„Olvastam egy Sztálinról szóló könyvet, vaskézzel irányítja azt a hatalmas országot." - Adolf Hitler

Második világháború

patreon reklamTámogass bennünket!
Anyagi eszközeink nincsenek, ezek hiányában viszont hosszabb távon leküzdhetetlen nehézségbe ütközik e bázis fennmaradása. Honlapunk nonprofit, csapatunk tagjai puszta elhivatottságból teszik, amit tesznek. Ezért kérjük: akinek fontos e felület fennmaradása, e közösség további munkája, és üzenetünk eljuttatása minél szélesebb körbe, támogasson bennünket. 

A Felvidéki, az Erdélyi és a Délvidéki Emlékérem

A Felvidéki Emlékérem

60px-felvidkrt_szalagsv

Az I. bécsi döntés 1938. november 2-án született Magyarország és Csehszlovákia vitájában, és lényegében az etnikai revíziót valósította meg. A hadvezetés a megvalósított revíziós törekvésekkel párhuzamosan kitüntetéseket alapított és így kerültek időben adományozásra először a Felvidéki, majd az Erdélyi Emlékérem (1940), és legvégül a Délvidéki Emlékérem (1941). A bronzérem elölnézeti oldalán II. Rákóczi Ferenc arcképe látható. A hátoldalon „A Magyar Felvidék Felszabadulásának Emlékére 1938" felirat olvasható.

felvidki_emlkrem_elnzet

Az Erdélyi Emlékérem

60px-erdlyrt_szalagsvA második bécsi döntés 1940. augusztus 30-án délután 3 órakor született. A magyar kormány delegáltjai mindannyian erdélyi származásúak voltak, és a román kormány a döntőbíráskodást elfogadta. Galeazzo Ciano olasz külügyminiszter naplója szerint - de ezt maga Mihail Manoilescu is elismeri visszaemlékezéseiben - a román külügyminiszter elájult a döntés kihirdetésekor. A második bécsi döntéssel Magyarország 43 492 négyzetkilométernyi területet kapott vissza, Székelyföldet is beleértve. A matt fémszínű szürke érem elölnézeti oldalán Hunyadi Mátyás arcképe látható, körülötte az „Erdélyi részek felszabadulásának emlékére 1940" felirat látható. A hátoldalon középen Erdély címere, közvetlenül körülötte a „Mátyás Király születése 500. évfordulójára felirat olvasható. Az érem nagy körkörös feliratán szerepel a „Vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó országlásának XX. évében" ajánlás.

erdlyi_emlkrem_elnzet

A Délvidéki Emlékérem

60px-dlvidkrt_szalagsvMagyarország 1941. április 11-én kezdte meg a Délvidék visszafoglalását, azt követően, hogy Németország április 6-án megtámadta Jugoszláv Királyságot, majd április 10-én Horvátország proklamálta önállóságát. Így Magyarország nem szegte meg az 1940. december 12-én kötött örökbarátsági egyezményt, mivel a támadás az után történt, hogy az a Jugoszlávia, amellyel Magyarország az egyezményt kötötte, már megszűnt létezni. A kérdés viszont nem volt egyértelmű, Teleki Pál miniszterelnök számára megoldhatatlan dilemmát jelentett, és minden bizonnyal ez vezetett április 3-i öngyilkosságához. A matt fémszínű szürke érem elölnézeti oldalán a „Nándorfehérvári Győző" Hunyadi János lovas képe látható, körfelirat rajta „Magyar Délvidék Visszafoglalása Emlékére". A hátoldalon középen 3 címerpajzs látható és az érme nagy körkörös feliratán szerepel a „Vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzóságának XXII. évében 1941" ajánlás szerepel.

dlvidki_emlkrem_elnzet

Forrás: wikipedia

Ajánlotta: Történelem p

Hirdetés

További cikkek

A
A 25. órában vagyunk!

Minden családban keringenek történetek arról, mit is tett, vagy élt át egy rokon a II. világháborúban. Sokáig erről még beszélni sem volt ildomos, ám sok családban még ma is élnek azok az emberek, akik átélték a történelem egyik legnagyobb háborúját. Az ő történeteiket szeretnénk most megosztani, hogy azok is hallathassák a hangjukat, akik eddig nem tehették, vagy ma már nincsenek köztünk.

Bővebben
Látogatásaink

Az évek során igyekeztünk minél több - a világháborúhoz kapcsolódó - múzeumba, hadiparkba, haditechnikai bemutatóra és egyéb helyszínre eljutni. A gyűjteményünket olvasóink beküldött képeivel remélhetőleg tovább sikerül folyamatosan bővítenünk.

Tovább
Emlékművek

Hideg kő és/vagy fém mementói a múlt eseményeinek, a múlt embereinek és tetteiknek. Hidegek - mégis élnek. Naponta elmegyünk mellettük, mégis ritkán állunk meg, olvasunk el néhány nevet, és hajtunk fejet.

Tovább