„Az ember három módon érheti el célját: tervezéssel, munkával és imával." - George Patton

Második világháború

patreon reklamTámogass bennünket!
Anyagi eszközeink nincsenek, ezek hiányában viszont hosszabb távon leküzdhetetlen nehézségbe ütközik e bázis fennmaradása. Honlapunk nonprofit, csapatunk tagjai puszta elhivatottságból teszik, amit tesznek. Ezért kérjük: akinek fontos e felület fennmaradása, e közösség további munkája, és üzenetünk eljuttatása minél szélesebb körbe, támogasson bennünket. 

Nácizmus és okkultizmus II. - A nácizmus okkult arca

Mindezen, előző írásunkban bemutatott, okkult szellemi áramlatokból Alfred Isidor Rosenberg gyúrta össze a nácizmus eszmerendszerét. A nácik orosz születésű főideológusa kidolgozta a zsidó összeesküvés elméletet, foglalkozott az északi faj mitológiájával. Ő integrálta a náci filozófiába Nietzschét, Wagnert és olyan jövendőmondókat, mint Lagard, Gobin, Chamberlain. Kontrétan hozzá fűződik az „übermensch” (emberebb, vagy emberfeletti ember) fogalom megalkotása is.
 
alfred_isidor_rosenberg

Az eszméket nem soká tettekre is váltották. 1935-ben meghozták az un. vértörvényt, amely értelmében faji alapon korlátozták a szexuális kapcsolatokat, sterilizálták a betegeket és elindították az eutanázia programot, amely során öregek, beteg gyermekek és felnőttek tízezreit „segítették a halálba”. Másik irányban elkezdődött a „Lebensborn” fajnemesítő mozgalom, amelynek keretében árjának minősített férfiakat ösztönöztek arra, hogy minél több gyermeket nemzenek, akiket aztán szüleiktől elszakítva, náci nevelők gondoztak.

Az okkult hátterű kutatások, expedíciók Tibetbe és az ókori világ néhai központjaiba legendás ereklyék és misztikus titkok megszerzését célozták. Heinrich Himmler megbízásából egy SS-tiszt, Otto Rahn több országot bejárt a Grál kehely után kutatva, az ereklye monyára azonban nem sikerült rábukkannia. 1937-ben kiadott útinaplójának a „Lucifer Szolgái” (Luzifers Hofgesinde) címet adta. Rahn 1933-ban csatlakozott az SS egyik különleges részlegéhez, a Faj és Település Főosztályon belül működő Prehisztorikus Hivatalhoz. Ezt a hivatalt is Himmler utasítására hozta létre, egy Karl Maria Willigut nevű személy, akinek akkora befolyása volt Himmlerre, hogy sokan Himmler Raszputyinjának nevezték. Willigut az okkult tudományok mestere, magát az egyiptomi Thor istenség kiválasztottjának tartotta. Ő tervezte az SS halálfejes gyűrűjét és magát az SS-villámot is, mégpedig a misztikus germán „sin” rúna jeléből.

karl-maria-wiligut
Karl Maria Willigut

(Ha már az SS-nél tartunk, említsük meg itt azt a nevelési jelmondatot, ami az SS-évkönyvekben fennmaradt! A török Bektasi-szektától származó intelem ekként hangzik: „ a tanítványnak olyannak kell lennie vezére kezében, mint a holtestnek a hullamosó kezében”.  Az SS 3 és fél éves, négy fokozatú beavatási szertartást tett kötelezővé tagjai számára. A beavatás első évében az öngyilkosságokkal együtt az SS-tanítványok halálozási aránya elérte a 37%-ot.)

Ugyancsak Himmler kezdeményezésére parapszichológusokat kezdtek alkalmazni a Wehrmachtnál, akik a hadműveletek során mágikus ingák segítségével próbálták a térképen meghatározni az ellenséges hadihajók és tengeralattjárók helyzetét.

Heinrich Himmler katolikus volt, de hitt a lélekvándorlásban, önmagát pedig a szlávok ellen harcoló nagy német uralkodó, I. Henrik reinkarnációjának tartotta. Továbbá mindig magánál tartotta a hinduk szent könyvének, a Bahagavad-Gítá egy példányát.

De nem Himmler volt az egyetlen náci vezér, aki az okkultizmus hatása alá került. Rudolf Hess is ez irányú bizodalmának köszönhette szerencsétlenül végződő angliai misszióját.  Az

1941. május 10-i dátumra az asztrológusa tanácsa alapján esett a választás, aki kijelentette, hogy a bolygók kedvező együttállása alapján ez az időpont a legalkalmasabb a küldetésre, mert ezen a napon nagy fordulópont áll be Hess életében. 

germn_rnk
Germán rúnák

Még maga Göbbels is tanulmányozta és alkalmazta az okkult praktikákat. Nostradamus egyik jóslatát Hitlerre vonatkoztatva a Führer figyelmébe ajánlotta (a jóslatban Hister név szerepelt), de mivel baljóslatról volt szó, ezért meghamisítva használták propaganda célokra. De más, Németország diadalmenetét ígérő hamis próféciákat is bevetettek. A fekete propaganda néven is ismert módszer szerint ilyen tartalmú röplapokat szórtak Franciaország és Belgium területére is. A náci propaganda Hitler személyével kapcsolatban is megőrizte misztikus színezetét. Hitler mitizálásának tudatos voltát szemlélteti az alábbi rögzített tervezet. „A Führert ekkor (győzelem után) a megváltó és a megszabadító közötti átmenetként kell feltüntetni… Megfelelő propagandával a Führer származását még jobban ködösíteni kellene, mint eddig, ugyanúgy ahogy egykori távozásának is nyomtalanul, teljes homályban kellene bekövetkeznie. (Visszatérés a Grál várába.)” Erre Hitler kézzel írt megjegyzése az volt, hogy „Az első használható javaslat! Átdolgozásra Dr. Göbbelsnek.”

