„A történelmet a győztesek írják.” - Winston Churchill

Második világháború

patreon reklamTámogass bennünket!
Anyagi eszközeink nincsenek, ezek hiányában viszont hosszabb távon leküzdhetetlen nehézségbe ütközik e bázis fennmaradása. Honlapunk nonprofit, csapatunk tagjai puszta elhivatottságból teszik, amit tesznek. Ezért kérjük: akinek fontos e felület fennmaradása, e közösség további munkája, és üzenetünk eljuttatása minél szélesebb körbe, támogasson bennünket. 

A Magyar Vitézi Rend

A Vitézi Rend magyar alapítású rend, amelyet Horthy Miklós kormányzó alapított 1920-ban. Olyan személyeket avattak a rend tagjaivá, akik harcokban, vagy egyéb módon tűntek ki a magyar nemzet szolgálatában. Tagjai vitézi telket, azaz földbirtokot is kaptak, és a „vitéz" előnevet használhatták, a cím használatára a Rend alapszabálya szerint a legidősebb férfi leszármazott is jogosulttá vált. Nagybányai Horthy Miklós kezdeményezésre a 6650/1920 M.E. rendelettel alapították meg a Vitézi Rendet, mely alapítást az 1920:XXXVI törvénycikk 77. paragrafusa megerősített.
000005226-2508-3301 
Horthy Miklós
 
A második világháború után a Magyar Népköztársaság kormányai minden korábbi Rend működését lehetetlenné tették, több tagját üldözték (internálták, kitelepítették).

A nyugatra került rendtagok a Rendet továbbra is életben tartották, és 1962-ben a Lovagrendek Nemzetközi Állandó Bizottsága által is elismertették.

A Lovagrendek Nemzetközi Állandó Bizottsága elismerte a Vitézi Rendet.

Ma több szervezet is működik ezen a néven. Mindegyik Magyarországon jogilag elismert szervezet egyesületi, vagy alapítványi formában tevékenykedik, mindegyikük magának vindikálja a jogfolytonosságot.

A Rend kinyilvánított célja: „Utódaikban is jutalmazni s az ország hűségében megtartani mindazokat, kik a világháborúban és a forradalmak alatt egyéni vitézségük s nemzeti érzésükkel kitűntek, s melynek látható jeleként személyes vitézségért adományozott hadi kitüntetéssel rendelkeznek. 

A Vitézi Jelvény

A Vitézi Rend legfőbb döntéshozó szerve, a Vitézi Szék 1920. december 11-én pályázatot hirdetett a vitézi jelvény tervének megrajzolására. A pályázat kikötötte, hogy ... "Érdembeli elbírálásra csak az a pályamunka tarthat igényt, amely a vitézség motívumának kifejezése mellett, bizonyos magyar egységességgel látja el a jelvényt"...

vj
A Vitézi Jelvény

A Vitézi Rend címerszerű jelvény-pályázatára beérkezett munkákat 1921. február 6-án a Kormányzó személyes részvételével három tagú zsűri bírálta el, melynek tagjai voltak: Csánky Dezső, az Országos Levéltár főigazgatója, dr. Fejérpataki László, a Nemzeti Múzeum főigazgatója és Nádler Róbert egyetemi tanár, a Képzőművészek Egyesületének elnöke. Az első díjat Szilasi József iparművész terve nyerte el, és a Vitézi Szék határozata értelmében az ő terve került kivitelre. 

 

Milyen jelképeket hordoz a vitézi jelvény?

A vitézi jelvény formája pajzs, amely a védelem, a haza védelmének a jelképe. Tengelyében a kard a meg nem alkuvó harcot jelenti és a győzelem kivívásának az eszköze. A magyar egységességet a pajzsra helyezett kis címer jelképezi. Rajta Szent Korona, Rendünk jogforrása és legfőbb védnöke, a Szent Korona tana és a Vitézi Rend közötti kapcsolat jelképe. Háttérben a Nap korongja sugaraival beragyogja a Szent Koronát és termékennyé teszi a magyar rónát, amelyet a pajzson látható búzakalász jelképez. A pajzson tölgyfalombot is látunk. A tölgyfalomb a hazát hősiesen védők jutalmának a jelképe. Túlzás nélkül büszkén mondhatjuk, hogy 79 éves jelvényünk a legszebb és legkifejezőbb jelvény. 

vitezi_jelveny_viselese1
A Vitézi Jelvény viselése

A nagy jelvény kicsinyített mását, a kis jelvényt a baloldali gomblyukban, hajtókán, illetve galléron, tetszés szerint lehet viselni. A nagy és kisjelvény együtt nem viselhető. A vitézek a kis jelvényt levélpapíron, vagy névjegyen, nevük és címük feltüntetésével magánlevelezés céljából használhatják, akár más rendjelekkel együtt is. A Vitézi Rend és a Vitézi Szék hivatalos, vitézi címeres levélpapírját azonban csak is a tisztségviselők használhatják és azok is csak hivatalos célra.

 

2./ A várományosok jelvénye
Ez a jelvény a kis gomblyuk jelvény kard nélkül. Ez szintén tetszés szerint viselhető, azonban ünnepélyes alkalmakkor kötelező viselni. Viselési módja megegyezik a kis jelvény viselési módjával.

3./ A Nemzetvédelmi Tagozat jelvénye
Részükre a vitézi nagy és kis jelvény egyaránt rendszeresítve van, de a kard nélkül. Viselésük nem kötelező, leszámítva az ünnepélyes alkalmakat.

4./ A vitézek házastársainak jelvénye
A vitézek és tiszteletbeli vitézek házastársai, ünnepélyes alkalmakkor kb. 1 cm széles kék színű - csokorszerűen megkötött - szalagon viselhetik ruhájukon a vitézi kis jelvényt.

Forrás: wikipedia, vitezirend1920.hu

 

Írta: Történelem  p

Hirdetés

További cikkek

A
A 25. órában vagyunk!

Minden családban keringenek történetek arról, mit is tett, vagy élt át egy rokon a II. világháborúban. Sokáig erről még beszélni sem volt ildomos, ám sok családban még ma is élnek azok az emberek, akik átélték a történelem egyik legnagyobb háborúját. Az ő történeteiket szeretnénk most megosztani, hogy azok is hallathassák a hangjukat, akik eddig nem tehették, vagy ma már nincsenek köztünk.

Bővebben
Látogatásaink

Az évek során igyekeztünk minél több - a világháborúhoz kapcsolódó - múzeumba, hadiparkba, haditechnikai bemutatóra és egyéb helyszínre eljutni. A gyűjteményünket olvasóink beküldött képeivel remélhetőleg tovább sikerül folyamatosan bővítenünk.

Tovább
Emlékművek

Hideg kő és/vagy fém mementói a múlt eseményeinek, a múlt embereinek és tetteiknek. Hidegek - mégis élnek. Naponta elmegyünk mellettük, mégis ritkán állunk meg, olvasunk el néhány nevet, és hajtunk fejet.

Tovább