúhoz kapcsolódó - múzeumba, hadiparkba, haditechnikai bemutatóra és egyéb helyszínre eljutni. A gyűjteményünket olvasóink beküldött képeivel remélhetőleg tovább sikerül folyamatosan bővítenünk.

Tovább
Emlékművek

Hideg kő és/vagy fém mementói a múlt eseményeinek, a múlt embereinek és tetteiknek. Hidegek - mégis élnek. Naponta elmegyünk mellettük, mégis ritkán állunk meg, olvasunk el néhány nevet, és hajtunk fejet.

Tovább