Adolf Hitler maga is vonzódott az okkultizmushoz. Gyakran járt jósnőhöz, több asztrológust is alkalmazott. Név szerint is ismert a svájci Karl Ernst Krafft és a zsidó származású Jan Hanussen, aki a 20-as évek Berlinjének nagy sztárja volt, saját asztrológiai iskolát is működtetett és politikai jövendölései révén köthetett személyes ismeretséget Hitlerrel. (Megjövendölte például a nácik hatalomra jutását.) Őt tartják Hitler kommunikációs tanácsadójának is, miszerint igéző, szuggesztív előadásmódot és manipulációs technikákat tanított a Führernek, aki az igéző beszédet kulcsfontosságúnak tartotta. Erről ekként írt a „Mein Kamp”-ban: „Itt (nagygyűlési szónoklat alatt) ébred fel benne először eddigi politikai meggyőződése feletti kételyének érzése és ama varázsszerű befolyásnak hatása alá kerül, amelyet tömegszuggessziónak nevezünk.”

jan_hanussen
Jan Hanussen

Hitler szintén nagy jelentőséget tulajdonított bizonyos ereklyéknek. A Bécsben őrzött Longinusz lándzsáját a világuralom zálogának tekintette és az anschluss után saját kezűleg emelte ki a múzeumi tárlóból. (Longinusz az a feltételezett római katona, aki Krisztus kereszthalálakor, annak oldalába döfte lándzsáját.) Más téren is meglehetősen fogékony volt a babonákra. Közismert, hogy vegetáriánus volt, az már viszont kevésbé, hogy étkezési szokásai megváltoztatásának kiváltó oka unokahúga öngyilkossága volt. A húsmentes táplálkozás emésztési zavarokat okozott nála, amelyek orvosai gyógyszeres kezelései ellenére sem enyhültek. A sokféle gyógyszer egyre súlyosabb mellékhatása viszont, egészségi állapotát drasztikusan lerontotta. Ekkorra már egy, speciálisan a Führer számára összeállított gyógyszert kezdett szedni, ami magas pervitin és coffein tartalommal rendelkezett. (A pervitin éberség és agresszivitás fokozó szer, ma „speed” néven ismeretes.) Eldugult orrának tisztán tartásához pedig kokaint használt, amelyhez rövid időn belül hozzá is szokott és ragaszkodott a rendszeres adagolásához. Az említett tudatmódosító szerek szedésének tünetei, kezdeti eufória utáni ingerültség, depresszió, paranoia, görcsök, természetesen idővel jelentkeztek Hitlernél is. (Érdekességként jegyezzük meg a témánkra való tekintettel, hogy a kábítószerekre használt görög pharmakeia szó egyben varázslást is jelent.)

Az eddigiek talán kellő adatot szolgáltattak ahhoz, hogy a nácizmus vezéralakjainak és ideológiájának megnyilvánulásaiban az okkultizmusnak nem elhanyagolható szerepe volt. Ez azonban, kétélű fegyvernek bizonyult. Rudolf Hess bukását már említettük, Himmler öngyilkos lett, Hitlerről pedig tudjuk, hogy 1945. április 30-án,  azon a napon lett öngyilkos, amikor az amerikai katonák rátaláltak Longinusz lándzsájára és lefoglalták azt. A nácizmus holdudvarában mozgó okkultisták is idővel mind kegyvesztettekké váltak, és szinte kivétel nélkül rejtélyes körülmények közt, erőszakos halállal végezték. Akár Jan Hanussen, akit a németek bukását jövendölő kijelentése után letartóztattak, majd kis idő múltán egy Berlin közeli erdőben találtak rá holtan. 

Hirdetés

További cikkek

A
A 25. órában vagyunk!

Minden családban keringenek történetek arról, mit is tett, vagy élt át egy rokon a II. világháborúban. Sokáig erről még beszélni sem volt ildomos, ám sok családban még ma is élnek azok az emberek, akik átélték a történelem egyik legnagyobb háborúját. Az ő történeteiket szeretnénk most megosztani, hogy azok is hallathassák a hangjukat, akik eddig nem tehették, vagy ma már nincsenek köztünk.

Bővebben
Látogatásaink

Az évek során igyekeztünk minél több - a világháborúhoz kapcsolódó - múzeumba, hadiparkba, haditechnikai bemutatóra és egyéb helyszínre eljutni. A gyűjteményünket olvasóink beküldött képeivel remélhetőleg tovább sikerül folyamatosan bővítenünk.

Tovább
Emlékművek

Hideg kő és/vagy fém mementói a múlt eseményeinek, a múlt embereinek és tetteiknek. Hidegek - mégis élnek. Naponta elmegyünk mellettük, mégis ritkán állunk meg, olvasunk el néhány nevet, és hajtunk fejet.

Tovább