„Olvastam egy Sztálinról szóló könyvet, vaskézzel irányítja azt a hatalmas országot." - Adolf Hitler

Második világháború

patreon reklamTámogass bennünket!
Anyagi eszközeink nincsenek, ezek hiányában viszont hosszabb távon leküzdhetetlen nehézségbe ütközik e bázis fennmaradása. Honlapunk nonprofit, csapatunk tagjai puszta elhivatottságból teszik, amit tesznek. Ezért kérjük: akinek fontos e felület fennmaradása, e közösség további munkája, és üzenetünk eljuttatása minél szélesebb körbe, támogasson bennünket. 

Nácizmus és okkultizmus I. - A nácizmus okkult háttere

nci_horoszkp
Náci horoszkóp

Sokakat érdeklő izgalmas téma a nácizmus és okkultizmus kapcsolatának kutatása. Vitathatatlan tény, hogy az 1920-30-as évek Németországában az okkult szellemi áramlatok befolyása robbanásszerűen megnőtt, hatásuk egyértelműen tetten érhető Hitler és a nemzeti-szocializmus tevékenységében. Merészebb kijelentések szerint a Harmadik Birodalom és prominenseinek törekvései kimondottan okkult eredetűek voltak. Az alábbiakban ezeknek az okkult gyökereknek a legjelentősebbjeit vesszük sorra.

Wotanizmus, árja misztika, rúna mágia, Thule-társaságok, asztrológia, jövendőmondás, varázslás. Csupán a legfontosabb fogalmak, amelyek a nácizmus ideológiájával kapcsolatba hozhatók. A nácizmus okkult (a természetfölötti rejtett, titkos, illegális birodalmához tartozó), misztikus dolgok iránti elkötelezettsége nem csupán korunk utólagos megállapítása. Németország 1935-44 között csak a Német Örökség Szellemtörténeti Társaság (Deutsches Ahnenerbe) kiadásaira többet költött, mint az USA az atombomba kifejlesztésére ugyanabban az időben. Hitler szavai szerint ugyanis: „Szellemi alap nélkül az erő kudarcra ítéltetett.”

guido_von_list
Guido von List

Az ideológiai alapok egyik lefektetője Guido von List volt, aki wotan germán kígyóisten kultuszából kiindulva újjáélesztette a wotanizmust, azzal a céllal, hogy ezen az eszmén felépülhessen a fajtiszta germán civilizáció. Továbbá felelevenítette a rúna-mágia ősi hagyományát. Írásos műveiben megfogalmazott, árjákkal szembeni követelményeit beemelték a III. Birodalom törvényeibe. List antiszemitizmusa ugyancsak pángermanizmusából eredt. Még a 20. század elején nekilátott a germán állami kultusz liturgiájának kidolgozásához.

lanz_von_liebenfels
Lanz von Liebenfels

Másik megkerülhetetlen figurája a náci mítosznak Lanz von Liebenfels (eredeti nevén Adolf Josef Lanz) volt, egy cisztercita szerzetesből neognosztikus vallásalapítóvá avanzsált osztrák.

Nézeteit a darwinizmus, a fajelmélet és az ezoterikus szimbolika ötvözésével alakította ki. Liebenfels, Atlantisz népét tartotta az un. theozonok (isten-ember) leszármazottjainak, akik ismerték az árják faji misztikáját és természetfeletti képességekkel bírtak. Atlantiszt egy szökőár elpusztította és a túlélők Indián keresztül Tibetbe menekültek, ahol kolostorokban őrizték nemzedékről-nemzedékre az árják titkát. Furcsa mód Platónt ugyanúgy e faji misztika védelmezőjének tartotta, mint Mózest és Jézust. (Liebenfels megfordult Magyarországon is, ahol aktívan részt vett az Ébredő Magyarok Egyesületének tevékenységében, majd a Balaton-felvidéki Szentjakabfán megalakította az ausztriai Új Templomosok Lovagrendjének magyar páholyát.) Mozgalmuk érdeklődésének középpontjában a Szent Grál kutatása állt, mivel úgy hitték, hogy az ereklyében eredeti állapotában maradt fenn Jézus „tiszta árja vére”. Fajelméletük további fontos eleme, hogy árja szaporító kolostorok felállítását szorgalmazták.

Liebenfels, nézeteit Ostara című lapján keresztül is népszerűsítette, ami Hitler kedvenc olvasmányai közt szerepelt. Hitlerről a következő kijelentést tette: „Hitler a tanítványaink közül való. Pontosan ő valósítja meg eszméinket.”

Friedrich Nietzsche egyes gondolatai is fontos hatásúak voltak a nácizmus eszméjére, különösen azok, amelyek a zsidó-keresztény hitet átokként, az emberiség eltorzulásaként, szégyenfoltjaként írták le. Ezen a megállapításon elindulva a nácik oda jutottak, hogy az ősi pogány kultúrák, amelyek mentesek a zsidó-keresztény erkölcsiségtől, jobban szolgálják a szabad emberi személyiség érvényesülését. Ilyen módon kiformálódik a felsőbbrendű ember, aki szabad minden erkölcsi gáttól, morális korláttól, lelkiismereti kontrolltól.

thule-gesellschaft_emblem

Megint csak Hitler szavait idézve: „az ősi hitek újból régi fényükben tündökölhetnek, a természet és az istenség titkos tudása feltárul. Eltöröljük a kereszténység látszatvilágát és fajunknak megfelelő új hitet alkotunk.”

aleister_crowley
Alaister Crowley

Gyakorlatilag ezzel teljesen egybecseng Alaister Crowley, a sátánizmus prófétájának jelmondatával: „Tedd, amit akarsz, ennyi az egész törvény!” (A Crowley-féle sátánizmus az Teremtőtől független embert tette istenévé, Lucifer Ádámnak tett ajánlatát elfogadva.) Crowley az Arany Hajnal  (Golden Dawn) okkult táraság meghatározó tagja volt, aki a fajelmélet mellett leginkább a  kábítószer fogyasztás népszerűsítéséért szállt síkra. Meggyőződése volt, hogy ez vezet a misztikus tudás megszerzéséhez. Állítólag kapcsolatban állt az ismert német Thule-páholy alapítójával, Sebott Endorf báróval, akit személyesen avatott be a Golden Dawn faji gnózisának titkaiba. Habár a Thule-páholy a náci párt elődjének ismert támogatója volt, a szervezet közvetlen befolyását a nemzeti-szocializmusra többnyire elhanyagolhatónak tartják. Annak ellenére, hogy maga, a náci párt szimbóluma, a szvasztika (horogkereszt) is a Thule-páholy jelvényéből lett kiemelve.

Hirdetés

További cikkek

A
A 25. órában vagyunk!

Minden családban keringenek történetek arról, mit is tett, vagy élt át egy rokon a II. világháborúban. Sokáig erről még beszélni sem volt ildomos, ám sok családban még ma is élnek azok az emberek, akik átélték a történelem egyik legnagyobb háborúját. Az ő történeteiket szeretnénk most megosztani, hogy azok is hallathassák a hangjukat, akik eddig nem tehették, vagy ma már nincsenek köztünk.

Bővebben
Látogatásaink

Az évek során igyekeztünk minél több - a világháborúhoz kapcsolódó - múzeumba, hadiparkba, haditechnikai bemutatóra és egyéb helyszínre eljutni. A gyűjteményünket olvasóink beküldött képeivel remélhetőleg tovább sikerül folyamatosan bővítenünk.

Tovább
Emlékművek

Hideg kő és/vagy fém mementói a múlt eseményeinek, a múlt embereinek és tetteiknek. Hidegek - mégis élnek. Naponta elmegyünk mellettük, mégis ritkán állunk meg, olvasunk el néhány nevet, és hajtunk fejet.

Tovább